Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019

Ngày 9/8 Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019. Nội dung cụ thể xin mời bạn đọc xem dưới đây.

Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung ở Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án Tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học dân lập Phương Đông;

Căn cứ thông báo số 451/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 09/08/2019 thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTS – Hiệu trưởng về xác định điểm trúng tuyển và ngày nhập học đợt 1 năm 2019.

Trường Đại học dân lập Phương Đông thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019:

I. Hình thức xét tuyển

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM XÉT TUYỂN

Kết quả thiTHPT

(1)

Kết quả  HB lớp 12 theo tổ hợp 03 môn

Kết quả  HB lớp 12 theo điểm trung bình cả năm

1

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

14

18

18

2

Quản trị Văn phòng

7340406

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

14

18

18

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

14

18

18

4

Kế toán

7340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

14

18

18

5

Công nghệ Sinh học

7420201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ;

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ.

14

18

18

6

Công nghệ Thông tin

7480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Vật lí

14

18

18

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Hóa học

14

18

18

8

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

7510203

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Vật lí

14

18

18

9

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

7510301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Vật lí

14

18

18

10

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

7510406

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ;

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ.

14

18

18

11

Kiến trúc  (2)

7580101

Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật;

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật;

Toán, Ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật;                                                                   

Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

18

(*)

20

(**)

20

(***)

12

Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Ngữ Văn, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

14

18

18

13

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Ngữ Văn, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

14

18

18

14

Kinh tế Xây dựng

7580301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Ngoại ngữ, Địa lí

14

18

18

15

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

14

18

-

16

Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch)

7310630

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

14

18

18

Ghi chú:

(1) Điểm xét tuyển:

*  Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT:

ĐXT = M1 + M2 + M3 + KV + ĐT

Trong đó:   

ĐXT: Điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3 là điểm thi không nhân hệ số các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành, điểm mỗi môn thi (chưa nhân hệ số) phải đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.

 + KV là mức điểm ưu tiên khu vực, ĐT là mức điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, cụ thể điểm KV, ĐT được cộng:

 KV2: 0,25;  KV2 - NT: 0,5;  KV1: 0,75; ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2

Với phương thức xét tuyển học bạ lớp 12:

Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

Thí sinh tốt nghiệp THPT;

+  Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên

Điểm xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên, khu vực):

ĐXT =    M1 + M+ M3

Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn), trừ  ngành Ngôn ngữ Anh:

ĐXT = [Điểm TB chung các môn cả năm lớp 12] *3

 (2) Ngành Kiến trúc:

(*) Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT: Tổng điểm chưa nhân hệ số từ 14 điểm trở lên; điểm thi môn Vẽ mỹ thuật  ≥ 4 và được nhân hệ số 2.

ĐXTKT = M1 + M2 + M3*2 + KV + ĐT

 

 (**) Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển đạt 12,0 điểm trở lên, môn Vẽ mỹ thuật ≥ 4, nhân hệ số 2

ĐXTKT =   M1 + M+ M3*2

(***) Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung các môn cả năm (không áp dụng tổ hợp 03 môn): Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên, môn Vẽ mỹ thuật ≥ 4, nhân hệ số 2.

ĐXTKT = [Điểm TB chung các môn năm lớp 12] *2+ MVMT*2

II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

1. Hồ sơ xét tuyển

1.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển (tải tại trang web: www.phuongdong.edu.vn)

- Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông, tải tại trang web: www.phuongdong.edu.vn)

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (sao chứng thực).

2. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

3. Thời gian xét tuyển: Thời gian nộp hồ sơ: Từ 09/08/2019 đến hết 17h00 ngày 25/8/2019.

4Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ:

-  Gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện;

-  Nộp trực tiếp tại Phòng 205 Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 02437848514/ 024.37847110

-  Đăng ký trực tuyến qua Website của trường phuongdong.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-       Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

-       Điện thoại: 024 37848514/ 024 37847110

-        Kí túc xá: Ngõ 228 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 0243.6242077>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH