Thông tin tuyển thẳng Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền VN năm 2016

Trường học viện y dược học cổ truyền Việt Nam thông báo xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy của trường năm 2016. Chi tiết các em xem bên dưới:

1. Đối tượng tuyển thẳng.

-  Anh hùng lao động. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dần, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chién, Chién sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

-  Nguời đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều dộng đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niẻn xung phong tập trung nay đl hoàn thành nghĩa vụ, dược phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vảo học ở một truờng lớp chinh quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy lờ hợp lệ thì đuợc tuyển thẳng vào Học viện (theo điểm b. khoản 2. điều 7 cùa Quy chế tuyến sinh đại học, cao đăng hệ chính quy năm 2016)

-  Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyén quôc gia dự thi Olympic quổc tế môa Sinh, đã tốt nghiệp trung bọc được tuyền thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền. Những thí sinh tham dự kỷ thi chọn đội tuyến quốc gia dụ thi Olympic quốc tế môn Hóa, đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học. (thuộc điểm c. khoản 2. điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy năm 2016)

-  Những thí sinh đạt giải nhất, nhỉ, ba trong  kỷ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh và đã tốc nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cố truyền; thí sinh đoạt giải nhất, nhì. ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đã tổt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học;

-  Những thí sinh trong đội tuyển quổc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và những thí sinh đoạt gỉải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, Gỉám đốc và Hội đồng khoa học của Học viện sẽ xem xét cụ thể kết quả dụ án hoặc đề tải mà thí sinh đoạt giải để tuyển thẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thỉ sinh đă đoạt giài.

-  Đổi với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng bọc tại Học viện: giám đổc Học viện sẽ căn cứ kết quả học tập THPT cùa học sinh (Bảng điểm), kết quả kiếm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyến thẳng).

Thí sinh đạt gỉảỉ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh, Lý sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp môn thi có môn đó, cụ thể như sau:

-  Đạt giải Nhất:                        cộng 3,0 điểm.                                                    %

- Đạt giải Nhì:                          cộng 2,0 điểm.

-  Đạt giải Ba:                             cộng 1,0 điểm.

- Đạt giải Khuyến khích:      cộng 0,5 điểm

3.Đổi lượng xét tuyển thẳng

Đổi tượng được xét tuyển thẳng vào Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam theo qui đinh tại điểm i, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại bọc, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, phải có các điều kiện sau:

-  Có điểm trung bình các môn thi tổt nghiệp THPT đạt từ 6 điểm trở lên;

-  Điểm trong Học bạ của các môn thuộc tổ hợp môn thi theo từng ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên ở cả 3 năm học.

4Chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

-Ngành Bác sĩ YHCT: 22 chỉ tiêu

-  Ngành Dược học: 08 chỉ tiêu

Nơi nhận:

-   Nhu trên;

-   Ban giám đốc

-   Lưu: VT, ĐT.

Tuyensinh247.com 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển thẳng Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền VN năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH