Thông tin tuyển sinh Đại học Lương Thế Vinh năm 2016

Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh 2000 chỉ tiêu trong năm 2016 theo 2 phương thức xét tuyển. Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau:

Ký hiệu trường

Tên trường Ngành hoc.

Mã ngành

Môn thi xét tuyển

Chi tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DTV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THỂ VINH

 

 

2000

 

Tô 3Ố; phường Lộc Vượng, Tp Nam Định

Website: WWW.ltvu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2000

 

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ 

Toán: Lý, Vãn

150

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

D52580201

Toán; Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán; Lý, Vãn

850

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D52580205

Toản; Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ 

Toán; Lý, Văn

200

 

Ngôn ngừ Anh

D52220201

Toán: Văn, Ngoại ngữ  (DI, D2, D3, D4)

Toán; Hóa; Ngoại ngữ 

Văn, Sử, Ngoại ngữ

100

 

Kê toán

D52340301

Toán, Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán: Lý, Văn

Toản; Hóa, Ngoại ngữ 

300

 

Tài chinh - Ngàn hàng

D52340201

Toán; Lý, Hoả

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán: Lý,

Văn Toán; Hóa; Ngoại ngữ 

150

 

Quản trị kinh doanh

D52340101

Toản: Lý, Hoá

Toán, Lý, Ngoại ngữ  

Toán; Lý, Văn

Toán, Hóa; Ngoại ngữ 

150

 

Thủ y

D52640101

Toán: Hóa; Sinh

Toán; Lý, Sính

100

 

-  Vùng tuyên sinh: Tuyên sinh trong cả nưỡc

-  Phương thức TS:

+ Trinh đô đai hoc:

Trường tuyên sinh dựa vào kêt quả kỳ thi THPT Quổc gia.

Trường tuyển sinh dựa vào tổng điểm 3 môn theo khối thi của năm lớp 12.

-  Cảc thông tin khác:

+ Các môn in đậm xét điểm thi THPT quổc gia, các môn khác trong tố hợp xét tuyển xét điểm TBC năm lớp 12;

+ Hạnh kiểm TB năm lớp 12 từ khá trở lên;

+ Học phi theo tháng: 650.000VND


Tuyensinh247.com

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Lương Thế Vinh năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!