Tra cứu điểm chuẩn trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2013

Hiện nay trường Sĩ Quan Pháo Binh đã công bố điểm thi đại học năm 2013. Điểm chuẩn vào trường sẽ được cập nhật tại đây.

Trường Sĩ Quan Pháo Binh đã công bố điểm chuẩn vào ngày 11/8/2013.

Trường Sĩ quan Pháo binh: Khối A: Nam miền Bắc 20,5 ; nam miền Nam: 15,5 điểm.

Để biết điểm chuẩn của trường sớm nhất và chính xác nhất, bạn soạn tin:

Nhận ngay Điểm chuẩn trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) Mãtrường (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL PBH Mãngành  gửi  8712 với hệ quân sự Phía Bắc

           DCL PBS Mãngành  gửi  8712 với hệ quân sự Phía Nam

Xem điểm chuẩn chi tiết của trường tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-phao-binh-he-quan-su-kv-mien-bac-PBH.html

hoặc

http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-phao-binh-he-quan-su-kv-mien-nam-PBS.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Điểm chuẩn trường Sỹ quan Pháo Binh 2012

Trường Sỹ Quan Pháo Binh

 

A

 

+Miền Bắc

 

16,5

+Miền Nam

 

13,5

Điểm chuẩn trường Sỹ quan Pháo Binh 2011

Trường Sỹ Quan Pháo Binh

 

A

 

+Miền Bắc

 

16,5

+Miền Nam

 

13,0

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Tra cứu điểm chuẩn trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!