Thông tin tuyển sinh học viện ngoại giao năm 2022

Trường học viện ngoại giao tuyển 2.010 chỉ tiêu năm 2022 với 5 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế và Kết quả học tập THPT dành 52% chỉ tiêu.

I.   Đối tượng tuyển sinh

-   Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định theo từng phương thức xét tuyển của Học viện Ngoại giao.

-   Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam.

II.       Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

III.        Chỉ tiêu tuyển sinh

6. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Tổng chỉ tiêu hệ Đại học Chính quy : 2010

- Chỉ tiêu cụ thể của từng ngành:

Ngành Quan hệ quốc tế : 450 

Ngành Truyền thông quốc tế : 450

Ngành Ngôn ngữ Anh : 200 

Ngành Kinh doanh quốc tế : 200

Ngành Kinh tế quốc tế : 250

Ngành Châu Á - Thái Bình Dương học : 160

Ngành Luật quốc tế : 200

Ngành Luật thương mại quốc tế : 100

- Chỉ tiêu của từng ngành theo các phương thức xét tuyển:

Thong tin tuyen sinh hoc vien ngoai giao nam 2022

Thong tin tuyen sinh hoc vien ngoai giao nam 2022

7.         NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng. Cụ thể như sau:

Đối với các thí sinh ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại mục 8.1); xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (tại mục 8.2); xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn (tại mục 8.3) và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (tại mục 8.5): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của Học viện trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2022 mà đăng ký xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (tại mục 8.2) hoặc xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT và Phỏng vấn (tại mục 8.3): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao tại năm thí sinh tốt nghiệp.

 Đối với các thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam (tại mục 8.4): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên kết quả Phỏng vấn do Học viện tổ chức.

 Lưu ý: Trừ đối tượng là thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Học viện chấp nhận kết quả miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tính điểm đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức còn lại.

8. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

8.1 XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chỉ tiêu: 3% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành.

Đối tượng xét tuyển thẳng

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

-           Tốt nghiệp THPT;

-           Thuộc 01 trong các đối tượng sau: 

(1)        Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

(2)        Thí sinh đoạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và tốt nghiệp THPT năm 2022 được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành phù hợp với môn mà thí sinh đoạt giải. Thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

(3)        Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và tốt nghiệp THPT năm 2022 được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải (ngành Ngôn ngữ Anh). Thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

(4)        Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; hoặc thí sinh có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12 đạt từ loại Khá trở lên, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành theo nguyện vọng của thí sinh.

(5)        Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện Ngoại giao, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT, kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học.

 Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

-           Tốt nghiệp THPT năm 2022;

-           Thuộc 01 trong các đối tượng sau:

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định được ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo ngành phù hợp với đề tài mà thí sinh đã đoạt giải.

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định được ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo ngành phù hợp với môn thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh học viện ngoại giao năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học