Top 10 thủ khoa Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013

Xem chi tiết điểm thi của top 10 thủ khoa Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013 dưới đây.

Trong kỳ thi năm nay thủ khoa là thí sinh Nguyễn Hữu Trí, SBD XDTA00889, 04/08/1995, môn 1: 8,25, môn 2: 7, môn 3: 8,5, tổng điểm 23,75. Lê Quốc Vương xếp thứ 2 với 22,5 điểm.

Top thủ khoa Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2013

Xếp hạng SBD Họ và tên Khối Ngày sinh Tổng điểm
1 XDTA00889 Nguyễn Hữu Trí A 4/8/1995 23.75
2 XDTA01016 Lê Quốc Vương A 16/08/1995 22.5
3 XDTA00578 Trương Gia Phúc A 23/05/1995 21.25
4 XDTA00421 Lê Hồ Long A 6/5/1995 20.75
5 XDTA00760 Phạm Chí Thiên A 12/9/1995 20.75
6 XDTA00874 Trần Phước Toản A 25/02/1995 20.75
7 XDTA00757 Lê Quang Thiên A 5/10/1995 20.75
8 XDTA00748 Lê Thắng A 3/1/1995 20
9 XDTA00515 Nguyễn Thanh Nhân A 28/03/1995 20
10 XDTA00505 Văn Hải Nguyên A 27/02/1995 19

Xem điểm thi Đại Học Xây dựng Miền Trung năm 2013 ngay tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-XDT.html

Nhận ngay Điểm thi Đại Học Xây dựng Miền Trung năm 2013 nhanh nhất, Soạn tin:

DTL (dấu cách) SBD gửi  8712

< SBD gồm Mã trường + Mã khối + Số >

Ví dụ: SBD của bạn là XDT +A+ 06689 = XDTA06689 bạn soạn tin:

DTL   XDTA06689 gửi  8712

 

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Top 10 thủ khoa Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!