Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa 2023

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 5/6 và 6/6. Xem chi tiết thông tin tuyển sinh vào trường THPT Chuyên, THPT công lập dưới đây.

Sở GD Khánh Hòa phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. Tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên biệt

1. Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tại tỉnh Khánh Hòa; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Học môn Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS;

- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu học sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình Tin học thì thực hiện như các môn chuyên khác.

c) Ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức vào các ngày 05 và 06/6/2023 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.

d) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, thang điểm

- Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Tất cả các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

- Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút; thời gian làm bài thi của các môn chuyên là 150 phút.

Điểm bài thi của các môn thi tính theo thang điểm 10.

đ) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách xét tuyển

- Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau khi đã tính hệ số; trong đó, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên.

- Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

e) Tổ chức tuyển sinh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi.

2. Tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:

- Là người dân tộc thiểu số;

- Là học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc tại các trường THCS; có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa và Cam Ranh.

c) Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

d) Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn

luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn

luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu

ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó):

- Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 10 điểm.

- HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 9 điểm.

- HK khá, HL khá: 8 điểm.

- HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 7 điểm.

- HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 6 điểm.

- Trường hợp còn lại: 5 điểm.

đ) Riêng các đối tượng sau đây được tuyển thẳng

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ;

thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS

và THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc phối hợp cử dự thi.

II. Tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên biệt

1. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển đối với Trường THPT Lạc Long Quân, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình và Trường THPT Khánh Sơn;

- Thi tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại;

- Đối với các trường tuyển sinh bằng phương thức Thi tuyển, nếu số lượng thí sinh đăng ký dự thi (số liệu sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng lần 2) ít hơn số chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hình thức Thi tuyển hay Xét tuyển và thông báo rộng rãi đến học sinh, cha mẹ học sinh, nhà trường và xã hội được biết trước khi tổ chức kỳ thi.

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 KHÁNH HÒA

2. Đối tượng tuyển sinh: Là người học đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Khánh Hòa, có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh học lớp 9 ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Cụ thể như sau:

a) Huyện Khánh Sơn: Học sinh tại các trường ở huyện Khánh Sơn nộp hồ SƠ dự tuyển vào Trường THPT Khánh Sơn.

b) Huyện Khánh Vĩnh: Học sinh tại huyện Khánh Vĩnh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

c) Thành phố Nha Trang: Học sinh tại thành phố Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoại trừ các trường THPT chuyên biệt: chuyên Lê Quý Đôn và Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa).

d) Thành phố Cam Ranh: Học sinh tại thành phố Cam Ranh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

đ) Huyện Cam Lâm: Học sinh tại huyện Cam Lâm nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cam Lâm. Riêng học sinh Trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh; học sinh các trường THCS: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự; học sinh Trường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học hoặc Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

e) Huyện Diên Khánh: Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

g) Thị xã Ninh Hòa: Học sinh tại thị xã Ninh Hòa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

h) Huyện Vạn Ninh: Học sinh tại huyện Vạn Ninh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

4. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2023; trong đó, các trường THPT công lập áp dụng phương thức Thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 05 và 06/6/2023 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.

5. Quy định về môn thi, bài thi, điểm xét tuyển đối với các trường THPT áp dụng phương thức Thi tuyển

a) Môn thi, thời gian làm bài thi, hình thức thi, thang điểm

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

- Thời gian làm bài thi: môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút.

- Hình thức thi: môn Ngữ văn và môn Toán thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

b) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên; trong đó, điểm bài thi các môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia dự thi đủ các bài thi quy định và bài thi mỗi môn phải đạt từ 1,0 điểm trở lên.

- Căn cứ vào điểm xét tuyển, tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao

c) Tổ chức tuyển sinh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247