Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết dưới đây:

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2016

 

 

TT 

Ngành đào tạo 

Mã ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

1

Vật lý

D440102

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh văn *

47

2

Hóa học

D440112

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Sinh, Hóa;

3. Toán, Hóa, Anh văn *

52

3

Sinh học

D420101

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Sinh, Hóa;

3. Toán, Sinh, Anh văn *

52

4

Địa lý tự nhiên

D440217

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Sinh, Hóa;

3. Toán, Địa, Anh văn *

54

5

Khoa học môi trường

D440301

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Sinh, Hóa;

3. Toán, Hóa, Anh văn *

36

6

Quản lý tài nguyên và
môi trường

D850101

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Sinh, Hóa;

3. Toán, Sinh, Anh văn *

28

7

Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh văn;

   (Môn Toán hệ số 2)

36

8

Công nghệ kỹ thuật 
điện tử, truyền thông

D510302

1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Anh văn

25

9

Kiến trúc

D580102

1. Toán, Lý, Vẽ ; 2. Toán, Văn, Vẽ *

(Môn Toán hệ số 1,5; Môn Vẽ hệ số 2. ĐKXT: Môn Vẽ chưa nhân hệ số >=5)

66

10

Lịch sử

D220310

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

86

11

Triết học

D220301

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Văn, Sử, Địa;

3. Toán, Văn, Anh văn

43

12

Xã hội học

D310301

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

12

13

Báo chí

D320101

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

26

14

Công tác xã hội

D760101

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

38

 

Nhóm ngành Toán và thống kê

 

 

15

Toán học

D460101

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh văn *

    (Môn Toán hệ số 2)

42

16

Toán ứng dụng

D460112

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh văn *

    (Môn Toán hệ số 2)

53

 

Nhóm ngành Kỹ thuật 

 

 

 

17

Kỹ thuật địa chất

D520501

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa, Anh văn *

93

18

Kỹ thuật trắc địa –

Bản đồ

D520503

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh văn *

43

19

Địa chất học

D440201

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa, Anh văn *

44

 

Nhóm ngành Nhân văn

 

 

20

Hán - Nôm

D220104

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

20

21

Ngôn ngữ học

D220320

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh văn;

3. Văn, Sử, Anh văn *

20

22

Văn học

D220330

1. Văn, Sử, Địa; 2. Văn, Sử, Anh văn *

92

 

Tổng cộng: 

1.008

Theo ĐH Khoa học - ĐH Huế

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH