Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2016

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 -2017, lịch thi vào lớp 10 được tổ chức từ ngày 10/6 - 12/6/2016 cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh :

- Tổ chức xét tuyển với các trường THPT tư thục Ấp Bắc, trường năng khiếu thể dục thể thao và trường Văn hóa II - Bộ công an

- Thi tuyển đối với trường THPT chuyên và THPT Công lập khác trong toàn tỉnh

- Đối với học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS trong tỉnh Tiền Giang không phân biệt địa bàn tuyển sinh

-  Đối với học sinh được xét công nhận tốt nghiệp bên ngoài tỉnh Tiền Giang :

   + Dự tuyển vào THPT chuyên phải có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang 

   + Dự tuyển vào THPT công lập khác ( ngoài THPT chuyên ) không phân biệt hộ khẩu thường trú nhưng phải có bảo lãnh của cha, mẹ hoặc người giám hộ có xác nhận thường trú tại tỉnh Tiền Giang do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với học sinh thi tuyển vào THPT chuyên học lực và hạnh kiểm cả năm học các lớp THCS từ loại khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS đạt khá trở lên.

Đăng ký dự tuyển:

a)  Tuyển sinh:

-    Lớp 10 chuyên: Trường THPT Chuyên.

-  Lớp 10 không chuyên: Trường THPT Chuyên, chỉ dành riêng cho học sinh có nguyện vọng xin xét tuyển khi hỏng các lóp chuyên của trường THPT Chuyên.

-  Lóp 10 công lập: Tất cả các trường THPT công lập còn lại (ngoại trừ trường THPT Chuyên).

b)   Đăng ký nguyện vọng dự tuyển:

- Dự tuyển vào lớp 10 chuyên của trường THPT Chuyên (theo mẫu sổ 2 - phụ lục 2, đăng ký theo thứ tự từ trên xuống):

+ Nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 chuyên (tối đa là 2 môn chuyên theo lịch thi).

+ Nguyện vọng dự tuyển vào lóp 10 không chuyên, nếu hỏng lớp 10 chuyên.

+ Nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập theo thứ tự nguyện vọng 1,

2,   3 của các trường THPT công lập ghi bên dưới

- Dự tuyển vào lớp 10 công lập (theo mẫu số 1 - phụ lục 2, đăng ký theo thứ tự từ trên xuống):

+ Nguyện vọng phổ thông PT1: Dự tuyển vào lớp 10 công lập của bất kỳ 1 trường THPT công lập trong toàn tỉnh (trừ trường THPT Chuyên).

+ Nguyện vọng phổ thông PT2: Dự tuyển vào lớp 10 công lập của bất kỳ 1 trường THPT công lập trong toàn tỉnh còn lại (nếu hỏng nguyện vọng PT1).

+ Nguyện vọng phổ thông PT3: Dự tuyển vào lóp 10 công lập của bất kỳ 1 trường THPT công lập trong toàn tỉnh còn lại (nếu hỏng cả nguyện vọng PT1 và PT2).

Học sinh phải đăng ký nguyện vọng theo thứ tự từ trên xuống, nguyện vọng nào không đăng ký thỉ thực hiện theo hướng dẫn của phiếu đăng ký nguyện vọng. Đối với các môn chuyên: Neu học sinh đăng ký dự thi 2 môn chuyên thì phải đăng ký ưu tiên (UT) xét trúng tuyển môn (lớp) chuyên để học. Riêng dự tuyển vào lớp 10 công lập, nếu chỉ chọn 2 nguyện vọng, học sinh phải ghi nguyện vọng 1 và 2, không được ghi nguyện vọng 1 và 3. Các nguyện vọng không dự tuyển phải ghi “không xét tuyển”.

Hồ sơ dự tuyển :

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

- Học bạ THCS

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận đạt thành tích cao trong học tập ở THCS 

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường thị trấn cấp có đủ tư cách phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính xách , pháp luật nhà nước, quy định của địa phương đối với người học tốt nghiệp THCS năm học 2014 - 2015 còn trong độ tuổi tuyển sinh ( 2001) hoặc người học tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014-2015

- Một ảnh thẻ 4x6 cm để làm ảnh thẻ dự thi nêu thi tuyển

Tuyển thẳng:

Tuyển thẳng vào các trường THPT (trừ trường THPT Chuyên) các đối tượng sau:

a)   Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

b)   Học sinh là người dân tộc rất ít người: Theo quy định tại Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.

c)   Học sinh khuyết tật:

Điều kiện:

-    Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung:

+ Học bạ THCS.

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thấm quyền cấp.

-    Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THCS được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận.

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

+ Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d)  Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Lịch thi 

  Lớp 10 công lập:  Thi viết 03 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (nếu học viên học hệ giáo dục thường xuyên có thể thi thay thế môn Tiếng Anh bằng môn Vật lý).

Lớp 10 chuyên :

-    Trường THPT Chuyên sẽ tổ chức sơ tuyển vòng 1 theo Quy chế.

-   Sau khi đạt sơ tuyển vòng 1, học sinh thi tuyển vòng 2 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và ít nhất 01 (một) môn chuyên, nhiều nhất 02 (hai) môn chuyên.

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian mở, phát đề Thời gian làm bài
10/06/2016 Sáng Ngữ văn 7:25 07:30-09:30 (120 phút)
Chiều Tiếng Anh, Vật lý 13:55 14:00- 15:00 (60 phút)
11/06/2016 Sáng Toán 7:25 07:30-09:30 (120 phút)
Chiều Các môn chuyên: Toán (chuyên Toán), Ngữ văn, Hóa học, Địa lý 13:55 14:00- 16:30 (150 phút)
12/06/2016 Sáng Các môn chuyên: Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, Tin học, Toán (chuyên Tin học) 7:25 07:30- 10:00 (150 phút)

Lớp 10 chuyên

-    Trường THPT Chuyên sẽ tổ chức sơ tuyển vòng 1 theo Quy chế.

-   Sau khi đạt sơ tuyển vòng 1, học sinh thi tuyển vòng 2 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và ít nhất 01 (một) môn chuyên, nhiều nhất 02 (hai) môn chuyên.

Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 Tiền Giang 2016:

Điểm thi sẽ được công bố sau thi từ 10 - 15 ngày, các em theo dõi điểm thi nhanh nhất tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/tien-giang-41.html

TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG KHÁC

1. Lớp 10 trường THPT Tư thục Ấp Bắc:

a)   Xét tuyển.

b)   Học sinh nộp hồ sơ tại trường sau khi có kết quả tuyển của các trường THPT công lập, trường tự xét tuyển theo đúng quy định. Sau khi tuyển sinh xong, trình Sở GDĐT duyệt danh sách trúng tuyển, hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển.

c)   Ngày xét tuyển: 25/7/2016.

2. Lớp 10 trường Năng khiếu Thể dục thể thao:

Thực hiện theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2003 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông, cần lun ý:

a) Xét tuyển.

b)   Học sinh nộp hồ sơ tại trường.

c)  Trường thành lập Hội đồng xét tuyển, trình Sở GDĐT duyệt danh sách trúng tuyển, hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển.

d)   Báo cáo Sở GDĐT sau khi hoàn thành tuyển sinh.

3. Trường Văn hóa II - Bộ Công an:

a)   Xét tuyển.

b)   Học sinh nộp hồ sơ tại trường.

c)   Trường xét tuyển theo đúng quy định của ngành.

d)   Báo cáo Sở GDĐT sau khi hoàn thành tuyển sinh.

4. Các trường trung cấp, cao đẳng có tuyển hệ GDTX, các trung tâm GDTX - hướng nghiệp huyện, trung tâm GDTX thành phố Mỹ Tho:

a)   Xét tuyển:

Đối tượng: Tất cả mọi công dân có nhu cầu và đủ điều kiện.

b)   Hồ sơ nhập học (nộp tại cơ sở giáo dục):

-    Đối với lớp 10, hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin nhập học

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao bàng tốt nghiệp THCS.

-    Đối với lớp 11, 12, hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin nhập học.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

+ Học bạ lớp 10, hoặc học bạ lớp 10 và 11.

-    Nếu đơn vị tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn thì thực hiện theo Quyết định số 07/2002/QĐ-BGDĐT ngay 19/3/2002 của Bộ GDĐT.

c)   về việc tiếp nhận học viên chuyển trường

-    Hồ sơ nhập gồm có:

+ Đơn xin nhập học.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

+ Học bạ lớp 10, hoặc học bạ lóp 10 và 11 

-    Mọi trường hợp chuyển trường giữa năm học đều phải được Sở GDĐT xem xét giải quyết.

d)   Chương trình học tập:

Học viên học bảy môn bắt buộc theo Chương trình GDTX cấp THPT gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí

Tuyensinh247.com - Theo SGDĐT Tiền Giang

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

1 bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247