Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2018

Sở GD Hà Tĩnh công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Phương thức tuyển sinh:

a) Đối với các trường THPT công lập: Tuyển sinh theo phương thức thi tuyển;

b)  Đối vói các trường THPT ngoài công lập, Trang tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà lĩnh: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

2. Môn thỉ, hình thức thi, thời gỉan tổ chức thỉ, đề thi, điểm xét tuyển

a. Môn thi, hình thức thi:

Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh;

Hình thức thi: Tự luận.

b. Thời gian làm bài thi:

Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút;

Môn Tiếng Anh: 60 phút.

3. Thời gian tổ chức thi; Ngày 06/6/2018.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể lịch thi các môn.

4. Đề thi:

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở đo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

5. Điểm xét tuyển:

a)  Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân;

b)  Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 2, điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1 ;

c)    Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên;

d)   Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, thi đủ ba bài thi theo quy định, không vĩ phạm Quy chế ứong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt điểm lón hơn 1.

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 Ha Tinh 2018

B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

1. Điều kiện: Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên khi có đủ các điều kiện sau:

a)   xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lóp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

b)  xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. từ khá trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh.

a)  Vòng 1: Sơ tuyển

Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

-  Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;

-   Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở;

Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cách thức cho điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

b)  Vòng 2: Thi tuyển

-   Môn thi, lịch thi:

+ Môn thi: Toán, Ngữ vãn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên (đối với lóp chuyên Sử - Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn; lớp chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn Tiếng Anh);

+ Lịch thi: Các môn Toán, Ngữ vãn, Tiếng Anh thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Môn chuyên thi vào ngày 07/6/2018.

-   Đề thi môn chuyên: Đề thi được áp dụng theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh có kiểm tra kỹ năng nghe.

-   Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút

-    Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

-   Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

-   Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và bài thi môn chuyên.

-  Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi không chuyên đạt điểm lón hom 2, bài thỉ môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên.

-   Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tỉêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thi sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm vSơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 10 lớp; gồm: Chuyên Toán 02 lớp, chuyên Anh 02 lớp, chuyên Lý 01 lớp, chuyên Hoá 01 lớp, chuyên Sinh. 01 lớp, chuyên Văn 01 lớp, chuyên Sử-Địa 01 lớp, chuyên Pháp 01 lớp. Mỗi lóp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên ngoại ngữ không quá 25 em.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Hà Tĩnh 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!