Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi năm 2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024, theo đó tổ chức thi tuyển với trường THPT Chuyên, THPT Dân tộc nội trú tỉnh và 1 số trường công lập.

1. Nguyên tắc tuyển sinh

Việc tuyển sinh bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành.

2. Nội dung kế hoạch tuyển sinh

Bao gồm tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục.

a) Đối tượng, độ tuổi tuyển sinh

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đối với Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

b) Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên

b1) Chế độ tuyển thẳng (không áp dụng cho THPT chuyên)

Thực hiện theo khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

b2) Chế độ ưu tiên (không áp dụng cho THPT chuyên)

Thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

c) Phương thức tuyển sinh

Tùy theo số lượ thí sinh đăng ký tuyển sinh của các đơn vị, Giám đốc Sở GDĐT quyết định lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, cụ thể như sau:

c1) Xét tuyển

- Áp dụng đối với các trường THPT công lập và trường THPT tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không thi tuyển.

- Căn cứ xét tuyển: Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp THCS để xét tuyển, được quy đổi điểm đối với mỗi năm học như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm:

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;

+ Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập 4 năm học cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Đối với các trường dạy và xếp loại theo mô hình trường học mới thì cách đổi điểm như sau:

+ Đối với xếp loại học lực:

Năm học 2015 - 2016: Lấy điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm để đánh giá,

xếp loại học lực học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Từ năm học 2016 - 2017: Lấy điểm trung bình môn cả năm để đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trường hợp học sinh phải kiểm tra lại cuối năm thì lấy điểm kiểm tra lại làm điểm trung bình môn cả năm để xếp loại.

+ Đối với xếp loại hạnh kiểm:

Năm học 2015 - 2016: Học sinh có phẩm chất đạt và năng lực đạt, xếp loại hạnh kiểm tốt. Học sinh có phẩm chất đạt và năng lực còn hạn chế hoặc phẩm chất cần rèn luyện thêm và năng lực đạt, xếp loại hạnh kiểm khá. Những trường hợp còn lại, xếp loại hạnh kiểm trung bình.

Từ năm học 2016 – 2017: Học sinh có phẩm chất tốt và năng lực tốt, xếp loại hạnh kiểm tốt. Học sinh có phẩm chất đạt và năng lực đạt hoặc phẩm chất tốt và năng lực đạt hoặc phẩm chất đạt và năng lực tốt, xếp loại hạnh kiểm khá. Những trường hợp còn lại, xếp loại hạnh kiểm trung bình.

c2) Thi tuyển

- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán.

- Trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Trường THPT công lập thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

d) Tổ chức kỳ thi tuyển sinh

d1) Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho:

- Trường THPT chuyên Lê Khiết;

- Các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển;

- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

d2) Thời gian làm bài, điểm xét tuyển, nguyên tắc tuyển

- Trường THPT chuyên Lê Khiết

+ Thời gian làm bài của mỗi môn Ngữ văn, Toán: 120 phút; Tiếng Anh: 90 phút; các môn chuyên: 150 phút.

+ Môn tiếng Anh chuyên gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc hiểu, viết. Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học thi môn Toán chuyên cùng đề với thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán.

+Điểm xét tuyển vào lớp chuyên =Điểm môn Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

+ môn chuyên x 2.

+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên = Điểm môn Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh.

Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ số lượng của lớp chuyên, lớp không chuyên; thi đủ 4 bài thi và các bài thi không chuyên điểm lớn hơn 2,0; điểm bài thi môn chuyên lớn hơn 4,0.

- Trường THPT công lập tổ chức thi tuyển

+ Thời gian làm bài mỗi môn Ngữ văn, Toán: 120 phút, Tiếng Anh: 90 phút.

+ Điểm xét tuyển=Điểm môn (Ngữ văn + Toán)x 2 + điểm môn Tiếng Anh

+ điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao, thi đủ các bài thi và không có bài thi nào bị điểm dưới 1,0.

- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

+ Thời gian làm bài mỗi môn Ngữ văn, Toán: 120 phút.

+ Điểm xét tuyển = Điểm môn (Ngữ văn + Toán) x 2 + điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao, thi đủ các bài thi và không có bài thi nào bị điểm dưới 0,5.

e) Địa bàn tuyển sinh

e1) Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển những học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trong địa bàn tỉnh. Những trường hợp từ tỉnh ngoài chuyển về phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở GDĐT.

e2) Trường THPT công lập tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi trường đóng. Riêng một số xã, phường tại một số huyện, thị xã và thành phố quy định về địa bàn như sau:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại Trường THCS Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành được dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc huyện Nghĩa Hành hoặc một trong các trường THPT thuộc huyện Mộ Đức.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS của các xã Phổ An, Phổ Phong, Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ được dự tuyển vào Trường THPT Trần Quang Diệu hoặc dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc thị xã Đức Phổ.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp tại các trường THCS của các xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú thành phố Quảng Ngãi; xã Nghĩa Điền huyện Tư Nghĩa được dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn huyện Tư Nghĩa hoặc thành phố Quảng Ngãi.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS ở các xã của huyện Sơn Tịnh được dự tuyển vào Trường THPT Ba Gia, Thúc Kháng, Sơn Mỹ, Võ Nguyên Giáp.

e3) Trường THCS và THPT Phó Mục Gia ưu tiên tuyển những học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn huyện Trà Bồng, trường hợp không đủ chỉ tiêu thì tuyển bổ sung những học sinh Hiệp huyện Sơn Tịnh, có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp tại các trường THCS của các xã Tịnh Mỹ huyện Bình Sơn.

e4) Các trường THPT tư thục có giao chỉ tiêu tuyển vào lớp 10, không giới hạn địa bàn tuyển sinh, nhưng phải tổ chức dạy học tại địa điểm của trường.

Những trường hợp đặc biệt, trái với địa bàn quy định phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở GDĐT.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi năm 2023

  •  
Bứt Phá Lớp 10 - Tuyensinh247