Hướng dẫn xác nhận nhập học Trường Sĩ quan Phòng hóa 2022

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến vào Trường Sĩ quan Phòng hóa đào tạo Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học cấp phân đội trình độ đại học năm 2022 (Mã trường: HGH, Ngành: Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học, Mã ngành: 7860229)

- Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022: Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên hệ thống của Bộ Giáo dục - Đào tạo

- Sau khi xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN, thí sinh liên hệ trực tiếp với ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để nhận GIẤY BÁO NHẬP HỌC và làm các thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định.

- Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 10h30 ngày 01 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm nhập học: Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Phòng hóa, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian xác nhận nhập học trực tuyến, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc theo số điện thoại: 0987.884.599 (Đ/c Chiến) để được hướng dẫn.

Theo TTHN

Viết bình luận: Hướng dẫn xác nhận nhập học Trường Sĩ quan Phòng hóa 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học