Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2023

Ngày 18/4, trường Đại học Công đoàn đã chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2023, theo đó trường tuyển 2.530 chỉ tiêu, trong đó dành 2.390 chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023 như sau:

1. Mã tuyển sinh và địa điểm đào tạo:

- Mã tuyển sinh: LDA;

- Địa chỉ: Số 169, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

- Số điện thoại: 024.38512713; 024.38574419;

- Website: http://dhcd.edu.vn.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT và tương đương;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định và không không trong thời gian xét xử, thi hành án hình sự.

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

4. Phương thức tuyển sinh:

4.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 301):

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh phải đáp ứng những quy định tại Điều 8 - Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHCĐ ngày 21/3/2023;

- Số lượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: không giới hạn chỉ tiêu;

- Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (có mẫu của Bộ GD&ĐT kèm theo);

+ Giấy chứng nhận đạt giải (bản sao công chứng);

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân (bản photo).

- Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+Môn đạt giải là môn có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành thí sinh đăng ký.

4.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã phương thức xét tuyển 100):

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

4.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) (mã phương thức xét tuyển 200):

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có hạnh kiểm từ Khá trở lên, có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng của ngành đăng ký (Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành nào thì phải đăng ký tổ hợp xét tuyển nằm trong các tổ hợp xét tuyển của ngành đó) và có chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn đến ngày xét tuyển (IELTS ≥ 5,0 hoặc TOEIC > 550 hoặc TOEFL ITP > 463 hoặc TOEFL iBT ≥ 50).

- Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 3 học kỳ của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số).

M1 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 1 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 1 + điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 1)/3

M2 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 2 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 2 + điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 2)/3

M3 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 3 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 3+ điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 3)/3

+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Hồ sơ xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học ba):

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu phiếu ĐKXT học bạ kèm theo);

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân (bản photo).

4.4. Xét tuyển theo đơn đặt hàng (mã phương thức xét tuyển 500):

Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp;

Chỉ tiêu đào tạo đối với tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học thuộc chi tiêu chính quy của Trường Đại học Công đoàn, căn cứ nhu cầu đặt hàng của các đơn vị và khả năng đáp ứng của Trường, Trường sẽ phân bổ i chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành cho phù hợp;

Chi phí đào tạo: Do đơn vị đặt hàng và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Trường Đại học Công đoàn và các đơn vị. Thông tin chi tiết Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Thong tin tuyen sinh Dai hoc Cong doan nam 2023

Thong tin tuyen sinh Dai hoc Cong doan nam 2023

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CÁC NĂM GẦN ĐÂY

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

6.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2023:

Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023).

6.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ):

Thí sinh có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 21,0 điểm trở lên.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo từng phương thức: Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau;

- Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu:

- Trường hợp phương thức xét tuyển nào đó không tuyển đủ chỉ tiêu được phân bổ, Trường sẽ chuyển số chỉ tiêu còn lại sang xét tuyển ở phương thức còn nguồn tuyển.

8. Tổ chức tuyển sinh:

- Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn. Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38512713, 024.38574419.

+Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/6/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023.

+ Xét tuyển và công bố kết quả ngày 03/7/2023.

+ Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT từ 05/7/2023 đến 17h00 ngày 15/8/2023.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

+ Thí sinh đăng ký online trên cổng thông tin thí sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

+ Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023;

+Xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 22/8/2023.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ):

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn. Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38512713, 024.38574419.

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/6/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023.

Bên cạnh việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Công đoàn, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển học bạ trên cổng thông tin thí sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023;

Thí sinh phải đảm bảo thông tin đăng ký xét tuyển vào Trường trùng khớp với thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT;

+Xét tuyển và công bố kết quả ngày 05/7/2023.

- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn và được đăng thông tin trên website: http://dhcd.edu.vn.

9. Lệ phí xét tuyển:

- Phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Lệ phí đăng ký xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc dịch vụ công quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển là 20.000 đồng/1 nguyện vọng.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH