Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang xét tuyển NV2 năm 2015

Thông báo xét tuyển NV2 năm 2015 của trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG (MÃ TRƯỜNG DBG)

+ Hệ đại học: Chỉ tiêu 788 

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

xét tuyển

1

Khoa học cây trồng

D620110

A, A1, D1, B

54

2

Chăn nuôi

D620105

A, A1, D1, B

54

3

Thú y

D640101

A, A1, D1, B

70

4

Quản lý đất  đai

D850103

A, A1, D1, B

105

5

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

D850101

A, A1, D1, B

100

6

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, D1, B

52

7

Lâm sinh

D620205

A, A1, D1, B

48

8

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, D1, B

45

9

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

D620211

A, A1, D1, B

50

10

Kế toán

D340301

A, A1, D1

55

11

Bảo vệ thực vật

D620112

A, A1, D1, B

55

12

Kinh tế

D310101

A, A1, D1

50

13

Lâm nghiệp đô thị

D620202

A, A1, D1, B

50

+ Hệ Cao đẳng: Chỉ tiêu 150 

stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

xét tuyển

1

Dịch vụ Thú y

C640201

A, A1, D1, B

40

2

Quản lý đất  đai

C850103

A, A1, D1, B

40

3

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

C620211

A, A1, D1, B

40

4

Kế toán

C340301

A, A1,D1

30

Tuyensinh247.com - Theo ĐH nông lâm BG

1 bình luận: Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang xét tuyển NV2 năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!