Tra điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013

Đại Học An Giang đã chính thức công bố điểm thi đại học năm 2013. F5 liên tục để nhận điểm chuẩn của trường sớm nhất.

Hiện nay đã có điểm chuẩn chính thức vào Đại Học An Giang năm 2013.

Điểm chuẩn đại học An Giang năm 2013 - Mã trường: TAG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620116 Phát triển nông thôn 14  
2 D140212 Sư phạm Hóa học A 13  
3 D620112 Bảo vệ thực vật A, A1 14  
4 C420201 Công nghệ sinh học A,A 10 HỆ CAO ĐẲNG
5 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 15  
6 D140211 Sư phạm Vật lý A,A1 13  
7 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 16  
8 D340203 Tài chính doanh nghiệp A,A1 13  
9 D340101 Kế toán A,A1 14  
10 D310106 Kinh tế quốc tế A,A1 13  
11 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13  
12 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13  
13 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13  
14 D620105 Chăn nuôi A,A1 13  
15 D620110 Khoa học cây trồng A,A1 13  
16 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13  
17 D480103 Kỹ thuật phần mềm A,A1 13  
18 D540101 Công nghệ thực phẩm A,A1 15  
19 D420201 Công nghệ sinh học A,A1 15  
20 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 13  
21 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A,A1 14  
22 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) A,A1 14  
23 C620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 10 HỆ CAO ĐẲNG
24 C620110 Khoa học cây trồng A,A1 10 HỆ CAO ĐẲNG
25 C620116 Phát triển nông thôn A,A1 10 HỆ CAO ĐẲNG
26 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1 10 HỆ CAO ĐẲNG
27 D620116 Phát triển nông thôn A,A1,B 13  
28 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,D1 11 HỆ CAO ĐẲNG
29 C140210 Sư phạm Tin học A,A1,D1 10 HỆ CAO ĐẲNG
30 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 HỆ CAO ĐẲNG
31 C220113 Việt Nam học (VH du lịch) A,A1,D1 10 HỆ CAO ĐẲNG
32 D620105 Chăn nuôi B 14  
33 D540103 Công nghệ thực phẩm B 16  
34 D140213 Sư phạm Sinh học B 14  
35 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14  
36 D620110 Khoa học cây trồng B 14  
37 D620112 Bảo vệ thực vật B 15  
38 D420201 Công nghệ sinh học B 16  
39 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B 15  
40 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 HỆ CAO ĐẲNG
41 C620110 Khoa học cây trồng B 11 HỆ CAO ĐẲNG
42 C620116 Phát triển nông thôn B 11 HỆ CAO ĐẲNG
43 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11 HỆ CAO ĐẲNG
44 C420201 Công nghệ sinh học B 11 HỆ CAO ĐẲNG
45 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14  
46 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14  
47 D140219 Sư phạm Địa lý C 14  
48 D140202 Giáo dục Tiểu học C 17  
49 D140205 Giáo dục Chính trị C 14  
50 C140202 Giáo dục Tiểu học C 12 HỆ CAO ĐẲNG
51 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 17  
52 D340203 Tài chính doanh nghiệp D1 13  
53 D340101 Kế toán D1 15  
54 D310106 Kinh tế quốc tế D1 13  
55 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13  
56 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13  
57 D480201 Công nghệ thông tin D1 13  
58 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13  
59 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D1 14  
60 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) D1 14  
61 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1* 20  
62 D220201 Ngôn ngữ Anh D1* 18  
63 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1* 14 HỆ CAO ĐẲNG
64 C140201 Giáo dục Mầm non M 13 HỆ CAO ĐẲNG

 Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TAG (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  TAG  D140209 gửi 8712

Trong đó TAG là Mã trường

D140209 là mã ngành kĩ thuật xây dựng

Xem điểm chuẩn chi tiết tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-an-giang-TAG.html

Hoặc tra cứu tại đây:

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Tra điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH