Trường Đại Học Cửu Long công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Các em cùng theo dõi thông tin tuyển sinh của trường Đại học Cửu Long năm 2019, trường xét tuyển 1800 chỉ tiêu năm 2019 được tuyensinh247 cập nhật chi tiết bên dưới.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Đối tượng tuyển sinh, tính đến thời điểm xét tuyển, là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học chính quy bằng 2 phương thức xét tuyển sau đây:

- Xét kết quả thi THPT Quốc gia (40% chỉ tiêu).

- Xét kết quả học tập bậc THPT (60% chỉ tiêu).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Cửu Long TẠI ĐÂY. 

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam 7220101 24 36 C00 D01 D14 D15
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng
Ngôn ngữ Anh 7220201 40 60 A01 D01 D14 D15
Đông phương học 7310608 14 21 A01 C00 D01 D14
Đông Nam Á học; Nhật Bản học; Hàn quốc học; Trung Quốc học
Quản trị kinh doanh 7340101 48 72 A00 A01 C04 D01
Kinh doanh thương mại 7340121 16 24 A00 A01 C04 D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 32 48 A00 A01 C04 D01
Kế toán 7340301 36 54 A00 A01 C04 D01
Luật kinh tế 7380107 44 66 A00 A01 C00 D01
Công nghệ sinh học 7420201 34 51 A00 A01 B00 B03
Công nghệ thông tin 7480201 40 60 A00 A01 D01 D07
Thương mại điện tử; An toàn thông tin;Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính;Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 32 48 A00 A01 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 52 78 A00 A01 C01 D01
Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 24 36 A00 A01 C01 D01
Công nghệ thực phẩm 7540101 36 54 A00 A01 B00 C01
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 14 21 A00 A01 C01 D01
Nông học 7620109 32 48 A00 A01 B00 B03
Bảo vệ thực vật 7620112 32 48 A00 A01 B00 B03
Điều dưỡng 7720301 60 90 A02 B00 B03 D08
Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 52 78 A00 B00 B03 D07
Công tác xã hội 7760101 18 27 A01 C00 C01 D01
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 40 60 A00 A01 C00 D01
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

Trường Đại học Cửu Long (mã trường là DCL) xét tuyển các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy với các tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành được quy định như sau:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Kinh doanh thương mại

7340121

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Tài chính – Ngân hàng

7340201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Luật kinh tế

7380107

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

Công nghệ sinh học

7420201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Công nghệ thông tin:

 • Thương mại điện tử
 • An toàn thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính
 • Phát triển ứng dụng di động
 • Công nghệ đa phương tiện

7480201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ thực phẩm

7540101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Lý

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Nông học

7620109

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Bảo vệ thực vật

7620112

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Điều dưỡng:

 • Điều dưỡng đa khoa
 • Điều dưỡng Hộ sinh
 • Điều dưỡng Nha khoa
 • Điều dưỡng Gây mê hồi sức

7720301

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

Dược học (Dự kiến)

7720201

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán-Hóa-Tiếng Anh

- Văn-Hóa-Sinh

- Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

   + Ngữ văn học

   + Báo chí truyền thông

   + Quản lý văn hóa

   + Quản trị văn phòng

7220101

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)

7220201

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Tiếng Anh, Địa

- Đông phương học

+ Đông Nam Á học

+ Trung Quốc học

+ Hàn Quốc học

+ Nhật Bản học

7310608

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

Công tác xã hội

7760101

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Lý

- Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian tuyển sinh

Đối với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia, Trường tổ chức tuyển sinh theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, Trường tổ chức tuyển sinh thường xuyên, chia thành các đợt sau đây:

- Đợt 1: từ 01/4 đến 15/7/2019.

- Đợt 2: từ 16/7 đến 31/7/2019

Các đợt tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu): sẽ thông báo sau.

Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

- Nộp hồ sơ xét tuyển cùng lúc với đăng ký thi THPT Quốc gia 2019

Phương thức tuyển sinh được áp dụng: xét kết quả thi THPT quốc gia.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường THPT/ TTGDTX hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành theo quy định.

- Đăng ký xét tuyển online

Chỉ áp dụng đối với thí sinh có tài khoản đăng ký xét tuyển trực tuyến, đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện

Phương thức tuyển sinh được áp dụng: xét kết quả thi THPT quốc gia (áp dụng từ đợt xét Nguyện vọng bổ sung 1) và xét kết quả học tập bậc THPT.

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại học Cửu Long theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh – Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long.

- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Cửu Long

Phương thức tuyển sinh được áp dụng: xét kết quả thi THPT quốc gia (áp dụng từ đợt xét Nguyện vọng bổ sung 1) và xét kết quả học tập bậc THPT.

Thí sinh đến Trường Đại học Cửu Long nộp hồ sơ xét tuyển cho Trung tâm Tuyển sinh.
- Gửi hồ sơ xét tuyển vào Email, trang Web, trang Facebook, Zalo của Trường
Phương thức tuyển sinh được áp dụng: xét kết quả thi THPT quốc gia (áp dụng từ đợt xét Nguyện vọng bổ sung 1) và xét kết quả học tập bậc THPT.

Thí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ xét tuyển hoàn chỉnh rồi chụp hình từng trang các loại giấy tờ trong Hồ sơ xét tuyển. Sau đó gửi các ảnh đã chụp cho Trường Đại học Cửu Long thông qua một trong các địa chỉ tiếp nhận sau đây:

- Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn (gửi các file đính kèm vào email).

- Trang website: www.mku.edu.vn (gửi các file đính kèm qua hộp chát trực tuyến).

- Trang Facebook: Facebook.com/mku.edu.vn (gửi các file đính kèm qua tin nhắn).

- Zalo: 0944707787 hoặc 0979088857 (gửi các file đính kèm vào hộp chat).

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Trường Đại Học Cửu Long công bố phương án tuyển sinh năm 2019

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!