Trường Đại học Thành Đô thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường đại học thành đô tuyển sinh năm 2017 theo 3 phương thức khác nhau

Đại học Thành Đô

Ký hiệu: TDD

1. Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng dự tuyển:

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng chính quy:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho đăng ký xét tuyển tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định;

Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự tuyển:

- Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;

- Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

- Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);

- Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự tuyển (bằng văn bản); cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển: để tuyển sinh vào đại học hệ chính quy, gồm:

- Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để xét tuyển.

- Phương thức 2: Căn cứ kết quả học tập của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 ở bậc THPT của tổ hợp môn để xét tuyển.

- Phương thức 3: Căn cứ kết quả học tập lớp 12 ở bậc THPT của tổ hợp môn để xét tuyển.

Thi tuyển: Tổ chức thi tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo tổ hợp môn thi A00 hoặc B00

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 10 25 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 52850103 Quản lý đất đai 10 25 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 52220113 Việt Nam học 10 30 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 52220201 Ngôn ngữ Anh 20 60 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh      
5 52340101 Quản trị kinh doanh 20 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
6 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 20 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
7 52340406 Quản trị văn phòng 20 80 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20 80 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Tiếng Đức Toán, Vật lí, Tiếng Nga
9 52340107 Quản trị khách sạn 20 80 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
10 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 80 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Tiếng Đức Toán, Vật lí, Tiếng Nga
11 52480201 Công nghệ thông tin 30 150 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
12 52340301 Kế toán 50 160 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
13 52720401 Dược học 100 400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học  Toán    

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Trường Đại học Thành Đô thông báo tuyển sinh năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!