Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2021 - 2022

Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Dương tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập bằng hình thức thi tuyển. Cụ thể, sở có kế hoạch tuyển 10.912 HS vào lớp 10 tại 29 trường THPT công lập trong toàn tỉnh.

1. Phương thức tuyển sinh

Năm học 2021-2022, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện phân luồng sau khi học sinh tốt nghiệp THCS, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập bằng hình thức thi tuyển.

2.1. Tổ chức cùng một kỳ thi cho tất cả học sinh đăng kí thi tuyển vào trường THPT chuyên, trường THPT chất lượng cao và các trường THPT công lập trong tỉnh, cụ thể như sau:

-  Thí sinh phải dự thi 03 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

-  Thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương (Trường chuyên), ngoài việc phải thi 03 môn bắt buộc, thí sinh phải thi thêm môn chuyên (thí sinh được phép đăng kí tối đa 02 môn chuyên).

-  Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THPT Dĩ An được mở rộng tuyển sinh trên các địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một.

2.2. Xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương đối với những học sinh lớp 9 THCS đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2020-2021 (không áp dụng đối với những thí sinh đạt giải học sinh giỏi môn Giáo dục công dân) đồng thời phải kèm theo các điều kiện sau:

-  Xếp loại Giỏi 04 năm học cấp THCS;

-  Xếp loại Giỏi tốt nghiệp THCS;

-  Điểm trung bình cả năm (lớp 9) của môn chuyên dự xét tuyển phải đạt từ 9.0 trở lên, ngoài ra:

+  Nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên khoa học tự nhiên (Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học và Sinh học) thì điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn đạt từ 7.5 trở lên, môn Toán đạt từ 9.0 trở lên và môn tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên;

+  Nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên khoa học xã hội (Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử và Địa lí) thì điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn đạt từ 8.0 trở lên, môn Toán đạt từ 7.5 trở lên và môn tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên.

2.3. Xét tuyển thẳng vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức đối với những học sinh lớp 9 THCS đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2020-2021 (không áp dụng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi môn Giáo dục công dân) và phải kèm theo các điều kiện sau:

-  Xếp loại Giỏi 04 năm học cấp THCS;

-  Xếp loại Giỏi tốt nghiệp THCS;

-  Điểm trung bình môn cả năm (lớp 9): Môn Ngữ văn đạt từ 7.5 trở lên, môn Toán đạt từ 9.0 trở lên và môn tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các lớp khối A, khối B;

-  Điểm trung bình môn cả năm (lớp 9): Môn Ngữ văn đạt từ 8.0 trở lên, môn Toán đạt từ 7.5 trở lên và môn tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các lớp khối D.

2.4. Xét tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An, các điều kiện tương tự xét tuyển thẳng vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

2.5. Tuyển thẳng vào các trường THPT công lập (trừ trường chuyên, trường chất lượng cao, trường có lớp chất lượng cao) bao gồm một trong các đối tượng học sinh sau:

-  Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người dân tộc có số dân dưới 10.000 người) gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam được quy định tại Công văn số 1208a/UBDT-DTTS ngày 30/10/2015 của Ủy ban dân tộc;

-  Học sinh khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp-Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012);

-  Những học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

-  Những học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao nhưng phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên.

-  Những học sinh thỏa các điều kiện quy định tại các mục 2.2 hoặc mục 2.3, tùy theo từng trường hợp thì Giám đốc Sở GDĐT xem xét giải quyết để xét tuyển vào các trường THPT không chuyên trong địa bàn cư trú nểu học sinh có nguyện vọng.

Lưu ý (Đối với học sinh khuyết tật): Trong hồ sơ của học sinh khuyết tật yêu cầu phải có danh sách đề nghị miễn thi tuyển sinh lớp 10 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, lớp, trường, dạng khuyết tật theo Giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho người khuyết tật - Mẫu số 07 kèm theo Thông tư Liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).

2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện dự tuyển

Tuổi của học sinh (căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ) vào học lớp 10 THPT là 15 tuổi (tính đến năm tham gia dự tuyển) được quy định tại Điều 33, Thông tư số 32/2000/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào lớp đầu cấp có độ tuổi thấp hoặc cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Học sinh đăng kí dự thi tự do (không trúng tuyển các năm học trước) thì tuổi vào lớp 10 không quá 17 tuổi. Tất cả những trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu);

Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đang trực tiếp quản lý, không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào đơn xin dự tuyển;

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những học sinh vừa tốt nghiệp THCS) do Hiệu trưởng các trường THCS cấp;

d) Bản chính học bạ THCS;

đ) Giấy xác nhận thuộc diện được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

e) 02 ảnh cỡ 3x4;

g) Để tránh trường hợp không khớp thông tin giữa học bạ, bằng tốt nghiệp, khai sinh, hộ khẩu (để xác định trường THPT dự tuyển), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thí sinh bổ sung vào hồ sơ dự tuyển lớp 10 THPT bản photo của hộ khẩu gia đình (không cần công chứng).

Lưu ý:

-  Giấy khai sinh mà học sinh nộp trong hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 phải là giấy khai sinh đã được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân (tránh tình trạng sử dụng giấy khai sinh trong 02 cấp học khác nhau).

-  Hội đồng tuyển sinh không nhận học bạ bản photo và có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu tính chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

-  Hiệu trưởng các trường THPT, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo về sự chính xác các thông tin của thí sinh khi thu nhận hồ sơ tuyển sinh.

3. Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

3.1. Môn thi và thời gian làm bài thi

Thí sinh dự thi tuyển vào các trường THPT công lập kể cả các Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Dĩ An (có lớp chất lượng cao) phải thi viết 03 môn:

-  Môn Toán: Thời gian làm bài 120 phút;

-  Môn Ngữ văn: Thời gian làm bài 120 phút;

-  Môn tiếng Anh: Thời gian làm bài 60 phút.

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

3.2. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

-  Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25; môn tiếng Anh điểm lẻ đến 0,1;

-  Điểm các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh được tính theo hệ số 1 khi tham gia tính tổng điểm xét tuyển.

3.3. Điểm ưu tiên

a) Cộng 2,0 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

-  Con liệt sĩ;

-  Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

-  Con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

-  Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

b) Cộng 1,5 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

-  Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

-  Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

-  Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

-  Con của người được cấp Giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

c) Cộng 1,0 điểm

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

-  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

-  Người dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Tổng điểm ưu tiên không quá 3,0 điểm.

3.4. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 bài thi (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho những học sinh được hưởng chế độ ưu tiên.

3.5. Nội dung thi

Nội dung thi tuyển trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở chương trình lớp 9.

3.6. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022

Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của các trường THPT công lập, khi tuyển sinh Sở GDĐT căn cứ vào điểm thi và tình hình thực tế của từng trường và từng địa phương để điều chỉnh chỉ tiêu tăng hoặc giảm cho phù hợp, đảm bảo việc phân luồng học sinh sau THCS của từng địa phương và trong toàn tỉnh.

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

3.7. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Từ 08 giờ 00 ngày 17/5/2021 đến 16 giờ 00 ngày 22/5/2021 tại trường THPT thí sinh đăng kí dự tuyển theo nguyện vọng 1.

3.8. Quy định về hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển

(1). Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện như yêu cầu tại phần II mục 2.2.

(2). Thí sinh phải cân nhắc để đăng kí và chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình (nguyện vọng 1 là nguyện vọng quyết định), thí sinh được chọn tối đa 02 trường THPT công lập (02 nguyện vọng) để dự tuyển, cụ thể như sau:

-  Nguyện vọng 1 là một trường THPT trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú.

-  Nguyện vọng 2 là một trường THPT trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT đã chọn ở nguyện vọng 1.

Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đã đăng kí, nguyện vọng 1 được ưu tiên xét trước, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và trường THPT mà thí sinh đăng kí nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu (chỉ xét khi điểm của thí sinh cao hơn hoặc bằng điểm nguyện vọng 2 của trường THPT đó).

4. Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương

Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Hùng Vương với các phương thức thi tuyển và xét tuyển thẳng, cụ thể như sau:

4.1. Thi tuyển

Đăng kí dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên

Hồ sơ dự tuyển: Quy định tại Phần 2, Mục 2.2.

Điều kiện dự tuyển:

-  Học sinh có hộ khẩu thường trú trong hoặc ngoài tỉnh.

-  Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

-  Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Lưu ý: Học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Bình Dương khi đăng kí dự thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương bắt buộc phải nộp học bạ bản chính trong hồ sơ dự thi.

Môn thi và đề thi:

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

4.2. Xét tuyển thẳng

Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển thẳng: Như quy định tại phần I mục 2.2 của Công văn này.

Hồ sơ dự xét tuyển thẳng

-  Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương (theo mẫu);

-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

-  Bằng tốt nghiệp THCS; bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp (đối với thí sinh là học sinh lớp 9 vừa tốt nghiệp trong năm học 2020-2021);

-  Học bạ THCS (bản chính);

-  Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi THCS các môn văn hóa (trừ môn Giáo dục công dân) cấp tỉnh năm học 2020-2021 do Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cấp.

Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ

Ngày 12/5/2021: Cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT tỉnh Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 17/5/2021 đến 16 giờ 00 ngày 21/5/2021.

Địa điểm phát hành đơn và nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa, ô số 10, tầng 1, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Những thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương cần lưu ý Sở GDĐT không giải quyết các trường hợp sau đây:

-  Thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương sau ngày 14/5/2021.

-  Rút hồ sơ và xin chuyển trường ra ngoài tỉnh đối với những học sinh đã trúng tuyển hoặc đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chất lượng cao Trịnh Hoài Đức và các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An

5.1. Thi tuyển

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

5.2. Xét tuyển thẳng

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

6. Xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên

6.1. Đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng: Như quy định tại Phần I Mục 2.4 của Công văn này.

6.2. Hồ sơ xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên (trừ Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chất lượng cao)

-  Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không chuyên (theo mẫu);

-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

-  Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp;

-  Bản chính học bạ THCS;

-  Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021 do Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cấp (nếu có);

-  Các loại hồ sơ liên quan khác: Học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế trong các lĩnh vực: Văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

6.3. Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ:

Ngày 12/5/2021: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT tỉnh Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 17/5/2021 đến 16 giờ 00 ngày 21/5/2021.

6.4. Địa điểm phát hành đơn và nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa, ô số 10, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

-  Đối tượng học sinh thỏa điều kiện ở Mục 5.1 của Công văn này chỉ được xét tuyển thẳng vào các trường THPT công lập thuộc địa bàn mà học sinh đang có hộ khẩu thường trú.

Sở GDĐT không giải quyết các trường hợp sau:

-  Thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào các trường THPT công lập không chuyên sau ngày 21/5/2021.

-  Rút hồ sơ và xin chuyển trường đối với những học sinh đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên.

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Binh Duong nam 2021 - 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2021 - 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247