Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM 2018

Điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2018 đã được công bố. Dưới đây là danh sách 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất. Theo đó, thủ khoa năm nay là em: Lý Thiên Ân đạt 28,5 điểm.

Đã có điểm thi vào lớp 10 TPHCM, học sinh tra cứu ngay để nhận kết quả tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/ho-chi-minh-23.html 

Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2018
STT SBD Ho Ten NgaySinh Diem1 Diem2 Diem3 Tổng
1 94101 Lý Thiên Ân 16/04/2003 8.5 10 10 28.5
2 90020 Dương Ngọc Phương Anh 18/07/2003 8.5 9.75 10 28.25
3 90553 Võ Đông Nghi 09/04/2003 8.25 10 10 28.25
4 90556 Đinh Nguyên Bảo Ngọc 26/03/2003 8.75 9.5 10 28.25
5 90700 Vĩnh Bảo Uyên Phương 14/06/2003 8.25 10 10 28.25
6 94528 Nguyễn Trọng Tín 01/01/2003 8.5 9.75 10 28.25
7 94749 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/09/2003 8.5 9.75 10 28.25
8 9030 Nguyễn Lương Ngọc Hân 17/01/2003 8.25 9.75 10 28
9 90029 Lê Minh  Anh  07/01/2003 8.5 9.75 9.75 28
10 90175 Phan Nguyễn Thùy Dương 28/03/2003 8.75 9.25 10 28
11 90187 Võ Đức Duy 13/03/2003 8.25 9.75 10 28
12 90256 Ngô Thị Thu Hoài 09/02/2003 9 9 10 28
13 90279 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 15/06/2003 8.25 10 9.75 28
14 90942 Nguyễn Thanh Vân 22/02/2003 8.25 9.75 10 28
15 91123 Nguyễn Mai Khánh Linh 30/04/2003 9 9 10 28
16 92535 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 21/07/2003 8.5 9.5 10 28
17 92755 HỒ DUY KHANG 06/08/2003 8 10 10 28
18 92972 Phan Hoàng Ngân 27/03/2003 8.25 9.75 10 28
19 93040 Đinh Nguyễn Bảo  Nhi 02/12/2003 8.5 9.5 10 28
20 93643 Nguyễn Tuyết Nhi 18/09/2003 8.25 9.75 10 28
21 93919 Khúc Hải Quỳnh 21/04/2003 8 10 10 28
22 94308 Hà Gia Linh 29/10/2003 8.5 9.5 10 28
23 94317 Nguyễn Hoàng Long 27/08/2003 8.5 9.5 10 28
24 94484 Đinh Trần Minh Thảo 23/01/2003 8.25 9.75 10 28
25 96504 TRƯƠNG QUỐC HUY 24/07/2003 8.5 9.5 10 28
26 90207 Nguyễn Hồ Nhật 08/03/2003 8 9.75 10 27.75
27 90252 Mã Lệ Hoa 27/03/2003 8.75 9.25 9.75 27.75
28 90583 Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên 07/01/2003 8 9.75 10 27.75
29 90697 Trần Ngọc Uyên Phương 25/05/2003 8.25 9.5 10 27.75
30 90738 Lưu Trần Phương Quỳnh 03/05/2003 8 9.75 10 27.75
31 90757 Huỳnh Ngọc Tâm 28/06/2003 8 9.75 10 27.75
32 90761 Lê Huỳnh Mỹ Tâm 02/06/2003 8 9.75 10 27.75
33 90869 Trần Thị Minh Trang 27/05/2003 8 9.75 10 27.75
34 91451 Trần Quốc Việt 23/08/2003 8.25 9.5 10 27.75
35 91655 Nguyễn Tuyết Anh 31/08/2003 8.75 9 10 27.75
36 91930 Hà Hữu Phúc 22/06/2003 8 9.75 10 27.75
37 91932 Nguyễn Cao Thiên Phúc 15/11/2003 8.25 9.5 10 27.75
38 91950 Phan Hoàng Quân 29/05/2003 8 9.75 10 27.75
39 91971 Đặng Thái Nhật Tân 23/11/2003 8.25 9.5 10 27.75
40 91982 Trịnh Gia Thành 28/01/2003 8 9.75 10 27.75
41 92492 NGUYỄN NGỌC TRÚC ANH 18/02/2003 8 9.75 10 27.75
42 92974 Quách Bảo Ngân 10/03/2003 8.5 9.25 10 27.75
43 93043 Hồ Anh Nhi 14/01/2003 8 9.75 10 27.75
44 93234 Nguyễn Liêu Chí Thiện 12/10/2003 8 9.75 10 27.75
45 93945 Phạm Quang Tiến 28/11/2003 8 9.75 10 27.75
46 94158 Lê Bùi Phúc Đăng 20/11/2003 8.25 9.5 10 27.75
47 94487 Nguyễn Trang Thảo 29/04/2003 8.25 9.5 10 27.75
48 138381 Nguyễn Phạm Quý Dương 06/07/2003 8.75 10 9 27.75
49 148821 Nguyễn Hoàng Quân 05/10/2003 8 9.75 10 27.75
50 9011 Trần Ngọc Việt Anh 04/12/2003 8 9.5 10 27.5
51 9126 Phạm Phương Thuý 18/06/2003 8.75 8.75 10 27.5
52 90009 Phạm Hồng Ân 05/04/2003 8 9.5 10 27.5
53 90051 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 14/03/2003 8 9.75 9.75 27.5
54 90521 Phạm Nguyễn Quý Nam 21/10/2003 8 9.5 10 27.5
55 90577 Châu Bình Nguyên 10/10/2003 8 9.75 9.75 27.5
56 90584 Nguyễn Võ Khôi Nguyên 18/08/2003 7.5 10 10 27.5
57 90622 Nguyễn Phan Tuyết Nhi 23/06/2003 8.75 9.75 9 27.5
58 90669 Nguyễn Đắc Nguyên Phúc 06/06/2003 8 9.5 10 27.5
59 90809 Đoàn Nguyễn Khánh Thư 10/01/2003 7.75 9.75 10 27.5
60 90868 Trần Nguyễn Khánh Trang 19/08/2003 7.75 9.75 10 27.5
61 90907 Đinh Cao Tuệ 22/03/2003 7.75 9.75 10 27.5
62 91012 Phan Hoàng Anh 18/01/2003 8 9.5 10 27.5
63 91041 Cao Hoàng Dung 25/06/2003 8.25 9.25 10 27.5
64 91114 Phạm Trần Lan Khuê 12/01/2003 7.75 9.75 10 27.5
65 91122 Đinh Thanh Huyền Linh 20/12/2003 8.25 9.75 9.5 27.5
66 91156 Phạm Hà Bảo Ngân 28/10/2003 7.75 9.75 10 27.5
67 91175 Bùi Ngọc Nhi 08/04/2003 8 9.5 10 27.5
68 91210 Đỗ Quyền 23/04/2003 7.75 9.75 10 27.5
69 91243 Huỳnh Nguyễn Huyền Trân 15/02/2003 8.25 9.25 10 27.5
70 91349 Tiêu Chí Khang 10/01/2003 8.25 9.25 10 27.5
71 91465 Phan Hoàng Thu Giang 03/11/2003 8.5 9 10 27.5
72 91524 Nguyễn Hà Tùng Chi 03/01/2003 7.75 9.75 10 27.5
73 91650 Nguyễn Đoàn Phương Anh 02/04/2003 8 9.5 10 27.5
74 91671 Trần Quốc Bảo 08/11/2003 8 9.5 10 27.5
75 91789 Nguyễn Lê Tuấn Khang 16/10/2003 7.75 9.75 10 27.5
76 91859 Phạm Phúc Tuấn Minh 26/01/2003 7.75 9.75 10 27.5
77 91923 Hoàng Dương Minh Phú 12/07/2003 8.25 9.5 9.75 27.5
78 91941 Nguyễn Thy Phương 20/07/2003 7.5 10 10 27.5
79 91960 Nguyễn Bùi Phương Quyên 22/01/2003 8 9.5 10 27.5
80 92415 Nguyễn Thanh Tường Vy 11/03/2003 8.75 9 9.75 27.5
81 92444 Vũ Thùy An 12/07/2003 8.75 9 9.75 27.5
82 92853 Bùi Ngọc Linh 28/11/2003 8.25 9.25 10 27.5
83 93251 HUỲNH MINH THƯ 06/10/2003 7.75 9.75 10 27.5
84 93425 Hồ Khánh Vy 19/12/2003 7.5 10 10 27.5
85 93554 Đặng Minh Huy 24/01/2003 7.5 10 10 27.5
86 93926 Phạm Đức Thắng 25/08/2003 8 9.5 10 27.5
87 94060 Huỳnh Minh Tâm 07/08/2003 8.5 9 10 27.5
88 94323 Nguyễn Tiến Luân 21/01/2003 8.25 9.25 10 27.5
89 94483 Trịnh Tuấn Thành 11/01/2003 8 9.75 9.75 27.5
90 121927 Phạm Nhật Phi 16/11/2003 8.5 9.25 9.75 27.5
91 122310 Nguyễn Bá Hoàng 25/09/2003 8.5 9 10 27.5
92 148091 Hoàng Đức Anh 21/10/2003 8.25 9.25 10 27.5
93 155635 Đoàn Lê Nguyên 19/09/2003 8.5 9.25 9.75 27.5
94 173417 Trần Huệ  Giang 24/08/2003 8.5 9 10 27.5
95 176748 Lê Huỳnh Mỹ 18/05/2003 8.5 9 10 27.5
96 9080 Nguyễn Ngọc Minh   Nghĩa 07/10/2003 8 9.75 9.5 27.25
97 9082 Lê Minh Ánh Ngọc 21/06/2003 7.75 9.5 10 27.25
98 9117 LÊ VIỆT THÀNH 12/06/2003 7.5 9.75 10 27.25
99 9271 Chu Thanh Thảo 14/05/2003 7.5 10 9.75 27.25
100 90036 Ngô Minh Anh 10/04/2003 7.5 9.75 10 27.25

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!