Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Năm học 2015 - 2016, sở GD&ĐT Quảng Ninh tuyển sinh vào lớp 10 với 2 phương thức: xét tuyển kết hợp thi tuyển, xét tuyển. Cụ thể như sau:

I. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT không phải là trường chuyên biệt

1. Phương thức tuyển sinh

a. Đối với lớp 10 THPT công lập

- Áp dụng phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển đối với các trường THPT có đủ điều kiện tổ chức thi tuyển, có số học sinh đăng kí tuyển sinh lớn hơn chỉ tiêu được giao.

- Áp dụng phương thức xét tuyển với những trường THPT không có đủ điều kiện tổ chức thi tuyển hoặc có số học sinh đăng kí tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được giao.

- Những trường hợp khác, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT xem xét giải quyết cụ thể. Báo cáo gửi về Sở GDĐT trước ngày 27/5/2015.

b. Đối với lớp 10 THPT ngoài công lập

Chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với điều kiện của nhà trường. Nếu thực hiện phương thức tuyển sinh “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” thì tổ chức thi theo lịch như quy định đối với trường THPT công lập; nếu không thực hiện phương thức tuyển sinh “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” thì căn cứ vào điều kiện của nhà trường để chọn phương thức tuyển sinh phù hợp và báo cáo đăng kí phương thức tuyển sinh bằng văn bản về Sở GD&ĐT trước ngày 27/5/2015.

2. Tổ chức tuyển sinh

2.1. Với những trường áp dụng phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển

a. Về tổ chức thi

- Lịch và thời gian thi

Ngày

thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

11/6/2015

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h05

7h25

7h30

 11/6/2015

Chiều

Toán

120 phút

14h05

14h25

14h30

- Hình thức thi: tổ chức thi viết; Điểm bài thi theo thang điểm 10 và được tính hệ số 2.

- Đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

b. Về điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm;

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;

-  Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3,0 điểm;

- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.

* Lưu ý: Học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất. Học sinh được cộng điểm ở nhiều chế độ khuyến khích khác nhau nhưng tổng điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6,0 điểm.

c. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm hai bài thi đã tính hệ số (không có bài nào bị điểm 0) + tổng số điểm tính xét tuyển của 4 năm ở THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) + điểm cộng thêm của đối tượng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

d. Cách xét tuyển

Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình môn cả năm học lớp 9 cao hơn; tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn năm học lớp 9 cao hơn.

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2015 tại đây: 

2.2. Với những trường áp dụng phương thức xét tuyển

a. Về tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10,0 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm;

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm;

- Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4,0 điểm.

b.  Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở;

- Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

c. Cách xét tuyển: 

Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình môn cả năm học lớp 9 cao hơn; tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn năm học lớp 9 cao hơn.

* Lưu ý:

- Đối với học sinh học tiếng Pháp: Học sinh lớp 9 học thí điểm tiếng Pháp tăng cường tại trường THPT Hòn Gai nếu có nguyện vọng được xét tuyển vào lớp 10 học tiếng Pháp trường THPT Hòn Gai; Học sinh lớp 9 học tiếng Pháp tại huyện Đông Triều dự tuyển vào trường THPT Hoàng Quốc Việt và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1704/TB-SGD&ĐT ngày 06/7/2012 của Sở GD&ĐT về việc thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở GD&ĐT tại cuộc họp bàn về việc dạy học môn tiếng Pháp ở huyện Hoành Bồ và Đông Triều từ năm học 2012-2013.

- Đối với học sinh lớp 9 có học tiếng Trung Quốc: Được dự tuyển vào lớp 10 có học tiếng Trung Quốc trường THPT Bãi Cháy nếu học tại các trường THCS trên địa bàn  thành phố Hạ Long; vào lớp 10 có học tiếng Trung Quốc trường THPT Trần Phú, THCS&THPT Chu Văn An nếu học tại các trường THCS trên địa bàn  thành phố Móng Cái.

- Đối với học sinh thuộc diện năng khiếu đã tốt nghiệp THCS và được tuyển chính thức vào Khoa Nghệ thuật - Trường Đại học Hạ Long; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm lặn, cứu nạn và thể thao dưới nước Quảng Ninh; Trường thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh đăng ký dự tuyển vào trường THPT có phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho đối tượng này: Phải dự tuyển và có kết quả tuyển sinh theo phương thức quy định; Được ưu tiên xét tuyển vào một trường THPT trên địa bàn để đảm bảo cho việc học văn hóa và tập luyện theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trường Đại học Hạ Long đồng thời được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. Các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế 49. Trên cơ sở tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao và phân bổ chỉ tiêu của UBND cấp huyện, trường PTDTNT cấp tỉnh thực hiện tuyển sinh theo từng đơn vị cấp huyện, sau khi tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà còn chỉ tiêu, trường báo cáo Sở GD&ĐT trước khi tiếp tục thực hiện tuyển sinh tại vùng khác có nhu cầu đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số.

- Học sinh đủ điều kiện được lựa chọn để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh hoặc trường PTDTNT THCS&THPT Tiên Yên.

2 Phương thức tuyển sinh

- Áp dụng phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

- Không tổ chức Hội đồng thi tại trường, sử dụng kết quả điểm thi của học sinh thuộc đối tượng dự tuyển tham gia dự thi ở Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT khác để xét duyệt tuyển sinh. Cụ thể:

+ Học sinh dự tuyển vào lớp 10 PTDTNT được trường THCS (nơi học sinh nộp hồ sơ dự tuyển) hướng dẫn để lựa chọn tham gia dự thi tại Hội đồng có tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT, được nhà trường thông tin đầy đủ về địa điểm, lịch thi và các thông tin liên quan khác.

+ Điểm thi của học sinh dự tuyển vào lớp 10 PTDTNT được Hội đồng thi lớp 10 THPT gửi về trường PTDTNT nơi học sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 để tham gia xét tuyển theo quy định.

3. Chế độ tuyển thẳng vào lớp 10 PTDTNT

- Học sinh là người dân tộc thiểu số đang cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn đã tốt nghiệp THCS, có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 9, các năm còn lại cấp THCS đạt hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên.

- Học sinh thuộc các đối tượng khác tốt nghiệp THCS tại các trường PTDTNT có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tất cả các năm học THCS.

4. Về việc bổ sung học sinh trường PTDTNT trong năm học

Trong năm học nếu có sự biến động về sĩ số học sinh (thiếu so với chỉ tiêu được giao), trường PTDTNT làm văn bản báo cáo Sở GD&ĐT để bổ sung. Học sinh được gọi bổ sung vào các trường PTDTNT phải là những học sinh thuộc đối tượng được qui định ở mục 2.1 có nguyện vọng học tập tại trường PTDTNT, có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt của năm học liền kề trước đó.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Hạ Long (Thực hiện theo Công văn số 716 ngày 10/4/2015 về việc Thông báo tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Hạ Long năm học 2015-2016).

III.  Hồ sơ dự tuyển

 

- Phiếu đăng kí dự tuyển (riêng học sinh dự thi vào các trường PTDTNT và trường THPT Chuyên Hạ Long phải có 02 Phiếu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

- Bản chính học bạ THCS;

- Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- 02 ảnh 3x4 cm (có ghi đầy đủ họ, tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau): một ảnh để dán vào phiếu đăng kí tuyển sinh, một ảnh để dán vào thẻ dự thi;

- Những học sinh dự tuyển vào trường chuyên Hạ Long cần có thêm 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ nhận thư.

- Những học sinh dự tuyển vào các trường PT DTNT cấp tỉnh cần có thêm một số hồ sơ được nêu ở mục (7) dưới đây.

(1). Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10

Các phòng GD&ĐT liên hệ với Công ty Sách và Thiết bị trường học để mua phiếu đăng kí dự tuyển cùng với Túi đựng Hồ sơ dự tuyển (trong thời gian từ ngày 5/5/2015 đến ngày 15/5/2015) và chỉ đạo các trường THCS tổ chức cho học sinh kê khai.

Các trường THCS chịu trách nhiệm xác nhận nội dung kê khai trong Phiếu đăng kí dự tuyển của học sinh (đơn xin dự tuyển dán ảnh 3 cm x 4 cm và đóng dấu giáp lai của nhà trường).

Những học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường chuyên biệt, ngoài việc ghi tên trường THPT xin dự tuyển thì trong Phiếu đăng kí dự tuyển cần: Ghi rõ tên môn chuyên và điểm tổng kết năm lớp 9 của môn chuyên theo nguyện vọng đăng kí (dự tuyển trường chuyên Hạ Long); Ghi các nguyện vọng một, nguyện vọng hai (dự tuyển vào một trong hai trường PT DTNT cấp tỉnh).

 (2). Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ: Yêu cầu các đơn vị thu nhận Hồ sơ phải kiểm tra kỹ và chỉ nhận Giấy khai sinh hợp lệ, đảm bảo đủ điều kiện về tuổi và khớp với ngày, tháng, năm sinh ghi trong Học bạ chính và các loại giấy tờ khác của học sinh.

(3). Bằng tốt nghiệp THCS: Trường hợp học sinh mới tốt nghiệp chưa có Bằng chính thì được thay bằng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển.

(4). Bản chính Học bạ cấp THCS: Học sinh dự tuyển sinh vào trường THPT nào thì phải nộp học bạ bản chính cấp THCS cùng hồ sơ dự tuyển tại hội đồng thi tuyển sinh của trường THPT đó.

(5). Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích: Học sinh được cộng điểm theo các chế độ ưu tiên, khuyến khích quy định tại Điều 7, Quy chế 11 phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp.

(6). Học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT, cần nộp thêm:

- Giấy chứng nhận của UBND xã hoặc đơn vị đang trực tiếp quản lý: hiện không trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc mất quyền công dân.

- Giấy xác nhận của trường THCS (nơi hoàn thành chương trình THCS): hiện không trong thời gian chịu kỷ luật cấm thi.

(7). Học sinh dự tuyển vào các trường PT DTNT cấp tỉnh, cần nộp thêm:

- Giấy khám sức khỏe (y tế cấp huyện trở lên cấp) xác nhận có đủ sức khỏe để học tập.

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã Sổ hộ khẩu để xác nhận bản thân và gia đình có hộ khẩu ở vùng tuyển từ 5 năm trở lên.

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2015 tại đây: 

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!