Top 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cao nhất - Khối C00

Thủ khoa khối C00 (Văn, Sử, Địa) - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là thí sinh đến từ Bắc Ninh với 29,5 điểm. Điểm thi của thí sinh này lần lượt là: Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6.

>> Tra cứu xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 theo khối và khu vực TẠI ĐÂY

Top 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cao nhất - Khối C00

STT Số báo danh Sở GDĐT Tổng điểm theo Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Chi tiết điểm
1 xxxxx682 Sở GDĐT Bắc Ninh 29.5 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6;
2 xxxxx525 Sở GDĐT Bắc Ninh 29.25 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.2;
3 xxxxx380 Sở GDĐT An Giang 29.25 Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6;
4 xxxxx866 Sở GDĐT An Giang 29.25 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.4;
5 xxxxx048 Sở GDĐT Bắc Ninh 29.25 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2;
6 xxxxx691 Sở GDĐT Bắc Ninh 29.25 Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6;
7 xxxxx050 Sở GDĐT Hà Tĩnh 29.25 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4.8;
8 xxxxx860 Sở GDĐT Hoà Bình 29 Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6;
9 xxxxx991 Sở GDĐT Phú Thọ 29 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.6;
10 xxxxx977 Sở GDĐT Hà Nội 29 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.4;
11 xxxxx727 Sở GDĐT Hà Tĩnh 29 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.4;
12 xxxxx742 Sở GDĐT Hà Tĩnh 29 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6;
13 xxxxx916 Sở GDĐT Hải Dương 29 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8;
14 xxxxx076 Sở GDĐT Cần Thơ 29 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75;
15 xxxxx276 Sở GDĐT Nam Định 29 Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8;
16 xxxxx379 Sở GDĐT Bắc Ninh 29 Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2;
17 xxxxx958 Sở GDĐT Quảng Nam 29 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.2;
18 xxxxx261 Sở GDĐT Bình Phước 29 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2;
19 xxxxx241 Sở GDĐT Hải Phòng 29 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4;
20 xxxxx061 Sở GDĐT Bắc Ninh 29 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 4.6;
21 xxxxx026 Sở GDĐT Bắc Ninh 29 Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2;
22 xxxxx044 Sở GDĐT Thái Nguyên 29 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8;
23 xxxxx774 Sở GDĐT Ninh Bình 29 Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6;
24 xxxxx103 Sở GDĐT Quảng Nam 29 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 3.2;
25 xxxxx409 Sở GDĐT Hưng Yên 29 Môn Toán: 3.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.4;
26 xxxxx309 Sở GDĐT An Giang 29 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.2;
27 xxxxx427 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6;
28 xxxxx524 Sở GDĐT Phú Thọ 28.75 Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2;
29 xxxxx848 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5;
30 xxxxx420 Sở GDĐT Hà Nội 28.75 Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5;
31 xxxxx798 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.75 Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7;
32 xxxxx554 Sở GDĐT Cà Mau 28.75 Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.6;
33 xxxxx116 Sở GDĐT Bình Phước 28.75 Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5;
34 xxxxx172 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2;
35 xxxxx368 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3;
36 xxxxx385 Sở GDĐT Gia Lai 28.75 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 4.8;
37 xxxxx125 Sở GDĐT Phú Thọ 28.75 Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.6;
38 xxxxx417 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6;
39 xxxxx877 Sở GDĐT Hoà Bình 28.75 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4;
40 xxxxx055 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 4.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6;
41 xxxxx224 Sở GDĐT Nam Định 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.6;
42 xxxxx088 Sở GDĐT Nghệ An 28.75 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.8;
43 xxxxx699 Sở GDĐT Nam Định 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8;
44 xxxxx255 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6;
45 xxxxx619 Sở GDĐT Thanh Hoá 28.75 Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8;
46 xxxxx864 Sở GDĐT Hà Nam 28.75 Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4;
47 xxxxx605 Sở GDĐT Hà Nội 28.75 Môn Toán: 4.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 3.8;
48 xxxxx260 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8;
49 xxxxx126 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.8;
50 xxxxx438 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6;
51 xxxxx116 Sở GDĐT Hà Nội 28.75 Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4;
52 xxxxx155 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6;
53 xxxxx108 Sở GDĐT Hải Phòng 28.75 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
54 xxxxx386 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8;
55 xxxxx692 Sở GDĐT Hải Dương 28.75 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
56 xxxxx216 Sở GDĐT Trà Vinh 28.75 Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10;
57 xxxxx956 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
58 xxxxx607 Sở GDĐT Phú Thọ 28.75 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.8;
59 xxxxx011 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4;
60 xxxxx125 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8;
61 xxxxx491 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8;
62 xxxxx076 Sở GDĐT Quảng Trị 28.75 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2;
63 xxxxx344 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 4.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.8;
64 xxxxx358 Sở GDĐT Nghệ An 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6;
65 xxxxx235 Sở GDĐT Hà Nội 28.75 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3;
66 xxxxx152 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2;
67 xxxxx797 Sở GDĐT Bình Thuận 28.75 Môn Toán: 4.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 2.8;
68 xxxxx114 Sở GDĐT Thanh Hoá 28.75 Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 3.6;
69 xxxxx551 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6;
70 xxxxx560 Sở GDĐT Phú Thọ 28.75 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8;
71 xxxxx425 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8;
72 xxxxx431 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.75 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8;
73 xxxxx520 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8;
74 xxxxx935 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.2;
75 xxxxx486 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8;
76 xxxxx534 Sở GDĐT Hưng Yên 28.75 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2;
77 xxxxx002 Sở GDĐT Ninh Bình 28.75 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.6;
78 xxxxx043 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.75 Môn Toán: 3.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.6;
79 xxxxx287 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.75 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8;
80 xxxxx966 Sở GDĐT Hà Nội 28.75 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 7;
81 xxxxx180 Sở GDĐT Yên Bái 28.75 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8;
82 xxxxx963 Sở GDĐT Nghệ An 28.75 Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6;
83 xxxxx922 Sở GDĐT Bắc Giang 28.75 Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6;
84 xxxxx915 Sở GDĐT Hà Nội 28.58 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 8.58; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 2.8;
85 xxxxx051 Sở GDĐT Bắc Ninh 28.5 Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8;
86 xxxxx263 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.5 Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.8;
87 xxxxx418 Sở GDĐT Hà Nam 28.5 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4;
88 xxxxx898 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.5 Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25;
89 xxxxx496 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.5 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2;
90 xxxxx006 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.5 Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9;
91 xxxxx163 Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế 28.5 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4;
92 xxxxx630 Sở GDĐT Thanh Hoá 28.5 Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 3.25;
93 xxxxx671 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.5 Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.8;
94 xxxxx985 Sở GDĐT Nghệ An 28.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2;
95 xxxxx225 Sở GDĐT Điện Biên 28.5 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8;
96 xxxxx964 Sở GDĐT Hà Tĩnh 28.5 Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.8;
97 xxxxx146 Sở GDĐT Ninh Bình 28.5 Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2;
98 xxxxx299 Sở GDĐT Nghệ An 28.5 Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.2;
99 xxxxx913 Sở GDĐT Quảng Ninh 28.5 Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 4.6;
100 xxxxx723 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 28.5 Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6;

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Top 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cao nhất - Khối C00

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH