Thủ khoa Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2013

Chiều tối 20/7/2013 Đại Học Giao Thông Vận Tải đã công bố điểm thi đại học năm 2013, tra cứu điểm thi tại đây.

Mới đây Đại Học Giao Thông Vận Tải cả 2 khu vực miền Bắc và miền Nam đều đã công bố điểm thi đại học năm 2013.

Thủ khoa của khu vực miền Bắc là thí sinh Hoàng Văn Cường với tổng số điểm 27,5, môn 1: 9,75 môn 2: 8 và môn 3: 9,5.

Khu vực miền Nam đỗ thủ khoa là thí sinh Nguyễn Gia Bảo Tuấn đạt số điểm 23.

Top 10 thủ khoa Đại học Giao Thông Vận Tải miền Bắc năm 2013

STT Số BD Họ Và Tên Ngày Sinh Toán Hóa Tổng 
1 301128 Hoàng Văn Cường 18/1/1995 9,75 8 9,5 27,5
2 304635 Lại Quang Hưng 2/11/1995 9,00 8,5 9,5 27
3 321497 Nguyễn Sỹ Tú 10/30/1995 9,25 8,25 9,5 27
4 320129 Hà Quang Chiến 7/21/1995 8,75 8,5 9,5 27
5 328149 Nguyễn Mạnh Hùng 3/11/1995 9,00 8,5 9,25 27
6 320669 Cao Minh Khánh 7/24/1995 8,75 8,25 9,5 26,5
7 320340 Lê Ngọc Giáp 10/2/1994 9,00 7,75 9,5 26,5
8 308368 Hoàng Trung Thành 7/20/1995 8,50 8 9,5 26
9 303531 Nguyễn Văn Hiếu 4/22/1995 9,00 7,5 9,25 26
10 303597 Hà Văn Hiệp 6/20/1995 8,75 7,5 9,5 26

Top 10 thủ khoa Đại học Giao Thông Vận Tải miền Nam năm 2013

Xếp hạng SBD Họ và tên Khối Ngày sinh Tổng điểm
1 GSAA11676 Nguyễn Gia Bảo Tuấn A 29/07/1995 23
2 GSAA40388 Nguyễn Thanh Tùng A 27/05/1995 22.25
3 GSAA11705 Lưu Quốc Tuyển A 13/11/1995 21.75
4 GSAA11283 Huỳnh Duy Tân A 28/08/1995 21.25
5 GSAA30276 Hồ Xuân Thành A 25/12/1995 21.25
6 GSAA10230 Trần Quang Duy A 21/12/1977 21
7 GSAA20015 Lê Đình Nhơ A 31/03/1986 20.75
8 GSAA30286 Phan Quang Thắng A 12/5/1995 20.75
9 GSAA30313 Nguyễn Hữu Thương A 17/08/1995 20.75
10 GSAA10054 Lê Bửu Duy Anh A 30/09/1995 20.5

Xem điểm thi Đại học Giao thông Vận tải năm 2013 ngay tại đây:

Cơ sở phía Bắc: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-bac-GHA.html

Cơ sở phía Nam: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-nam-GSA.html

Nhanh tay soạn tin theo cú pháp sau để nhận điểm thi sớm nhất!

Cú pháp đối với khu vực phía Bắc

Nhận ngay Điểm thi Đại học Giao thông Vận tải phía Bắc năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DTL (dấu cách) SBD gửi 8712

Ví dụ: SBD của bạn là GHAA123456, bạn soạn tin

DTL GHAA123456  gửi  8712

 

 

Nếu bạn thi cơ sở miền Nam, bạn soạn tin

Nhận ngay Điểm thi Đại học Giao thông Vận tải phía Nam tải năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DTL (dấu cách) SBD gửi 8712

Ví dụ: SBD của bạn là GSAA123456, bạn soạn tin

DTL GSAA123456 gửi  8712

 

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Thủ khoa Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học