Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 chi tiết như sau:

Quy định trong phần này không áp dụng cho tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT DTNT tỉnh, PT DTNT THCS&THPT huyện, PT DTNT THCS có lớp THPT (sẽ có hướng dẫn riêng).

I. Đối tượng, địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh)

1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS;

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh;

- Có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2000/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số trường hợp đặc biệt:

+ HS đã được học vượt lớp ở các cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

+ Các trường hợp khác, phòng GDĐT lập danh sách báo cáo Sở để xem xét giải quyết.

2. Địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh)

- Toàn tỉnh chia thành 10 khu vực tuyển sinh, mỗi huyện là 1 khu vực tuyển sinh, riêng Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc kết hợp thành 01 khu vực tuyển sinh.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh nào được đăng kí dự tuyển vào các trường THPT trong khu vực tuyển sinh đó. Riêng học sinh thuộc các xã giáp ranh có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT của khu vực tuyển sinh lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi cư trú hơn). Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD ĐT quyết định

Thong tin tuyen sinh vao lop 10 tinh Lang Son 2021

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn 2021

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247