Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT QG 2018

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT QG năm 2018 của trường Đại học Hạ Long được cập nhật chi tiết tại đây

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

1. Đối với đại học hệ chính quy

-  Thí sinh xét kết quá kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: Mức điềm tối thiếu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt 15,00 điểm trở lên (đã cộng điếm ưu tiên).

-  Thí sinh xét kết quá học lực THPT (xét học bạ THPT) lớp 12 đối với các ngành Quản lý tài nguyên và môi trường và Nuôi trồng thủy sản phải đảm báo các điều kiện sau:

+ Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15,50 điểm trở lên (đã cộng điếm ưu tiên);

+ Riêng ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: Thí sinh đăng ký xét tuyến đã tham gia công tác trong ngành hoặc ngành có liên quan.

Cách tính điểm xét tuyển theo học bạ THPT:

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB cá năm lớp 12 môn 2 + Điếm TB cả năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên.

2. Đối với cao đắng sư phạm chính quy

-  Ngành Giảo dục Tiếu học: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, thí sinh có mức điềm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyền phải đạt 15,00 điểm trở lên (đã cộng điếm ưu tiên).

-  Ngành Giáo dục Mầm non: Xét kết quả học lực THPT môn Ngữ văn lớp 12 và phải dự thi các môn năng khiếu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) cùa tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 18,00 điêm trở lên (đã cộng điêm ưu tiên), trong đó điêm trung bỉnh cả năm môn Ngữ văn lớp 12 phải đạt từ 6,00 điềm trở lên;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyền phải xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên.

Cách tính điểm xét tuvễn theo hoc ba THPT kết họp thỉ tuvễn năng khỉeu đối vởỉ ngành Giáo duc Mam non:

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm năng khiếu 1 (Kể chuyện) + Điềm năng khiếu 2 (Hát) + Điểm ưu tiên.

3. Đối với trung cấp sư phạm chính quy

-  Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) cùa 02 môn xét tuyển phải đạt từ 10 điểm trở lên (đã cộng điềm ưu tiên).

-  Điềm xét trúng tuyển = Điếm TB cá năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm TB cả năm môn Lịch sử + Điểm ưu tiên.

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Xem điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2017: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ha-long-HLU.html

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT QG 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!