Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình công bố phương án tuyển sinh 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình công bố phương án tuyển sinh năm 2018, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Ký hiệu:                      C26

Loại hình:                    Công lập

Địa chỉ:                        Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:                  0363.831.144

Website:                      www.cdsptb.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh:      Học sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:         Xét tuyển thí sinh trong phạm vi toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:  Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:          Năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:         

T Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo cao đẳng                      
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 78 117 C03   C04   D01   M00  
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 18 27 A00   A01   C00   D01  
1.3
Giáo dục Công dân 51140204 3 5 C00   D01          
1.4
Giáo dục Thể chất 51140206 3 5 T00   T01          
1.5
Sư phạm Toán học 51140209 6 9 A00   A01   D01      
1.6
Sư phạm Vật lý 51140211 4 6 A00   A01   D01      
1.7
Sư phạm Hoá học 51140212 4 6 A00   B00   D01      
1.8
Sư phạm Sinh học 51140213 4 6 B00   D01          
1.9
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 51140214 3 5 A00   B00   D01      
1.1
Sư phạm Ngữ văn 51140217 6 9 C00   D01          
1.11
Sư phạm Lịch sử 51140218 4 6 C00   D01          
1.12
Sư phạm Địa lý 51140219 4 6 A00   A01   C00   D01  
1.13
Sư phạm Âm nhạc 51140221 3 5 N00              
1.14
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 3 5 H00              
1.15
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 6 9 D01              
2
Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1
Sư phạm mầm non 42140201 48 72 C03   C04   D01   M00  

                                                             

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

a. Phương thức 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

Thí sinh được xét tuyển căn cứ kết quả học tập lớp 12 THPT (theo học bạ THPT) nếu đạt các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây gọi tắt là tốt nghiệp trung học).

+ Tiêu chí 2: Học lực và Hạnh kiểm năm lớp 12 đều xếp loại Khá trở lên; đủ các điều kiện khác của thí sinh tham gia tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

+ Tiêu chí 3: Có điểm trung bình chung 03 môn học của lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo hoặc điểm trung bình chung 03 môn văn hóa thuộc khối xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT có học bổ sung chương trình văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đạt từ 5,0 điểm trở lên. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

Đối với các ngành đào tạo có môn năng khiếu (GD Mầm non, Sư phạm Mầm non, Sư phạm Mĩ thuật, Sư phạm Âm nhạc, GD Thể chất), có thể kết hợp xét điểm lớp 12 THPT và thi tuyển môn năng khiếu. Hoặc thí sinh nộp kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng các môn này ở trường khác để xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được tính như sau: điểm trung bình chung của các môn học văn hóa lớp 12 và môn năng khiếu (theo tổ hợp xét tuyển) đạt từ 5,0 điểm trở lên.

b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (trong đó có kết hợp thi tuyển đối với các ngành năng khiếu).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:      

- Mã số trường: C26

- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển:

 

Stt Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn thi/xét tuyển
 
 tổ hợp
Cao đẳng
1 Sư phạm Toán học 51140209 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
2 Sư phạm Vật lí  51140211 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3 Sư phạm Hóa học 51140212 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Hóa học, Sinh học B00
4 Sư phạm Sinh học  51140213 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Hóa học, Sinh học B00
5 Sư phạm 51140214 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
  Toán, Vật lí, Hóa học A00
Kĩ thuật công nghiệp Toán, Hóa học, Sinh học B00
6 Sư phạm Ngữ văn  51140217 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  C00
7 Sư phạm Lịch sử 51140218 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00
8 Sư phạm Địa lí 51140219 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00
9 Sư phạm 51140204 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
 
Giáo dục công dân  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  C00
10 Sư phạm Tiếng Anh      51140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
11 Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lí, Hóa học A00
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  C00
12 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lí C04
Toán, Ngữ văn, Lịch sử C03
Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát M00
13 Sư phạm Âm nhạc 51140221 Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc N00
 
 (Môn 1: Thẩm âm;
 
Môn 2: Thanh nhạc)
14 Sư phạm Mĩ thuật 51140222 Ngữ văn, Năng khiếu mĩ thuật H00
 
(Môn1: Hình họa chì; 
 
 Môn 2: Vẽ trang trí)
15 Giáo dục Thể chất 51140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT T00
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT T01
Trung cấp
  Sư phạm Mầm non 42140201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lí C04
Toán, Ngữ văn, Lịch sử C03
Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát M00

Thí sinh xét tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất phải đạt yêu cầu về thể hình: Nam cao từ 1,65m, nặng từ 45kg trở lên; Nữ cao từ 1,55m, nặng từ 40kg trở lên; thể hình cân đối, không dị tật, dị hình.

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không có

- Xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạ

- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ từ tháng 4/201

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

- Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng theo 3 hình thức: Trực tuyến (qua website của trường), đường bưu điện (tính thời gian theo dấu của bưu điện), trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm của trường (sáng: 7h00 - 11h00; chiều: 13h30 - 17h00 các ngày trong tuần).

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

a. Hồ sơ đăng kí xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu quy định);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Bản sao học bạ THPT có công chứng;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (đối với thí sinh đăng kí xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT Quốc gia);

+ 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.       + 02 ảnh 4x6 ghi ở mặt sau mỗi ảnh họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành đăng kí xét tuyển của thí sinh (đối với ngành có thi bổ sung môn năng khiếu).

 Phiếu đăng kí dự tuyển: thí sinh có thể nhận tại nơi nộp hồ sơ đăng kí hoặc tải trên mạng (địa chỉ: www.cdsptb.edu.vn) và in ra để sử dụng.

b. Thời gian, địa điểm đăng kí hồ sơ

 + Đối với học sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2018: Nhận hồ sơ từ tháng 4/2018.

+ Đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2018: Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh nộp điểm các môn thi theo tổ hợp môn thi xét tuyển của ngành học đã quy định.

Nhận hồ sơ từ ngày 18/7/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 05/8/2018. Xét tuyển và công bố điểm kết quả trúng tuyển: ngày 06/8/2018.

 Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển các môn năng khiếu: bắt đầu từ 18/5 đến ngày 01/7/2018. Thời gian tổ chức thi theo từng đợt xét tuyển. Dự kiến tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu đợt 1 vào ngày 10,11/7/2018.

 Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng theo 3 hình thức:

+ Trực tuyến (qua website của trường)

+ Đường bưu điện (chuyển phát nhanh);

+ Trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, du học và Giới thiệu việc làm (Nhà A4, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

c. Điểm xét tuyển 

+ Điểm xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn (lớp 12 THPT) thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có). Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Riêng với các ngành đào tạo năng khiếu sẽ kết hợp xét kết quả học tập THPT (01 hoặc 02 môn) và tổ chức thi tuyển 02 hoặc 01 môn năng khiếu.

Điểm xét tuyển đối với ngành năng khiếu được tính bằng công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm môn thi năng khiếu (hệ số 2) + tổng điểm các môn (năm lớp 12) theo tổ hợp môn thi cho từng ngành+ Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có).

+ Điểm xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kì thi THPT Quốc gia (môn 1 + môn 2 + môn 3) + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có); (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

* Riêng các ngành đào tạo có tổ chức thi môn năng khiếu, điểm xét tuyển tính bằng công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn năng khiếu (hệ số 2) + Điểm các môn (thi THPT Quốc gia) trong tổ hợp môn thi cho từng ngành đào tạo + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có); (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

2.8. Chính sách ưu tiên:         

- Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và  trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- - Xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Sinh viên sư phạm không phải đóng học phí

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình công bố phương án tuyển sinh 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH