Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 2023

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh năm 2023, theo đó trường dự kiến tuyển mới 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học và Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh năm 2023:

1. Xét tuyển thẳng

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Đối tượng xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
V DSK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT   20      
1 DSK Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(chuyên ngành Công nghệ thông tin)
7140214 2 (1) Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường đối với thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
(2) Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học ở các năm 2021, 2022, 2023 đã tốt nghiệp THPT.
(3) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia ở các năm 2021, 2022, 2023 đã tốt nghiệp THPT vào học một số ngành tương ứng với lĩnh vực đạt giải.
(4) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi thuộc các năm: 2021, 2022, 2023 nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp đã đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.
(5) Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Trường sẽ xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành đăng ký xét tuyển căn cứ trên hồ sơ cụ thể của thí sinh, bao gồm:
+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Các thí sinh tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
+ Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học.
Xét tuyển vào ngành đúng, ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Khi đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển 01 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12. Đối tượng được xét tuyển thẳng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
2 DSK Công nghệ thông tin 7480201 2  
3 DSK Công nghệ kỹ thuật xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)
7510103 1  
4 DSK Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7510104 1  
5 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
7510201 1  
6 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 1  
7 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 2  
8 DSK Công nghệ kỹ thuật nhiệt
(chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)
7510206 1  
9 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
7510301 1  
10 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện)
7510301 1  
11 DSK Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 1  
12 DSK Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa
7510303 1  
13 DSK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)
7580210 1  
14 DSK Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 1  
15 DSK Kỹ thuật thực phẩm
(gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)
7540102 1 Sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 1 của năm học thứ ba
16 DSK Công nghệ vật liệu
(chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
7510402 1  
17 DSK Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 1  

Ghi chú:

- Danh sách ngành xét tuyển tương ứng với lĩnh vực đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia thuộc đối tượng (3) được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của Trường.

- Danh sách ngành xét tuyển tương ứng với lĩnh vực/nghề đạt giải tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi thuộc đối tượng (4) được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của Trường.

2. Xét điểm thi THPT

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
V DSK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT   1005            
1 DSK Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(chuyên ngành Công nghệ thông tin)
7140214 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau Theo quy định của Bộ GD&ĐT  
2 DSK Công nghệ thông tin 7480201 115 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
3 DSK Công nghệ kỹ thuật xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)
7510103 105 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
4 DSK Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7510104 15 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
5 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
7510201 125 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
6 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 85 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
7 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 105 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
8 DSK Công nghệ kỹ thuật nhiệt
(chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)
7510206 60 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
9 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
7510301 60 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
10 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện)
7510301 60 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
11 DSK Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
12 DSK Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa
7510303 115 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
13 DSK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)
7580210 15 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
14 DSK Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 15 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
15 DSK Kỹ thuật thực phẩm
(gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)
7540102 30 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*) Sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 1 của năm học thứ ba
16 DSK Công nghệ vật liệu
(chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
7510402 15 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*)  
17 DSK Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 20 1. Toán + Vật lý + Vẽ MT
2. Toán + Ngữ văn + Vẽ MT
3. Toán + Vật lý + Hóa học
4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1. V00
2. V01
3. A00
4. A01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau (*) Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do các Trường đại học trong danh sách ở phần ghi chú tổ chức trong cùng năm tuyển sinh nếu sử dụng các tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển

Ghi chú:

(*) Ngưỡng ĐBCL đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi THPT.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên

- Trường ĐHSPKT: Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.

3. Xét học bạ

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
III DSK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT   335            
1 DSK Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(chuyên ngành Công nghệ thông tin)
7140214 6 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.  
2 DSK Công nghệ thông tin 7480201 21 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
3 DSK Công nghệ kỹ thuật xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)
7510103 43 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
 
4 DSK Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7510104 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
 
5 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
7510201 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
6 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
7 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 21 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
8 DSK Công nghệ kỹ thuật nhiệt
(chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)
7510206 28 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
9 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
7510301 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
10 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện)
7510301 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
11 DSK Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 23 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
12 DSK Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa
7510303 22 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 18,00
và không có môn nào < 5,00
 
13 DSK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)
7580210 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Ngữ văn
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. C01
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
 
14 DSK Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
 
15 DSK Kỹ thuật thực phẩm
(gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)
7540102 28 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
Sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 1 của năm học thứ ba
16 DSK Công nghệ vật liệu
(chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
7510402 13 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn
1. A00
2. A01
3. B00
4. D01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
 
17 DSK Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 19 1. Toán + Vật lý + Vẽ MT
2. Toán + Ngữ văn + Vẽ MT
3. Toán + Vật lý + Hóa học
4. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1. V00
2. V01
3. A00
4. A01
Ưu tiên môn Toán. Bằng nhau ĐXT >= 15,00
và không có môn nào < 5,00
Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do các Trường đại học trong danh sách ở phần ghi chú tổ chức trong cùng năm tuyển sinh nếu sử dụng các tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển

4. Tuyển sinh riêng

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Nhóm xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
III DSK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT   20      
1 DSK Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(chuyên ngành Công nghệ thông tin)
7140214 2 Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp của Nhà trường đối với thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:
*Nhóm 1: Học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2021, 2022, 2023.
*Nhóm 2: Học sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt học sinh giỏi.
Trường sẽ công bố sau.  
2 DSK Công nghệ thông tin 7480201 2 Xét trúng tuyển vào các ngành ngoài sư phạm (trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí sau:
*Nhóm 3: Đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở các năm 2021, 2022, 2023.
*Nhóm 4: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2021, 2022, 2023 đã tốt nghiệp THPT vào học một số các ngành tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải.
*Nhóm 5: đạt danh hiệu HSG 03 năm học THPT.
Trường sẽ công bố sau.  
3 DSK Công nghệ kỹ thuật xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)
7510103 1  
4 DSK Công nghệ kỹ thuật giao thông
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7510104 1  
5 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
7510201 1  
6 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 1  
7 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 2  
8 DSK Công nghệ kỹ thuật nhiệt
(chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)
7510206 1  
9 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
7510301 1  
10 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện)
7510301 1  
11 DSK Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 1  
12 DSK Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa
7510303 2  
13 DSK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)
7580210 1  
14 DSK Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 1  
15 DSK Kỹ thuật thực phẩm
(gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)
7540102 1 Sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 1 của năm học thứ ba
16 DSK Công nghệ vật liệu
(chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
7510402 1  

Ghi chú:

- Trường ĐHSPKT: Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.

- Danh sách ngành xét tuyển tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải thuộc Nhóm 4 được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của Trường

5. Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển Thang điểm Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Ngưỡng ĐBCL đầu vào GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
V DSK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT   20          
1 DSK Công nghệ thông tin 7480201 10     Không có Có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên Kỳ thi ĐGNL do Đại học quốc gia TPHCM tổ chức
2 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 10    

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH