Trường Đại học Cần Thơ thông báo điểm trúng tuyển đợt 2 năm 2018

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 vào trường Đại học Cần Thơ năm 2018, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây

Số TT

Mã ngành

Tên ngành (tên chuyên ngành)

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Chương trình đào tạo đại trà

1

7229030

Văn học

C00, D14, D15

18,5

2

7310201

Chính trị học

C00, C19, D14, D15

20,25

3

7320201

Thông tin - thư viện

A01, D01, D03, D29

15

4

7420101

Sinh học, 2 chuyên ngành:

- Sinh học;

- Vi sinh vật học.

B00, D08

14

5

7420203

Sinh học ứng dụng

A00, A01, B00, D08

14,25

6

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, D07

14,25

7

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01

15

8

7520309

Kỹ thuật vật liệu

A00, A01, B00, D07

14

9

7520320

Kỹ thuật môi trường

A00, A01, B00, D07

14

10

7520401

Vật lý kỹ thuật

A00, A01, A02

14

11

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

A00, A01, B00, D07

14,25

12

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

A00, A01

14

13

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00, A01

14

14

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, D07

14

15

7620103

Khoa học đất

A00, B00, D07, D08

14

16

7620110

Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng;

- Công nghệ giống cây trồng.

A02, B00, D07, D08

14,5

17

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00, B00, D07, D08

14

18

7620116

Phát triển nông thôn

A00, A01, B00, D07

14

19

7620205

Lâm sinh

A00, A01, B00, D08

14

20

7620302

Bệnh học thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

21

7620305

Quản lý thủy sản

A00, B00, D07, D08

14,5

22

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, B00, D07

15,75

Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An

23

7480201H

Công nghệ thông tin

A00, A01

15

24

7580201H

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

14

25

7620102H

Khuyến nông

A00, A01, B00, D01

14

26

7620109H

Nông học

Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp

B00, D07, D08

14

27

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14

28

7620115H

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14,5

29

7620301H

Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A)

30

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

A01, D07, D08

15,5

31

7480201C

Công nghệ thông tin (CTCLC)

A01, D01, D07

15

32

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

A01, D07, D08

15,5

33

7520201C

Kỹ thuật Điện (CTCLC)

A01, D01, D07

15,5

34

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CTCLC)

A01, D07, D08

15

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Trường Đại học Cần Thơ thông báo điểm trúng tuyển đợt 2 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!