Thông tin tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vinh

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019, theo đó trường dành 784 chỉ tiêu xét tuyển phương thức khác.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Những người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển sinh theo hai phương thức:

- Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia.

- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Vinh TẠI ĐÂY.

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                      
Sư phạm công nghệ 7140246 14 16 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản trị kinh doanh 7340101 24 51 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kế toán 7340301 30 60 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản trị nhân lực 7340404 10 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 24 21 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ thông tin 7480201 70 50 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 64 56 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ chế tạo máy 7510202 100 100 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 170 200 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 110 140 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 10 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 70 50 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
                 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Nhà trường xét tuyển theo 4 tổ hợp môn, cho tất cả các ngành:
- Toán, Vật lý, Hoá học (A00);
- hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);
- hoặc Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01);
- hoặc Toán, Hoá học, Sinh học (B00).
2.5.1. Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia:
Tất cả các thí sinh đạt kết quả tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh quy định (sẽ thông báo bổ sung sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia) mới được tham gia xét tuyển.
Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau; xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm trung bình xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
2.5.2. Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông:
- Cách tính điểm học tập:
+ Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
+ Cách 2: Điểm học tập là điểm trung bình chung năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm học tập*3 + Điểm ưu tiên
(Điểm ưu tiên: là Điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐSP hệ chính quy hiện hành).
- Thí sinh trúng tuyển Đại học phải có Điểm học tập không nhỏ hơn 6.0. Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau; xét tuyển theo “Điểm xét tuyển” của thí sinh đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm trung bình xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
- Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại tuyển sinh: 02383.833.002; 0979.681.724
Mã trường: SKV
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
  Chỉ tiêu: 1480 Toán, Vật lý, Hoá học; 
hoặc  Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
hoặc Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh; 
hoặc Toán, Hoá học, Sinh học. 
1 Sư phạm công nghệ 7140246
2 Quản trị kinh doanh 7340101
3 Kế toán 7340301
4 Quản trị nhân lực 7340404
5 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108
6 Công nghệ thông tin 7480201
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201
8 Công nghệ chế tạo máy 7510202
9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông 7510302
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: điểm theo các tổ hợp môn xét tuyển như nhau; nếu các thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt, năm 2019 Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển theo các đợt từ ngày 20/3/2019 đến ngày 15/12/2019.
2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT:
- Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia: nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, đăng ký trực tuyến hoặc phương thức khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hồ sơ và cách thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông: nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện về Bộ phận tuyển sinh của Nhà trường. (thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên website: tuyensinh.vuted.edu.vn).
Địa chỉ liên hệ: Bộ phận Tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh - Nghệ An. Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724.
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường);
+ Học bạ THPT (bản photocopy có công chứng);
+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời bản photocopy có công chứng (*);
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ 01 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.
Ghi chú:(*) Đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2019; xét tuyển sau khi thí sinh nộp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Theo Quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.

 Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!