Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 9)

Tổng hợp đề thi thử đại học môn hóa học khối A, B của các trường THPT Minh Khai, Long Châu Sa, Nông Cống 1...và thầy cô giáo trên cả nước. Mời các bạn tham khảo ! (đề số 241 - đề số 270)

Cập nhật Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 (từ đề số 241 - đề số 270), ngày 22/3/2013

Xem preview đề thi thử đại học môn hóa đề số 270. Click vào các link bên dưới để xem chi tiết.

 

270. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 270 (Trường THPT Minh Khai) tại đây hoặc Download để xem chi tiết

269. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 269 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

268. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 268 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

267. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 267 (Trường THPT Long Châu Sa) tại đây hoặc Download để xem chi tiết

266. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 266 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

265. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 265 (Trường THPT Nông Cống 1) tại đây hoặc Download để xem chi tiết

264. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 264 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

263. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 263 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

262. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 262 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

261. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 261 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

260. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 260 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad260.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 260

259. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 259 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad259.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 259

258. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 258 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad258.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 258

257. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 257 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad257.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 257

256. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 256 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad256.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 256

255. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 255 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad255.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 255

254. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 254 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad254.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 254

253. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 253 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad253.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 253

252. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 252 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad252.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 252

251. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 251 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad251.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 251

250. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 250 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad250.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 250

249. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 249 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad249.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 249

248. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 248 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad248.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 248

247. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 247 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad247.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 247

246. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 246 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad246.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 246

245. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 245 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad245.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 245

244. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 244 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad244.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 244

243. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 243 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad243.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 243

242. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 242 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad242.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 242

241. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 241 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad241.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 241

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

Viết bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 9)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247