Tổng hợp các trường ĐH công bố danh sách trúng tuyển 2020

Sau khi công bố điểm chuẩn Đại học, các trường ĐH sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2020. Các em theo dõi danh sách trúng tuyển của các trường trong bài.

Tổng hợp các trường ĐH công bố danh sách trúng tuyển 2020

- Tiếp tục cập nhật -

159. Danh sách trúng tuyển Đại học Mỹ Thuật TP.HCM 2020

158. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Tây Bắc 

157. Danh sách trúng tuyển Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 2020

156. Trường Đại học Quang Trung công bố danh sách trúng tuyển 2020

155. Danh sách trúng tuyển Đại học Công nghiệp Việt - Hung

154. Danh sách trúng tuyển Đại học Khánh Hòa năm 2020

153. Danh sách trúng tuyển Đại học Nguyễn Trãi năm 2020 

152. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Tân Trào năm 2020

151. Danh sách trúng tuyển Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020

150. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Tây Đô năm 2020

149. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Công Nghệ TPHCM

148. Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2020 ĐH Công Nghệ Đồng Nai

147. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Công Nghệ Đông Á năm 2020

146. Danh sách trúng tuyển Đại học Khoa Học-ĐH Thái Nguyên năm 2020

145. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Xây Dựng Miền Tây năm 2020 

143. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Cần Thơ 

142. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Cần Thơ năm 2020

141. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Sư Phạm TP.HCM năm 2020 

140.  Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Sài Gòn 

139. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2020 

138. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Mở TP HCM năm 2020

137. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

136. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Khoa Y - ĐHQG TP.HCM

125. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Kinh Tế - Luật ĐHQG TP.HCM

124. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Quốc Tế-ĐHQG TP.HCM năm 2020

123. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Công Nghệ Thông Tin-ĐHQG TP.HCM

122. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH Khoa Học Tự Nhiên-ĐHQG TPHCM

121. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM năm 2020

120. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Quy Nhơn

119.  Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng

118. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật-ĐH Đà Nẵng

117. Tra cứu kết quả trúng tuyển 2020 Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng

117. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Vinh

116. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 

115. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Hồng Đức

114.  Danh sách trúng tuyển ĐH Hà Tĩnh năm 2020

113. Danh sách trúng tuyển Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam

112. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

111. Danh sách trúng tuyển ĐH Hoa Lư năm 2020

110. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Kinh Tế Quốc Dân 

109. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020

108. Danh sách trúng tuyển Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam 2020

107. Tra cứu kết quả trúng tuyển Học viện Chính Sách Phát Triển 2020 

106. Tra cứu danh sách trúng tuyển Đại học Hoa Sen 2020

105. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Nguyễn Tất Thành 2020

104. Trường đại học quốc tế Miền Đông năm 2020 

103. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 2020

102. Tra cứu kết quả trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 2020

101. Danh sách trúng tuyển ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020

100. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2020

99. Tra cứu danh sách trúng tuyển Đại học Sao Đỏ 2020

98. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Thái Bình

97. Danh sách trúng tuyển năm 2020 HV Thanh Thiếu Niên Việt Nam

96.Danh sách trúng tuyển năm 2020 Học viện Phụ Nữ Việt Nam

95. Đại học Hùng Vương công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

94. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 2020

93. Đã có danh sách trúng tuyển Học viện Hậu cần năm 2020

92. Tra cứu danh sách trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân 2020

91. ĐH Kinh Tế-ĐH Đà Nẵng công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

90. ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng công bố danh sách trúng tuyển 2020

89. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Y Khoa Vinh

88. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Kinh Tế - ĐH Huế

87. Danh sách trúng tuyển ĐH Nông Lâm - ĐH Huế năm 2020

86. ĐH Y Dược - ĐH Huế công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

85. Tra cứu kết quả tuyển sinh ĐH Khoa Học-ĐH Huế năm 2020

84. Tra cứu kết quả trúng tuyển 2020 ĐH Luật-ĐH Huế

83. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Sư Phạm - ĐH Huế

82. Danh sách trúng tuyển ĐH Y Dược Thái Bình năm 2020

81. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Y Tế Công Cộng 2020

80. Danh sách trúng tuyển ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2020

79. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Y Hà Nội

78. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Xây Dựng

77. Hồ sơ nhập học Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020

77. Danh sách trúng tuyển Đại Học Đà Lạt năm 2020

76. Danh sách trúng tuyển ĐH Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh 2020

75. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2020

74. Tra cứu kết quả trúng tuyển Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2020

73. ĐH Nội Vụ Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

72. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Lâm Nghiệp năm 2020

71. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

70. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Hàng Hải Việt Nam năm 2020

69. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Đại học Hà Nội

68. Tra cứu kết quả trúng tuyển 2020 năm Đại học Điện Lực

67. Tra cứu kết quả trúng tuyển 2020 Đại học Công Nghiệp Hà Nội

66. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Công Nghệ GTVT năm 2020

65. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Công Đoàn

64. Tra cứu danh sách trúng tuyển Học viện Tài Chính năm 2020

63. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 Học viện Ngoại Giao

62. Tra cứu kết quả trúng tuyển HV Ngân Hàng năm 2020

61. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Học viện Tòa Án

60. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Khoa Học-ĐH Thái Nguyên

59. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Ngoại Ngữ-ĐHQG Hà Nội 2020

58. Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội

57. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Công Nghệ-ĐHQG Hà Nội 2020

56. Danh sách trúng tuyển Khoa Y Dược-ĐHQG Hà Nội năm 2020

55. Tra cứu kết quả trúng tuyển HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2020

54. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Kiểm Sát Hà Nội

53. Danh sách trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội năm 2020

52. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Luật Hà Nội

51. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020

50. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Mở Hà Nội 2020

49. Danh sách trúng tuyển Đại học Phú Yên năm 2020

48. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng 2020

47. ĐH Văn Hóa TPHCM công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

46. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Thủ Dầu Một năm 2020

45. Danh sách trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2020

44. Danh sách trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự năm 2020

43. Học viện Biên phòng công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

42. Danh sách trúng tuyển Học viện Phòng không - Không quân 2020

41. Học viện Hải quân công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

40. Danh sách trúng tuyển Trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị 2020

39. Danh sách trúng tuyển trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 2020

38. Tra cứu kết quả trúng tuyển HV Báo chí Tuyên truyền năm 2020

37. ĐH Tiền Giang công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

36. Danh sách trúng tuyển Đại học Quảng Nam năm 2020

35. Đại học Hạ Long công bố danh sách trúng tuyển 2020

34. Danh sách trúng tuyển trường Đại học Quảng Bình 2020

33. Danh sách trúng tuyển Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2020

32. Danh sách trúng tuyển Đại học Kinh Bắc năm 2020

31. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2020

30. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An công bố danh sách trúng tuyển 2020

29. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Quảng Bình

28. Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Giao thông Vận tải năm 2020

27. Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Thủy Lợi năm 2020

26. Danh sách trúng tuyển ĐH Sư Phạm-ĐH Thái Nguyên năm 2020

25. Danh sách trúng tuyển ĐH Kiến Trúc TPHCM năm 2020

24. DS trúng tuyển 2020 ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM

23. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Y Dược TP.HCM

22. Danh sách trúng tuyển 2020 Học viện cán bộ TPHCM

21. Danh sách trúng tuyển năm 2020 trường Sĩ quan Lục quân 2

20. Danh sách trúng tuyển ĐH Kiến Trúc Hà Nội năm 2020

19. DS trúng tuyển ĐH Kinh Tế và QTKD ĐH Thái Nguyên 2020

18. Danh sách trúng tuyển trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020

17. Danh sách trúng tuyển năm 2020 trường Sĩ quan Không quân

16. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Xây Dựng Miền Trung

15. Danh sách trúng tuyển trường Sĩ quan Thông tin năm 2020

14. Trường Sĩ quan Công binh công bố danh sách trúng tuyển 2020

13. Danh sách trúng tuyển ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2020

12. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Trường Sĩ quan Đặc công

11. Danh sách trúng tuyển trường Đại học Kiên Giang 2020

10. Danh sách trúng tuyển năm 2020 Học viện Kỹ thuật Mật mã

9. Trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố danh sách trúng tuyển 2020

8. Trường Sĩ quan Phòng hóa công bố danh sách trúng tuyển 2020

7. Học viện Quân y công bố danh sách trúng tuyển năm 2020

6. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

5. Danh sách trúng tuyển Đại học Đại Nam năm 2020

4. Danh sách trúng tuyển ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội 2020

3. Danh sách trúng tuyển năm 2020 HV Hàng Không Việt Nam

2. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

1. Danh sách trúng tuyển năm 2020 ĐH Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Tổng hợp các trường ĐH công bố danh sách trúng tuyển 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!