Thông tin tuyển sinh Đại học Bạc Liêu 2022

Trường Đại học Bạc Liêu tuyển 920 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, thí sinh xét tuyển từ Học bạ nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

     1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 920

     2. Ngành học – mã ngành

Mã Trường: DBL

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả học tập THPT
Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2021 
Căn cứ kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM

Chỉ tiêu

920

 Các ngành đại học

1

Công nghệ thông tin:

– Công nghệ phần mềm

– Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01,

A02, D07

A00, A01,

A16, D90

Điểm thi

100

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01

A02, D01

A00, A01,

A16, D90

Điểm thi 60
3

Kế toán

7340301

A00, A01,

A02, D01

A00, A01,

A16, D90

Điểm thi 100
4

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01,

A02, D01

A00, A01,

A16, D90

Điểm thi 60
5

Tiếng việt và Văn hóa Việt Nam:

 Văn hóa du lịch

– Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

7220101

C00, D01,

A07, C03

C00, D01,

C15, D78

Điểm thi 80
6

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09,

D14, D15

D01, D09,

D14, D78

Điểm thi 80
7

Nuôi trồng thủy sản:

– Nuôi tôm công nghệ cao

– Nuôi trồng thủy sản

7620301

A01, A02,

B00, D07

A02, B00,

A16, D90

Điểm thi 100
8

Chăn nuôi

7620105

A01, A02,

B00, D07

A02, B00,

A16, D90

Điểm thi 50
9

Bảo vệ thực vật

7620112

A01, A02,

B00, D07

A02, B00,

A16, D90

Điểm thi 50
10

Khoa học môi trường

7440301

A01, A02,

B00, D07

A02, B00,

A16, D90

Điểm thi 50
11

Sư phạm Toán học

7140209

A00, A02,

B00, D07

A00, B00,

A16

Điểm thi 30
12

Sư phạm Sinh học

7140213

A02, B00,

B04, B08

B00, A02,

A16

Điểm thi 30
13

Sư phạm Hóa học

7140212

A00, A11,

B00, D07

A00, B00,

A16

Điểm thi 30
 Các ngành cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả học tập THPT
Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2020

Chỉ tiêu

100

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

M00

100

>>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TẠI ĐÂY

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

     – Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.  

     – Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Phương thức tuyển sinh:

     Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 4 phương thức sau:

     2.1. Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

   a. Điều kiện xét tuyển:

     – Căn cứ vào kết quả bài/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

     – Đảm bảo các quy định theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” hiện hành. 

­     b. Hồ sơ xét tuyểnThí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7 “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     2.2. Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Học bạ):

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Thí sinh lựa chọn 01 trong 02 cách thức để tính điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển:

     Cách thức 1: lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

     Cách thức 2: lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 12).

     – Đối với các ngành đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên); Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 24,0 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng).

     – Đối với các ngành đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): Tốt nghiệp THPT và tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng).

     – Ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non:  

          + Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;  

          + Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19,5 điểm trở lên;

          + Điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo học bạ THPT (không cần công chứng).

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

     Theo Điều 7“Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”.

     2.3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

     a. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có tổng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đạt từ 500 điểm trở lên đối với tất cả các ngành đại học xét tuyển.

     b. Hồ sơ:

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu).

     – 01 bản photo Phiếu điểm kỳ thi đánh giá năng lực (có công chứng).

     2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển Năng khiếu:

     (Đối với ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non)

     a. Điều kiện xét tuyển:

     Căn cứ vào điểm Văn, Toán (lấy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc Học bạ) với điểm thi Năng khiếu.

     b. Thi tuyển Năng khiếu:

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát. 

     Thời gian thi: ngày 22/7/2022.

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

     3.1. Thời gian nộp hồ sơ

     – Thí sinh xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký nguyện vọng vào trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

     – Thí sinh xét tuyển từ Học bạ nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

     – Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022 nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

     – Thí sinh dự thi Năng khiếu nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022.

         3.2. Hình thức và địa điểm nộp hồ sơ                                       

     Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường Bưu điện theo địa chỉ:

     Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

    – Ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non: 300.000đ/hồ sơ (bao gồm lệ phí dự thi Năng khiếu).

III. Các tổ hợp môn xét tuyển

TT Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1 A00 ToánLý, Hoá
2 A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
3 A02 Toán, Lý, Sinh
4 A07 Toán, Sử, Địa
5 A11 Toán, Hoá, Giáo dục công dân
6 A16 Toán, KHTN, Văn
7 B00 Toán, Hoá, Sinh
B04 Toán, Sinh, Giáo dục công dân
 9 B08 Toán, Sinh, Tiếng Anh
10 C00 Văn, Sử, Địa
11 C03 Văn, Toán, Sử
12 C15 Văn, Toán, KHXH
13 D01 Văn, Toán, T.Anh
14 D07 Toán, Hoá, T. Anh
15 D09 Toán, Sử, T.Anh
16 D14 Văn, Sử, T.Anh
17 D15 Văn, Địa, T.Anh
18 D78 Văn, KHXH, T.Anh
19 D90 Toán, KHTN, T.Anh
20 M00 Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Bạc Liêu 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH