Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển năm 2018 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia, cụ thể như sau:

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

Tên ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG:
Quản lý giáo dục 7140114   14  
Giáo dục mâm non 7140201   18.5  
Giáo duc Tiêu hoc 7140202   19  
Giáo duc Chính tri 7140205   17  
Giáo dục Thê chât 7140206   19.98  
Sư phạm Toán học 7140209   17.5  
Sư phạm Tin học 7140210   20  
Sư phạm Vật lý 7140211   23  
Sư phạm Hoá học 7140212   17  
Sư phạm Sinh học 7140213   22  
Sư phạm Ngừ văn 7140217   17  
Sư phạm Lịch sử 7140218   17  
Sư phạm Địa lý 7140219   17  
Sư phạm Tiêng Anh 7140231   18  
Ngôn ngữ Anh 7220201   14  
Lịch sử 7229010   23.25  
Văn học 7229030   14  
Kinh tê 7310101   14  
Quản lý nhà nước 7310205   14  
Tâm lý học giáo dục 7310403   14  
Đông phương học 7310608   14  
Việt Nam học 7310630   14  
Quản trị kinh doanh 7340101   14  
Tài chính - Ngân hàng 7340201   14  
Kê toán 7340301   14  
Luật 7380101   14  
Sinh hoc 7420101   22  
Sinh học ứng dụng 7420203   22  
Vật lý học 7440102   17  
Hoá hoc 7440112   19  
Địa lý tự nhiên 7440217   19  
Toán hoc 7460101   22  
Toán ứng dụng 7460112   22  
Thông kê 7460201   18  
Kỹ thuật phân mêm 7480103   14  
Công nghệ thông tin 7480201   14  
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103   14  
Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401   14  
Kỹ thuật điện 7520201   14  
Kỹ thuật điện tử - viên thông 7520207   14  
Nông học 7620109   14  
Công tác xã hội 7760101   14  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103   14  
Quản trị khách sạn 7810201   14  
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101   14  
Quản lý đất đai 7850103   14  
Điểm chuẩn xét học bạ:
Quản lý giáo dục 7140114   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Ngôn ngữ Anh 7220201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Lịch sử 7229010   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Văn học 7229030   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Kinh tê 7310101   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản lý nhà nước 7310205   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Tâm lý học giáo dục 7310403   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Đông phương học 7310608   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Việt Nam học 7310630   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản trị kinh doanh 7340101   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Tài chính - Ngân hàng 7340201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Kê toán 7340301   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Luật 7380101   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Sinh học 7420101   24.5 Điểm chuẩn xét học bạ
Sinh học ứng dụng 7420203   23 Điểm chuẩn xét học bạ
Vật lý học 7440102   27.5 Điểm chuẩn xét học bạ
Hoá học 7440112   26 Điểm chuẩn xét học bạ
Địa lý tự nhiên 7440217   23 Điểm chuẩn xét học bạ
Toán học 7460101   27.5 Điểm chuẩn xét học bạ
Toán ứng dụng 7460112   24.5 Điểm chuẩn xét học bạ
Thông kê 7460201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Kỹ thuật phần mềm 7480103   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Công nghệ thông tin 7480201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Kỹ thuật điện 7520201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Nông học 7620109   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Công tác xã hội 7760101   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản trị khách sạn 7810201   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101   18 Điểm chuẩn xét học bạ
Quản lý đất đai 7850103   18 Điểm chuẩn xét học bạ


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học