Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2016

Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016, thông tin được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây:

Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2016 của trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:        

1. Điểm trúng tuyển theo ngành:

* Đại học:

TT

Tên ngành

Bậc

 ngành

Tổ hợp 
môn xét tuyển

Điểm 
trúng 
tuyển

(không 
nhân 
hệ số)

1

Sư phạm Toán

Đại học

D140209

Toán, Vật lý, Hóa học;

15.0

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

2

Sư phạm Vật lý

Đại học

D140211

Toán, Vật lý, Hóa học;

15.0

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

3

Sư phạm Sinh học

Đại học

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học;

15.0

Toán,  Sinh học, Tiếng Anh.

4

Vật lý học

Đại học

D440102

Toán, Vật lý, Hóa học;

15.0

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

5

Công nghệ Thông tin

Đại học

D480201

Toán, Vật lý, Hóa học;

15.0

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

6

Bảo vệ thực vật

Đại học

D620112

Toán, Vật lý, Hóa học;

15.0

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Sinh học, Tiếng Anh.

7

Văn học

Đại học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

15.0

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

8

Ngôn ngữ Anh

Đại học

D220201

Ngữ văn, Toán,Tiếng Anh.

15.0

9

Việt Nam học

Đại học

D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

15.0

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh.

10

Lịch sử

Đại học

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

15.0

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

* Cao đẳng:

TT

Tên ngành

Bậc

Mã ngành

Tổ hợp 
môn xét tuyển

Điểm 
trúng 
tuyển

(không 
nhân 
hệ số)

1

Sư phạm Toán học

Cao đẳng

C140209

Toán, Vật lý, Hóa học;

Tốt nghiệp THPT

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

2

Kế toán

Cao đẳng

C340301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Tốt nghiệp THPT

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

3

Việt Nam học

Cao đẳng

C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Tốt nghiệp THPT

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh.

4

Công tác xã hội

Cao đẳng

C760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Tốt nghiệp THPT

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh.

5

Tiếng Anh

Cao đẳng

C220201

Ngữ văn, Toán,Tiếng Anh.

Tốt nghiệp THPT

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

- Thí sinh xem danh sách kết quả xét tuyển trên website của nhà trường tại đây.

- Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 phải nộp cho nhà trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi), nộp khi làm thủ tục nhập học.

2. Thời gian làm thủ tục nhập học

- Thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Quảng Nam vào lúc 13 giờ 30 ngày 05/9/2016.

- Thủ tục và hồ sơ nhập học thí sinh xem trên website của nhà trường tại đây.

- Nếu đến thời gian nhập học mà thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học thì khi đến nhập học thí sinh liên hệ với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng để được cấp lại Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

Tuyensinh247.com 

Viết bình luận: Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn NV2 năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học