Trường Đại học Kinh Bắc công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2019 trường Đại Học Kinh Bắc gồm 1906 chỉ tiêu xét tuyển.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Tốt nghiệp THPT và hội đủ các điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo          

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                - Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               Phương thức 1: Xét theo kết quả Học bạ lớp 12 THPT

Phương thức 2: Xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT Quốc gia

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Thiết kế đồ họa 7210403 20 30 H00      
1.2
Thiết kế thời trang 7210404 20 30 H00      
1.3
Ngôn ngữ Anh 7220201 40 60 A01 D01 D10 D14
1.4
Quản lý nhà nước 7310205 20 30 A00 A01 C00 D01
1.5
Quản trị kinh doanh 7340101 40 60 A00 A01 C04 D01
1.6
Tài chính – Ngân hàng 7340201 20 30 A00 A01 C04 D01
1.7
Kế toán 7340301 80 120 A00 A01 C04 D01
1.8
Luật kinh tế 7380107 20 30 A00 A01 C00 D01
1.9
Công nghệ thông tin 7480201 80 120 A00 A01 C04 D01
1.1
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 40 60 A00 A01 C04 D01
1.11
Kiến trúc 7580101 12 18 V00 V01 V02 V03
1.12
Thiết kế nội thất 7580108 16 24 H00      
1.13
Quản lý xây dựng 7580302 12 18 A00 A01 C04 D01
1.14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 60 90 A00 A01 C00 D01
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cho tất cả các tổ hợp môn của các ngành là: 15,0 điểm.

- Điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau:

Điểm Xét = (Điểm môn 1+ Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Tổng điểm ƯT(KV, ĐT)

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Tên Trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

 

UKB

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học:

 

   Kế toán

 

 

 

7340301

 

1- Toán , Vật lí, Hóa

2- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý

 

 

   Tài chính - Ngân hàng

 

7340201

1- Toán , Vật lí, Hóa

2- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý

 

   Quản trị kinh doanh

 

7340101

1- Toán , Vật lí, Hóa.

2- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý.

 

   Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

 

7810103

1- Toán , Vật lí, Hóa.

2- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-Toán, Ngữ văn,. Tiếng Anh

4- Văn, Lịch sử, Địa lý.

 

   Ngôn ngữ Anh

 

7220201

1-Toán, Văn, Tiếng Anh.

2- Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

3-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

4-Toán, Địa lý, Tiếng Anh.

   Luật Kinh tế

 

7380107

1- Toán , Vật lí, Hóa.

2- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

4- Văn, Lịch sử, Địa lý.

 

   Quản lý Nhà nước

 

7310205

1- Toán , Vật lí, Hóa.

2- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

4- Văn, Lịch sử, Địa lý.

 

  Công nghệ thông tin

 

7480201

1- Toán , Vật lí, Hóa

2- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý

 

   Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

7510302

1- Toán , Vật lí, Hóa

2- Toán, Ngữ văn, Anh

3-Toán, Vật lí, Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý

 

   Quản lý xây dựng

 

7580302

1- Toán , Vật lí, Hóa

2- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4-Toán, Ngữ văn, Địa lý

 

   Kiến trúc

 

7580101

1-Toán , Lý, Vẽ Mỹ thuật.

2- Toán, Hóa, Vẽ Mĩ thuật.

3-Toán, Ngữ văn, Vẽ Mĩ thuật.

4- Toán, Anh văn, Vẽ Mĩ thuật

 

   Thiết kế đồ họa

 

7210403

1-Ngữ văn và các môn Hình họa

 

 

 

 

   Thiết kế thời trang

 

7210404

1-Ngữ văn và các môn Hình họa.

   Thiết kế nội thất

 

7580108

1-Ngữ văn và các môn Hình họa .

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian, hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển

a) Đối với xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia:

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD &ĐT.

b) Đối với xét tuyển bằng kết quả học tập THPT

Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8/ 2019

Đợt 1: Từ ngày 01/8/2019 tới ngày 12/8/2019

Đợt 2: Từ ngày 13/8/2019 tới ngày 23/8/2019

Đợt 3: Từ ngày 24/8/2019

Các đợt tiếp theo tới hết ngày 30/12/2019

Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại:

+ Trường Đại học Kinh Bắc: phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

+ Đăng ký trực tuyến trên Website: www.daihockinhbac.edu.vn" - hay gián tiếp (qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh)

- Công bố kết quả xét tuyển: sau 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ của mỗi đợt xét tuyển.

- Kết quả thí sinh trúng tuyển thường xuyên cập nhật trên Website của Trường.

- Thời gian nhập học: Từ đầu tháng 8/2019

- Theo Quy định cuả Bộ GD & ĐT Nhà trường thực hiện sẽ công bố kết quả tuyển sinh vào cuối các tháng chẵn trong năm tức là trước các ngày 1 của tháng 3.5.7.9.11 hàng năm.

2.8. Chính sách ưu tiên:
- Thí sinh là các hoc sinh khuyết tật đã tốt nghiệp THPT.

- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển và được nhận chính sách ưu tiên của Nhà trường.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về phí tuyển sinh của Nhà nước.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: 1.320.000/tháng

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
- Sinh viên tài năng được hưởng học bổng khuyến khích học tập theo quy định.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Đại học Kinh Bắc công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH