Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư Phạm Bình Phước 2019

Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước thông báo chỉ tiêu xét các ngành, nghề năm 2019 cụ thể sau đây, các em cùng tham khảo.

           

2.1. Đối tượng tuyển sinh:    Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:        Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:           Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:           - Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển năng khiếu: áp dụng cho ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và ngành Giáo dục Mầm non;

- Phương thức xét tuyển: Áp dụng cho các ngành còn lại.

 

Cụ thể:

2.3.1. Xét tuyển

2.3.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019

Phương thức tuyển sinh này chiếm tối thiểu 50% chỉ tiêu của từng ngành.

 

Mô tả phương án:

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 môn hoặc 03 bài thi từ 05 bài thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét tuyển theo học bạ)

Phương thức tuyển sinh này chiếm tối đa 50% chỉ tiêu của từng ngành, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.

Mô tả phương án:

Với mỗi ngành học, xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn học lớp 12 (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia như ở phương thức 2.3.1.1).

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn của 03 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.2. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

2.3.2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành có thi năng khiếu và chiếm tối thiểu 50% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án:

* Ngành Giáo dục Mầm non

- Trường chọn 02 môn (bài) thi THPT Quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn đăng kí xét tuyển) và 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 02 môn thi THPT Quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn đăng kí xét tuyển) với điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật

- Trường chọn 01 môn (bài) thi THPT Quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn đăng kí xét tuyển) và 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 01 môn thi THPT Quốc gia năm 2019 (theo tổ hợp môn đăng kí xét tuyển) với điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1: Điểm bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK1: Điểm môn thi năng khiếu 1 do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

ĐNK2: Điểm môn thi năng khiếu 2 do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành có thi năng khiếu và chiếm tối đa 50% chỉ tiêu của từng ngành. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.

Mô tả phương án:

* Ngành Giáo dục Mầm non:

- Trường chọn 02 môn học ở lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) và 01 môn thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn học của 02 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn đăng kí xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật:

- Trường chọn 01 môn học ở lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) và 02 môn thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức.

Hình thức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn học của 01 môn học lớp 12 THPT (tương ứng với tổ hợp môn đăng kí xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia) với điểm 02 thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐNK1+ ĐNK2 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu thứ nhất, thứ 2 do trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Môn thi năng khiếu của ngành Sư phạm Âm nhạc: Hát; Thẩm âm - tiết tấu.

Môn thi năng khiếu của ngành Sư phạm Mỹ thuật: Hình họa; trang trí.

Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non: Đọc - kể diễn cảm, hát.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng              
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 50 50 M00      
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 25 25 A00 A01 C00 D01
1.3
Sư phạm Tin học 51140210 20 20 A00 A01 A02 D01
1.4
Sư phạm Âm nhạc 51140221 20 20 N00 N01    
1.5
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 20 20 H00 H07    
1.6
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 20 20 A01 D01 D09 D15
           

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:       

Mã trường: C43

Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

1. Ngành Giáo dục Mầm non; Mã ngành: 51140201; Tổ hợp xét tuyển M00 (Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát).

2. Ngành Giáo dục Tiểu học; Mã ngành: 51140202; Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), D01( Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh). Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0.

3. Ngành sư phạm Tiếng Anh; Mã ngành 51140231; Tổ hợp xét tuyển: D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D09(Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D15(Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh). Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0.

4. Ngành Sư phạm Âm nhạc; Mã ngành: 51140221; Tổ hợp xét tuyển: N00 (Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2); N01 (Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2). Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0.

5. Ngành Sư phạm Tin học: Mã ngành: 51140210; Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh), A02 (Toán, Vật lý, Sinh học). Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0.

6.Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Mã ngành: 51140222; Tổ hợp xét tuyển: H00 (Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2); H07 (Toán, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2). Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày   01 / 4 /2019  đến  26/ 7 /2019 . Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp (qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh) về địa chỉ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước – số 899 - Quốc lộ 14 – phường Tân Bình – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước, điện thoại 02713.881.236; 0904.930.330; website. Cdspbinhphuoc.edu.vn.

Hồ sơ xét tuyển

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Phong bì đã gián tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở THPT

+ Phiếu xét tuyển theo mẫu của trường CĐSP Bình Phước

+ Bản photo học bạ THPT (có công chứng).

+ Phong bì đã gián tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Đối với thí sinh thi năng khiếu

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của trường CĐSP Bình Phước

+ Bản photo học bạ THPT (có công chứng).

+ 3 ảnh cỡ (3x4) chụp chưa quá 6 tháng so với lúc nộp hồ sơ.

+ Phong bì đã gián tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả và gọi nhập học.

Thời gian xét tuyển, thi năng khiếu và công bố kết quả:

+    Xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+   Thi năng khiếu: ngày 09/7/2019

+    Công bố kết quả xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Chính sách ưu tiên:         

Chính sách ưu tiên thực hiện Theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định hiện hành.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):           

Miễn học phí

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):         

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư Phạm Bình Phước 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!