Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2018

Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội tuyển 2500 chỉ tiêu năm 2018, trong đó trường dành 1650 chỉ tiêu xét kết quả học bạ.

Mã trường: DMT

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia;

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Kế toán 7340301 100 100 A00 A01 B00 D01
1.2
Khí tượng và khí hậu học 7440221 40 20 A00 A01 B00 D01
1.3
Thuỷ văn học 7440224 40 20 A00 A01 B00 D01
1.4
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 7440298 40 20 A00 A01 B00 D01
1.5
Khí tượng thủy văn biển 7440299 20 20 A00 A01 B00 D01
1.6
Công nghệ thông tin 7480201 250 60 A00 A01 B00 D01
1.7
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 200 70 A00 A01 B00 D01
1.8
Kỹ thuật địa chất 7520501 20 20 A00 A01 B00 D01
1.9
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 60 50 A00 A01 B00 D01
1.10
Khoa học đất 7620103 20 20 A00 A01 B00 D01
1.11
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 150 100 A00 A01 B00 D01
1.12
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 230 70 A00 A01 B00 D01
1.13
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 60 60 A00 A01 B00 D01
1.14
Quản lý đất đai 7850103 250 100 A00 A01 B00 D01
1.15
Quản lý tài nguyên nước 7850198 50 50 A00 A01 B00 D01
1.16
Quản lý biển 7850199 20 20 A00 A01 B00 D01
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Điều kiện xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức xét tuyển:

+ Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia: tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 15,0;

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT: tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18,0.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

I.1

Khối ngành III

1

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.2.

Khối ngành IV

1

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

2440298

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Khí tượng và Khí hậu học

7440221

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Khí tượng thủy văn biển

2440299

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Thủy văn học

7440224

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.3.

Khối ngành V

1

Khoa học đất

7620103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Kỹ thuật địa chất

7520501

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

I.4.

Khối ngành VII

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Quản lý biển

2850199

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

4

Quản lý đất đai

7850103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Quản lý tài nguyên nước

2850198

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

6

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10;
Xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán;
Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;
Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT, Nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên trực thuộc tỉnh, thành phố đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1:

Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2018 đến 20/04/2018;
Nhà Trường điều chỉnh, công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Trường trước ngày 19/07/2018;
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/07/2018 đến 17h00 ngày 26/07/2018;
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/07/2018 đến 17h00 ngày 28/07/2018;
Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 06/08/2018.
2.7.2. Tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT đợt 1

Thời giạn nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 23/07/2018 đến 17h00 ngày 30/07/2018
Nhà trường tổ chức xét tuyển cho các thí sinh ĐKXT và công bố kết quả trước 17h00 ngày 01/08/2018.
Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 02 hình thức:
ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm
Hồ sơ ĐKXT gồm:
01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ website: www.hunre.edu.vn)
01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT;
01 bản sao bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018);
Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;
2.8. Chính sách ưu tiên:
theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí dự kiến: 278.400đ/Tín chỉ
Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm học 2020 – 2021 là: tăng 10%/năm

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH