Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương năm 2016

Cao đẳng sư phạm trung ương công bố chỉ tiêu các ngành và phương thức tuyển sinh năm 2016. Các em theo dõi chi tiết dưới đây:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thực hiện tổ chức tuyển sinh ñồng thời theo hình thức sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia và hình thức sử dụng kết quả học tập ở THPT. Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành tuyển sinh có năng khiếu. Trên nguyên tắc tách riêng phần thi tuyển và xét tuyển, ñiểm thi các môn năng khiếu ñược tính có giá trị như nhau trong cả hai phương án. Thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển theo một trong hai phương án phù hợp với khả năng và ñiều kiện của mình.

I. TỔ CHỨC THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

Trường tổ chức các đợt thi năng khiếu dành cho các tổ hợp xét tuyển: M00 (đọc  kể diễn cảm và Hát); N00 (Thanh nhạc, Thẩm ẩm-Tiết tấu); H00 (Hình họa, Bố cục, Trang trí).

1.1. đăng kí thi năng khiếu

- Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu gồm:

+ đơn đăng ký dự thi năng khiếu (theo mu ca Trường)

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (không cn công chng nếu có bn gc đối chiếu)

+ 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm chụp trong vòng 6 tháng

- Lệ phí thi năng khiếu: theo qui định chung của Liên Bộ Tài chính và Bộ

Giáo dục và đào tạo, dự kiến: 300.000đ/hồ sơ.

1.2. địa điểm nộp hồ sơ đăng kí

Phòng Quản lí đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

1.3. Thời gian (dự kiến)

+ đợt 1: Các ngày 15, 16, 17 tháng 7 năm 2016.

+ đợt 2: Các ngày 15, 16, 17 tháng 8 năm 2016.

+ đợt 3: Các ngày 16, 17, 18 tháng 10 năm 2016.

Kết quả thi năng khiếu được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và tới thí sinh chậm nhất 5 ngày sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của mỗi đợt.

Thí sinh được cấp Giấy báo kết quả thi năng khiếu để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính qui. Giấy báo kết quả thi năng khiếu có hiệu lực trong năm tuyển sinh 2016, có thể sử dụng trong xét tuyển các đợt theo cả hai phương thức tuyển sinh.

II. CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

2.1. Các khái niệm

- đim ca mi môn trong thp xét tuyn:

+ đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia: là điểm thi môn đó trong kì thi THPT Quốc gia hoặc điểm thi năng khiếu (đối với những tổ hợp có môn năng khiếu);

+ đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả học tập THPT: là điểm trung bình của môn học đó trong 3 năm học THPT hoặc điểm thi năng khiếu (đối với những tổ hợp có môn năng khiếu).

- đim  xét tuyn: Là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, đã tính đến hệ số môn chính và cộng điểm ưu tiên theo qui định.

- Môn chính: Tùy từng tổ hợp xét tuyển, nếu có qui định môn chính, điểm môn chính được nhân hệ số 2. Môn chính theo từng tổ hợp được qui định tại mục 2.2.5

2.2. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia

2.2.1. điu kin xét tuyn

Thí sinh cần có đủ các điều kiện sau đây:

- đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Có điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia trong năm xét tuyển và được sử dụng để xét tuyển cao đẳng, đại học theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.2.2. Xét tuyn

- điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Những tổ hợp có môn chính, điểm ưu tiên nhân hệ số 1,33.

- điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, có tính cả hệ số môn chính (nếu có) và điểm ưu tiên.

- Quá trình xét tuyển được tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm từng môn cao hơn theo thứ tự ưu tiên:

(1) điểm môn đọc kể diễn cảm và Hát (đối với tổ hợp M00)

(2) điểm môn Ngữ văn

(3) điểm môn Toán.

2.2.3. Lch xét tuyn

Theo kế hoạch, lịch trình của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường.

2.2.4. Phương thc đăng ký ca thí sinh

- Hồ sơ đăng kí xét tuyển (đKXT) theo mẫu của Trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, bao gồm: đơn đăng kí xét tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi kì thi THPT Quốc gia, Giấy báo kết quả thi năng khiếu (tương ứng với tổ hợp xét tuyển, nếu xét tuyển vào ngành có tuyển năng khiếu) của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc của các trường đại học công lập.

- địa điểm nộp đKXT: trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Phòng Quản lí đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Thời gian đKXT:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào  tạo và của Trường.

2.2.5. Ngành, thp môn xét tuyn và chtiêu (dkiến)

 

Stt

 

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ

tiêu

Ghi chú

1.

Giáo dục Mầm non

51140201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn, Toán, đọc kể diễn cảm và Hát

160

 

 

 

 

 

 

 

Song ngành GDMN- Tiếng Anh tuyển thêm tổ hợp D01 gồm Toán, Ngữ

văn, Tiếng Anh

 

2.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Giáo dục đặc biệt

 

51140201

 

16

 

3.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Sư phạm Âm nhạc

 

51140201

 

16

 

4.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Sư phạm Mĩ thuật

 

51140201

 

16

 

5.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Công tác Xã hội

 

51140201

 

16

 

6.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Công nghệ Thông tin

 

51140201

 

16

 

7.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Kinh tế Gia đình

 

51140201

 

16

 

8.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Quản trị Văn phòng

 

51140201

 

16

 

9.

Song ngành Giáo dục Mầm non

- Tiếng Anh

 

51140201

 

16

10.

Giáo dục đặc biệt

51140203

20

 

 

Stt

 

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ

tiêu

Ghi chú

 

11.

 

Sư phạm Âm nhạc

 

51140221

Ngữ văn, Thanh nhạc,

THẨM ÂM-TIẾT TẤU

 

16

 

*

 

12.

 

Sư phạm Mĩ thuật

 

51140222

Ngữ văn, Bố cục

HÌNH HỌA

 

12

 

*

13.

Thiết kế đồ họa

51210403

 

Ngữ văn, Hình họa,

TRANG TRÍ

20

 

 

*

14.

Thiết kế Thời trang

51210404

20

15.

Quản lí Văn hóa

51220342

Chn 1 trong 4 thp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử,

địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

 

 

16.

Song ngành Quản lí Văn hóa -

Việt Nam học

 

51220342

 

20

17.

Khoa học Thư viện

51320202

24

18.

Lưu trữ học

51320303

20

19.

Quản trị Văn phòng

51340406

 

Chn 1 trong 4 thp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử,

địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

24

20.

Thư kí Văn phòng

51340407

24

 

21.

Song ngành Quản trị Văn phòng

- Thư kí Văn phòng

 

51340406

 

20

22.

Công tác Xã hội

51760101

32

23.

Việt Nam học

51220113

20

24.

Giáo dục Công dân

51140204

Chn 1 trong 4 thp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Ngữ văn, Lịch Sử,

địa lý

20

 

 

 

 

25.

 

 

 

Công nghệ Thiết bị Trường học

 

 

 

51510504

 

 

 

20

26.

Hệ thống Thông tin quản lý

51340405

Chn 1 trong 3 thp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

 

27.

Công nghệ Thông tin

51480201

24

28.

Sư phạm Tin học

51140210

12

 

29.

 

Kinh tế Gia đình

 

51810501

 

20

 

 

 

30.

 

 

 

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

 

51140214

Chn 1 trong 4 thp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

 

 

12

 

 

31.

 

Tiếng Anh

 

51220201

Toán, Ngữ Văn,

TIẾNG ANH

 

32

 

*

*   MÔN CHÍNH là môn viết hoa, in đậm và tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

2.2.6. Chính sách ưu tiên trong tuyn sinh

- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng Trường thực hiện theo các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.2.7. Lphí tuyn sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuyensinh247.com

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH