Thủ tục nhập học vào trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM 2018

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM thông báo thủ tục nhập học năm 2018 đến tất cả các bạn tân sinh viên, các em cùng xem chi tiết tại đây

Khi nhận được thông báo trúng tuyển là thí sinh đã dạt tiêu chuẩn trúng tuyền kỳ tuyển sinh 2018 của Nhà trường. Tuy nhiên để chính thức trúng tuyển thí sinh phái cân nhác thậl kỹ nguyện vọng của bản thân và các diều kiện cùa Nhà trưcmg dưới dây để quyết định:

1. Khi đã quyết định chọn nhập học tại trường ĐH Quốc Tế, thí sinh phái thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định;

2. Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, nhả trường sẽ đưa danh sách thí sinh nhập học lên trang tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào lạo, sau đó thí sinh sẽ không được quyền dăng ký vào bất kỳ Iruờng dại học nào khác trong kỳ tuyển sinh năm 2018;

3. Mọi thay đổi sau thời gian quy định đều không được chấp nhận;

4. Học phí và lệ phí (tạm thu) đã nộp sẽ không được hoàn trả nếu thí sinh thay dối quyết định; chi dược hoàn trá trong một sổ trường hợp dặc biệt như sau:

5. Không đạt tốt nghiệp THPT hoặc:

6. Lý do bất khả kháng không thể nhập học: thi hành nghĩa vụ quàn sự, ốm đau không thể nhập học có giấy xác nhận của bệnh viện.

7. Sau thời gian quy định dể làm thủ tục xác nhận nhập học, thỉ sinh nào không đến thực hiện xem như từ chối nhập học.

Nộp hồ sơ đăng ký nhập học:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo “Hướng dẫn chuẩn bị hồ so xác nhận nhập học” tân sinh viên có thể đến nộp hồ sơ nhập học theo phương thức:

Nộp trực tiếp tại:

- Toà nhà Trường Đại học Quốc Tê (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM)

- Toà nhà 234 (234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM).

Nộp qua bưu diên:

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chi:

Phòng Công tác Sinh viên (OI. 105), Trường Đại Học Quốc Tê Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quân Thù Đức, TP.HCM.

1.2. Mức thu học phí và lệ phí:

Đối tượng

Cíc khoán tạm thu đầu năm

Sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh - toàn phần (miễn 100% học phí)

2.000.000 vnđ (Hai triệu đồng)

Sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh - bán phần (miễn 50% học phí)

20.000.000 vnđ (Hai mươi triệu dồng)

Sinh viên không được nhận học bổng tuyển sinh

35.000.000 vnd (Ba mươi lăm triệu đồng)

 

*   Khoản thu tạm thu bao gồm:

- Học phí tạm thu năm học thứ I;

- Giáo trinh;

- Thẻ sinh viên;

- Phí tham gia chương trình về nguồn;

- Phí bảo hiểm y tế

- Phí bảo hiềm tai nạn

+ 4 năm đối với sinh viên học chưong trinh do trường Đại học Quốc tế cấp bằng; + 2 nỉm đối với sinh viên các chương trình liên kết.

Cách nộp học phí

Nộp tiền mặt tại trường hoặc chuyển khoản vào tài khoàn của nhà nường qua ngân hàng:

Nộp qua ngân hàng:

Thông tin như sau:

- Tên đơn vị thụ hường: Trường Đại học Quốc tế.

- Số tài khoản: 3141 00000 35267

- Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh Đông Sài gòn TP.HCM

- Nội dung ghi: Nộp phi tạm thu năm học 2018 —2019 cho sinh viên (ghi đẩy đủ: họ, tên, so báo danh)

Ví dụ: Nộp phí tạm thu năm học 2018-2019 cho sinh viên Nguyễn Văn A, SBD...

Nộp trực tiếp: Tai phòng nộp hồ sơ đăng ký nhập học.

Mọi chi tiết hoặc cần biết thêm thông tin liên quan học phí, kính đề nghị Quý phụ huynh và sinh viên liên hệ phòng Kê hoạch Tài chính - số điện thoại: (08) 37244270— 3420 hoặc 3311, hoặc email: kfilc@hcmiu.edu.vn để được hô trợ thêm.

Hướng dẫn Ký túc xá (KTX) nội trú

Nhẳ trường sẽ bố trí xe đưa các sinh viên có nhu cầu tham quan và đăng ký KTX ĐHQG-HCM (5 chuyến mỗi ngày) trong khoáng thời gian nhận hồ sơ nhập học.

Thu tuc nhap hoc vao truong Dai hoc Quoc te - DHQG TP.HCM 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Thủ tục nhập học vào trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!