Thông tin tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội 2019

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2019 cho 3 cơ sở của trường tại Hà Nội, Quảng Nam và TPHCM với tổng chỉ tiêu là 2.230 chỉ tiêu.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            - Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả THPT quốc gia).

- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển thẳng).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               -              Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia;

-              Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THTP lớp 12;

-              Phương thức 3: xét tuyển thẳng dựa vào tiêu chí Trường đưa ra (Trường có thông báo cụ thể trên Website: truongnoivu.edu.vn).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Văn hoá học 7229040 47 13 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch 7229040-01 23 7 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Văn hóa du lịch 7229040-01QN 30 10 C00 C20 D01 D15
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông 7229040-02 23 7 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý văn hoá 7229042 100 20 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chính trị học 7310201 55 10 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Chính sách công 7310201-01 45 10 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 45 15 A00 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý nhà nước 7310205 190 10 A01 C00 C01 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế 7310205-01 35 5 A00 A01 D01  
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lí tài chính công 7310205-02 27 3 A00 A01 D01  
Học tại Trụ sở Hà Nội
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn 7310205-03 15 5 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản lý nhà nước 7310205HCM 145 25 A00 C00 D01 D15
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước 7310205QN 52 8 A00 C00 C20 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông tin - thư viện 7320201 37 13 A10 C00 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Lưu trữ học 7320303 77 13 C00 C20 D01 D15
Học tại Trụ sở Hà Nội
Lưu trữ học 7320303HCM 28 12 C00 C03 C19 D14
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản trị nhân lực 7340404 158 10 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản trị nhân lực 7340404QN 82 8 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị văn phòng 7340406 158 10 C00 C19 C20 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
Quản trị văn phòng 7340406HCM 28 12 A01 C00 D01 D15
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Quản trị văn phòng 7340406QN 82 8 C00 C20 D01 D15
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Luật 7380101 114 10 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Thanh tra 7380101-01 45 5 A00 A01 C00 D01
Học tại Trụ sở Hà Nội
CN Thanh tra 7380101-01QN 25 5 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Luật 7380101HCM 85 15 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Luật 7380101QN 82 8 A00 A01 C00 D01
Học tại Phân hiệu Quảng Nam
Hệ thống thông tin 7480104 88 32 A00 A01 D01 D02
Học tại Trụ sở Hà Nội
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
a. Xét theo kết quả thi THPT quốc gia

- Tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia).

b. Xét theo kết quả học tập THPT (lớp 12)

- Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây.

- Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

- Tổng điểm trung bình của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn học nào <5.0 điểm).

c. Xét tuyển thẳng (Phụ lục các môn xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia)

- Tốt nghiệp THPT năm 2019

- Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

- Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường. Cụ thể:

Tại trụ sở Hà Nội

+ Ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 Năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

+ Ngành Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Văn hóa học (bao gồm các chuyên ngành), Quản lý văn hóa, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước (bao gồm các chuyên ngành), Hệ thống thông tin: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên dành cho học sinh THPT và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

Tại Phân hiệu Quảng Nam

Ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật, Chuyên ngành Thanh tra, Quản lý nhà nước, Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa du lịch): Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT hoặc có ít nhất 01 năm đạt học sinh Giỏi trở lên và 02 năm đạt học sinh Khá ở THPT và đã tốt nghiệp THPT.

Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh

Ngành Quản trị văn phòng, Luật, Quản lý nhà nước, Lưu trữ học: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên dành cho học sinh THPT và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
a. Mã số trường: DNV

b. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

Tại Hà Nội: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp C00, C01, C03, C19, C20 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A10, D01, D02, D15.

Tại Phân hiệu Quảng Nam: Ngành Quản trị văn phòng, Luật và chuyên ngành Thanh tra điểm xét tuyển của tổ hợp C00, C20 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01, D15, A00, A01.

Không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển giữa các tổ hợp ở các ngành Quản lý nhà nước và chuyên ngành Văn hóa du lịch.

Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh: Ngành Quản lý nhà nước, Luật điểm xét tuyển của tổ hợp C00 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01, D15, A00, A01.

Không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển giữa các tổ hợp ở các ngành Quản trị văn phòng và Lưu trữ học.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a. Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia):

- Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có):

- Phiếu xét tuyển (Mẫu 01- ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

b. Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ lớp 12)

- Phiếu xét tuyển (Mẫu 02 - ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

- Học bạ THPT (phô tô có chứng thực).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

c. Xét tuyển theo phương thức 3: Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt được 03 năm học sinh Giỏi đối với trụ sở Hà Nội và Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh; 02 năm học sinh Khá/Giỏi đối với Phân hiệu Quản Nam.

+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 03-TTPT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

+ Giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

+ Học bạ THPT (phô tô có chứng thực).

+ 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

2.7.2. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT (đợt 1):

- Phương thức 1: Xét tuyển theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức 2: Từ ngày 01 tháng 06 năm 2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2019.

- Phương thức 3: Xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường có thống báo, hướng dẫn cụ thể về đối tượng xét tuyển thẳng trên Website: truongnoivu.edu.vn).

2.7.3. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong số các cách thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ của Trường: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và lệ phí tại một trong số các địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Điểm thu hồ sơ số 1: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điểm thu hồ sơ số 2: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam:

+ Số 749, đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, Tx. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Số 2 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Năng.

- Điểm thu hồ sơ số 3: Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh: số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

b. Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và chuyển tiền lệ phí tại Bưu điện (loại dịch vụ “Chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển”) về 1 trong số các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ trên.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học