Thông tin tuyển sinh cao học trường học viện kỹ thuật mật mã 2014

Trường học viện kỹ thuật mật mã thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành an toàn thông tin năm 2014, thời gian thi dự kiến vào tháng 8/2014.

Quảng cáo

 1. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo:  Đào tạo không tập trung.

- Thời gian đào đạo: 02 năm (04 kỳ).

2. Địa điểm đào tạo:  

Cơ sở I - Học viện Kỹ thuật Mật mã, 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

3. Chuyên ngành đào tạo, môn thi tuyển và chỉ tiêu đào tạo:

Chuyên ngành

đào tạo

Môn thi tuyển

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

An toàn Thông tin

Toán cao cấp

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tiếng Anh trình độ A2

50

 4. Điều kiện dự thi:

Người dự tuyển và học Thạc sĩ chuyên ngành An toàn Thông tin phải có ít nhất 01 bằng đại học, với những điều kiện như sau:

- Nhóm 1: Ngành phù hợp dự tuyển: là các đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành An toàn Thông tin, Kỹ thuật Mật mã (nhóm này không phải học bổ sung kiến thức).

- Nhóm 2: Ngành gần với chuyên ngành An toàn Thông tin: là các đối tượng Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Sư phạm tin học, Cử nhân/Kỹ sư Tin học, Cử nhân Toán - Tin ứng dụng (nhóm này phải học bổ sung các môn học An toàn Thông tin).

- Nhóm 3: Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Công nghệ thông tin: ngành Toán học, ngành Điện tử viễn thông (nhóm này phải học bổ sung môn học An toàn Thông tin và Công nghệ Thông tin).

(Các môn học bổ sung kiến thức được quy định ở phần phụ lục).

 Các điều kiện khác

Có đủ sức khỏe để học tập, nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian qui định của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

5. Hồ sơ tuyển sinh

a. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 01 Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương);

- 01 Bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

+ Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với thí sinh do cơ quan cử đi (không yêu cầu đối với thí sinh tự do);

- Giấy xác nhận thâm niên công tác hoặc Hợp đồng lao động/Quyết định tiếp nhận công tác (đối với thí sinh phải có điều kiện về thời gian công tác);

- 04 Ảnh mầu cỡ 3x4cm (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau) và 02 phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh;

- 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình liên kết của các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài, nước ngoài do nước ngoài cấp.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

- Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 25/3/2014

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ĐKDT: Từ ngày 15/3/2014 đến ngày 15/6/2014

Kinh phí tuyển sinh:

Theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí:

Học viên nộp học phí hàng năm theo nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ đào tạo:

 Học viên nộp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy chế của Học viện.

6. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thời gian thi tuyển sinh:Dự kiến Tháng 8 năm 2014

(Lịch thi cụ thể Học viện sẽ thông báo sau).

- Ôn tập kiến thức:

- Thời gian: Từ ngày 15/5/2014 đến ngày 15/7/2014.

-Địa điểm: Cơ sở I - Học viện Kỹ thuật Mật mã, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Học Bổ sung kiến thức:

- Thời gian: Từ ngày 10/4/2014 đến ngày 10/6/2014.

-Địa điểm: Cơ sở I - Học viện Kỹ thuật Mật mã, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Sau Đại học – Học viện Kỹ thuật Mật mã, Số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội;

- Điện thoại : (04) 35 429 028.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh cao học trường học viện kỹ thuật mật mã 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247