Trường Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2019

Ngày 12/8 Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo xét tuyển bổ sung năm 2019 cả bậc Đại học và Cao đẳng

Trường Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2019

1. Đối tượng: Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phương thức tuyển sinh Bậc Đại học: có 2 phương thức xét tuyển

  (a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi THPT 2019, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Riêng đối với các ngành: Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học,căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào)

 (b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT.

    - Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12):

       + ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3)

       + Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT

       + Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

       + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 18.0 trở lên.

     - Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12):

ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12

       + Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT

       + Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

       + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 6.0 trở lên.

    * Riêng đối với các ngành Y khoa và Dược học, xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học  Kỹ thuật hình ảnh y học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

    (c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Phương thức tuyển sinh Bậc Cao đẳng:

=> Thí sinh xét tuyển vào bậc Cao đẳng khi Tốt nghiệp THPT từ năm 2019 và kể cả các năm trở về trước.

4. Các ngành đào tạo:   

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT

TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ

 

1. Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

 

7720101

A02 (Toán, Lý, Sinh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

D08 (Toán, Sinh, Anh)

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

 

2. Dược học

 

 

7720201

 

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

 D08 (Toán, Sinh, Anh)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tin

Lý, Hóa, Sinh

 

3. Kỹ thuật hình ảnh Y học

 

7720602

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

 D08 (Toán, Sinh, Anh)

 Toán, Lý, Hóa

Lý, Hóa, Sinh

 Lý, Tin, Công nghệ

 Tin, Sinh, Công nghệ

 

4. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

 

7720601

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 D07 (Toán, Hóa, Anh)

 D08 (Toán, Sinh, Anh)

 Toán, Lý, Hóa

 Toán, Hóa, Sinh

 Hóa, Sinh, Công nghệ

 Toán, Lý, Tin

5. Kế toán

6. Tài chính - Ngân hàng

7. Quản trị kinh doanh

7340301

7340201

7340101

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 C04 (Toán, Văn, Địa)

 D01 (Văn, Toán, Anh)

 Toán, Lý, GDCD

Toán, GDCD, Sinh

 Toán, Công nghệ, Tin

 Toán, Anh, Tin

8. Quản trị DV du lịch & lữ hành

9.Quản trị khách sạn (dk)

10. Quản trị nhà hàng & DV ăn uống (dk)

7810103

7810201

7810202

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A01 (Toán, Lý, Anh)

 C00 (Văn, Sử, Địa)

 D01 (Văn, Toán, Anh)

 Toán, Lý, GDCD

 Toán, GDCD, Sinh

 Toán, Sử, Công nghệ

Toán, Anh, Tin

 

11. Bất động sản

 

7340116

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 C05 (Văn, Lý, Hóa)

 C08 (Văn, Hóa, Sinh)

 Toán, Lý, GDCD

 Toán, GDCD, Sinh

 Toán, Công nghệ, Tin

 Toán, Anh, Tin

12. Quan hệ công chúng

13. Luật kinh tế

14. Luật

7320108

7380107

7380101

 C00 (Văn, Sử, Địa)

 D01 (Văn, Toán, Anh)

 D14 (Văn, Sử, Anh)

 D15 (Văn, Địa, Anh)

 Văn, Sử, Địa

 Văn, Sử, Anh

Văn, Sử, Công nghệ

 Văn, Địa, Anh

 

15. Ngôn ngữ Anh (dk)

 

7220201

 D01 (Văn, Toán, Anh)

 D14 (Văn, Sử, Anh)

 D15 (Văn, Địa, Anh)

 D66 (Văn, GDCD, Anh)

Văn, Toán, Anh

 Văn, Sử, Anh

Văn, Địa, Anh

 Văn, GDCD, Anh

16. Kỹ thuật xây dựng

17. Công nghệ thông tin

18. Công nghệ kỹ thuật ô tô

19. Kỹ thuật cơ khí động lực

7580201

7480201

7510205

7520116

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

A02 (Toán, Lý, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

 Toán, Lý, Hóa

 Toán, Lý, Công nghệ

 Toán, Lý, Tin

 Toán, Công nghệ, Tin

 

20. Kiến trúc

 

7580101

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 D01 (Văn, Toán, Anh)

 V00 (Toán, Lý, Vẽ MT)

V01 (Toán, Văn, Vẽ MT)

 Toán, Lý, Hóa

 Toán, Lý, Công nghệ

 Toán, Lý, Tin

 Toán, Công nghệ, Tin

 

21. Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

7510401

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

C08 (Văn, Hóa, Sinh)

 Toán, Lý, Hóa

 Lý, Hóa, Sinh

 Lý, Hóa, Công nghệ

 Hóa, Sinh, Công nghệ

 

22. Công nghệ thực phẩm

 

7540101

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A02 (Toán, Lý, Sinh)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 D07 (Toán, Hóa, Anh)

 Toán, Hóa, Sinh

 Lý, Hóa, Sinh

 Hóa, Tin, Công nghệ

 Hóa, Sinh, Tin

23. Quản lý đất đai

24. Quản lý tài nguyên & môi trường

25. Kỹ thuật môi trường

7850103

7850101

7520320

 A00 (Toán, Lý, Hóa)

 A02 (Toán, Lý, Sinh)

 B00 (Toán, Hóa, Sinh)

 C08 (Văn, Hóa, Sinh)

 Toán, Lý, Hóa

 Toán, Hóa, Sinh

 Toán, Công nghệ, Tin

 Toán, Anh, Tin

 4.2 Bậc Đại học – Chương trình tiên tiến

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT

TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ

 

1. Quản trị kinh doanh

 

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C04 (Toán, Văn, Địa)

D01 (Văn, Toán, Anh)

Toán, Lý, GDCD

Toán, GDCD, Sinh

Toán, Công nghệ, Tin

Toán, Anh, Tin

 

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

7510205

 

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

A02 (Toán, Lý, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Công nghệ

Toán, Lý, Tin

Toán, Công nghệ, Tin

Trường liên kết đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Malaysia cấp bằng (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép), sinh viên được học tại Malaysia và Việt Nam.4.4 Chương trình hợp tác Quốc tế

5. Hình thức đăng ký xét tuyển:

5.1 Đăng ký trực tuyến: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Website: www.nctu.edu.vn

5.2 Gửi qua đường bưu điện: Thí sinh điền thông tin vào “Phiếu đăng ký xét tuyển” (có thể tải về tại website www.nctu.edu.vnhoặc nhận từ cán bộ tuyển sinh tại các trường THPT). Gửi phiếu này về địa chỉ của Trường Đại học Nam Cần Thơ.

5.3 Nộp trực tiếp: Thí sinh đem theo bản sao bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, học bạ và giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có), liên hệ bộ phận tuyển sinh tại Trường.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển

- Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc)

- Học bạ (có chứng thực sao y)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp (có chứng thực sao y)

- Hộ khẩu, Giấy CMND hoặc CCCD (có chứng thực sao y)

7. Thời gian và lệ phí xét tuyển:

7.1 Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

Thời gian tuyển sinh: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.2 Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT:

Thời gian dự kiến như sau:

Đợt 1: Từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 30/06/2019

Đợt 2: Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 10/08/2019

Đợt 3: Từ ngày 11/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019

Đợt 4: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 15/11/2019                

7.3 Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ: Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: (0292) 3798 222 – 3798 333. Email: dnc@moet.edu.vnWebsitewww.nctu.edu.vn; HotLine: 0939 257 838 – 0932 936 383 

Theo TTHN 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH