Tuyển sinh Tiến sĩ ĐH Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm 2016 đợt 1

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ với 6 chuyên ngành, cụ thể các em theo dõi bên dưới:

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

 •  Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano,
 • Nước – Môi trường – Hải dương học,
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông,
 • Năng lượng,
 • Khoa học Vũ trụ và Hàng không.

     Danh sách đề tài năm 2016

2. Hình thức tuyển sinh:

 • Sơ tuyển hồ sơ tại Trường ĐHKHCNHN
 • Phỏng vấn trực tiếp thông qua tiểu ban chuyên ngành do các giáo sư Pháp và Việt Nam thực hiện.

3. Điều kiện dự tuyển: 

    3.1 Điều kiện về văn bằng: 

Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt 8,0/10 trở lên (hoặc tương đương); hoặc có Bằng tốt nghiệp thạc sỹ hệ chính quy với kết quả học tập đạt 7,0/10 trở lên (hoặc tương đương).

    3.2 Điều kiện về đề cương nghiên cứu:

Đề cương nghiên cứu bao gồm các nội dung sau:

 • Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Mục tiêu nghiên cứu;
 • Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
 • Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
 • Điều kiện dự kiến về Phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu;
 • Kết quả mong đợi
 • Dự kiến làm việc sau khi tốt nghiệp;
 • Đề xuất người hướng dẫn.

Lưu ý: Đề cương nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Trường ĐHKHCNHN. 

Trường hợp nghiên cứu sinh tự tìm được đề tài nghiên cứu sinh thì phải được sự đồng ý của hội đồng tuyển sinh tiến sỹ Trường ĐHKHCNHN. 

    3.3 Điều kiện về cán bộ hướng dẫn: 

 • Ít nhất hai nhà khoa học, một người Pháp và một người Việt Nam,
 • Có học vị tiến sĩ trở lên và ít nhất 3 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ.
 • Có tên trong danh sách đề tài của USTH đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu***. 

***Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn và đồng hướng dẫn không có tên trong danh sách của Trường, cần có sự chấp thuận của nhà trường trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. 

    3.4 Điều kiện về trình độ ngoại ngữ : 

 • Miễn đối với người có bằng tốt nghiệp chương trình đại học và/hoặc cao học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh.
 • Chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị (không quá thời gian 2 năm cho đến thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển) tương đương cấp độ B2 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ;

     3.5 Các điều kiện khác:

a) Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có đủ sức khoẻ để học tập;

c) Có ít nhất hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như : giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sỹ cùng chuyên ngành; hoặc hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như: giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

Mời xem Thông báo tuyển sinh hệ Tiến sĩ USTH 2016!

4. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí:

 Nghiên cứu sinh đạt được một trong số những tiêu chí sau có thể được xét cấp học bổng:

 • Tốt nghiệp đại học và Thạc sĩ loại giỏi trở lên.
 • Có công bố khoa học (trên tạp chí trong nước hoặc quốc tế) hoặc giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc quốc gia.

Các mức học bổng tương đương với 25 % cho đến 100% học phí, tùy vào đánh giá xếp loại của từng NCS.

NCS có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thể được nhà Trường hỗ trợ một phần sinh hoạt phí trong quá trình học tập tại Trường:

 • Là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa
 • Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí của Trường được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ : http://www.usth.edu.vn/vi/hoc-bong/Cac-chuong-trinh-hoc-bong.html

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ Tiếng Anh và gồm các giấy tờ sau đây cho Ban Tuyển sinh Tiến sĩ Trường ĐHKHCNHN:

Hồ sơ Tiếng Anh:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển bằng tiếng Anh theo mẫu của Trường ĐHKHCNHN;
 2. Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học và Thạc sỹ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài;*
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có);
 4. Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng (Motivation Letter);
 5. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV),  trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên;
 6. Thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của giáo sư hướng dẫn và giáo sư đồng hướng dẫn (theo mẫu của Trường);
 7. Thư giới thiệu của 2 giáo sư Việt Nam hoặc nước ngoài về trình độ chuyên môn của ứng viên (theo mẫu của Trường);
 8. Tóm tắt đề tài nghiên cứu viết bằng tiếng Anh (tối đa 10 trang A4) (theo mẫu của Trường);
 9. Danh mục các bài báo, công bố khoa học trong các tạp chí trong nước, quốc tế kèm theo bản sao trang bìa ( nếu có);
 10. Bằng khen, giải thưởng (nếu có);
 11. Đơn xin học bổng theo mẫu của Trường ĐHKHCNHN.

*Sinh viên chưa có Bằng tốt nghiệp thạc sỹ hoặc Bảng điểm thạc sỹ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp thạc sỹ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, sinh viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp thạc sỹ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

Hồ sơ ứng viên có thể tải tại đây!

 Hồ sơ ứng viên và lệ phí đăng kí dự tuyển không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

6. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016:

 Đợt I: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016

Sơ tuyển hồ sơ: Tháng 8 năm 2016

Hội đồng phỏng vấn : Tháng 8 năm 2016

Công bố kết quả và nhập học đợt I: Tháng 9 năm 2016

Đợt II: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 đến 31 tháng 10 năm 2016

Sơ tuyển hồ sơ: Tháng 11 năm 2016

Hội đồng phỏng vấn : Tháng 11 năm 2016

Công bố kết quả và nhập học đợt II: Tháng 11 năm 2016

7. Học phí và phí đăng ký dự tuyển:

 Học phí : 2000 USD/ năm học. Học phí được đóng theo kì.

Lệ phí đăng kí dự tuyển ( đóng khi nộp hồ sơ ứng viên, và không hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ ứng viên

 8. Cách thức nộp hồ sơ:

 Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Bản chính hồ sơ dự tuyển cần đựng trong túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ dán bìa hồ sơ theo mẫu của Trường ĐHKHCNHN và đánh dấu danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, email thường sử dụng và fax (nếu có) để liên lạc.

Đồng thời với việc gửi bản cứng, Ứng viên cần scan bộ hồ sơ bằng tiếng Anh trên đây thành file định dạng PDF duy nhất với dung lượng không quá 6MB ( hoặc Zip lại trước khi gửi), gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ e-mail: doctoral.school@usth.edu.vn hoặc nguyen-thi-thuy.hanh@usth.edu.vn

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh Tiến sĩ ĐH Khoa học và Công Nghệ Hà Nội năm 2016 đợt 1

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247