Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh Đồng Tháp 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2015-2016: THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu cụ thể như sau:

1. Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển

1.1 Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc BTTHCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ký;

- Học bạ trung học cơ sở bản chính;

- 02 (hai) ảnh 3 cm X 4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân): 01 ảnh dán ở Đơn đăng ký thi tuyển, 01 ảnh dán Thẻ dự thi.

* Bản photo Giấy Chứng nhận học sinh giỏi THCS, HS đạt giải Cuộc thỉ Khoa học kỹ thuật cẩp tỉnh, Cấp quốc gia (nếu có) để tỉnh điểm Vòng 1.

* Các biểu mẫu: Đơn đăng ký thi tuyển, Thẻ dự thi, Sở gửi đến các đơn vị qua email.

1.2. Điều kiện dự tuyển

-  Có đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ;

-   Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2000). Đối với những học sinh đươc học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuối của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Các trường hợp sau đây được vào lớp 10 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi qui định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.

-   Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiêu, THPT chuyên Nguyên Quang Diêu, cá nhân học sinh tự mang hồ sơ nộp tại trường.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2015.

Học sinh nhận Thẻ dự thi tại trường THPT chuyên nơi đăng ký dự thi, thời gian nhận Thẻ dự thi từ ngày 29/5 đến ngày 30/5/2015.

2. Khu vực tuyển sinh

Học sinh trong tỉnh được đăng ký dự thi 1 trong 2 trường chuyên của tỉnh.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu: tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiêng Anh.

- THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu: tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiêng Anh

Mỗi môn chuyên tuyển 35 học sinh/môn chuyên/trường.

Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, nểu không đủ số lượng học sinh tuyển vào sẽ tuyến lớp chuyên lĩnh vực Văn - Sử - Địa.

Mỗi trường chuyên tuyển 1 lớp không chuyên không quá 40hs/lớp.

Nếu không trúng tuỵển vào lóp chuyên, căn cứ vào kết quả điểm thi tuyển, học sinh sẽ xét tuyển vào lớp 10 không chuyên của trường (nêu học sinh có nguyện vọng, được thể hiện qua Đơn đăng ký thi tuyến vào lớp 10 THPT chuyên).

Những học sinh khôns trúns tuyển vào lớp 10 trườns THPT chuyên (lớp chuyên, lớp không chuyên) học sinh sẽ trực tiêp nhận lại hô sơ ở trường chuyên và nộp hô sơ vào trường THPT đê đảng kỷ dự thi vào lớp 10.

*Tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên tiếng Pháp tại trưòng THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, điều kiện như sau:

-                 xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp trung học cơ sở đạt từ loại khá trở lên;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại khá trở lên;

-                Đạt điểm trung bình cộng các bài thi của môn tiếng Pháp và môn khoa học bằng tiếng Pháp (môn Toán) từ 5,0 trở lên tại kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2014-2015.

Phòng GDĐT TP Sa Đéc chỉ đạo Trường THCS Lưu Văn Lang thông báo cho học sinh biết để học sinh làm hồ sơ dự tuyển, lập danh sách học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng cùng với hồ sơ học sinh gửi về trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, chậm nhất ngàỵ 26/5/2015. Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo về Sở (Phòng GD Trung học) để phê duyệt hạn chót ngày 27/5/2015.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1 Vòng 1. Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định; việc sơ tuyến đế chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau: Ket quả dự thi chọn học sinh giỏi môn văn hoá cấp tỉnh, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, QG (nếu có), kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở, kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.

Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số, Sở GDĐT quy định cách thức tính điếm như sau:

+ HS giỏi môn văn hoá đạt giải NHẤT: 10 điểm, NHÌ: 8 điểm, BA: 6 điềm, KK: 4 điêm;

+ HS đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sình phổ thông: đạt giải NHẤT: 10 điểm, NHÌ: 8 điểm, BA: 6 điểm, KK: 4 điểm;

+ HS đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông: đạt giải NHẤT: 10 điểm, NHÌ. 8 điểm, BA. 6 điểm, KK: 4 điêm;

+ Học lực cuối năm xếp loại GIỎI: 5 điểm, KHẢ: 3 điểm;

+ TNTHCS xếp loại GIỎI: 5 điểm, KHÁ: 3 điểm.

Ngày 28/5/2015 Sở sẽ thông báo đến hai trường chuyên mức điểm sơ tuyển của vòng 1 để trường thông báo cho học sinh biết chuẩn bị thi tuyển vòng 2.

4.2 Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

4.2.1 Môn thi - đề thi

Thí sinh sẽ thi môn cơ sở còn gọi là môn không chuyên (gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên hoặc 2 môn chuyên.

Riêng đối với môn chuyên, để tạo điều kiện cho học sinh có năng lực thật sự vào học các lớp chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên học sinh có thể dự thi 1 hoặc 2 môn chuyên (nếu học sinh có nguyện vọng), môn chuyên được chia thành 3 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn thi 2 môn chuyên theo 3 nhóm môn (trong 1 nhóm môn, học sinh chỉ được quyền chọn 1 môn để thi), các nhóm môn gồm:

+ Toán, Tin học, Ngữ văn.

+ Vật lý, Lịch sử, Sinh học.

+ Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh.

Mồi nhóm môn thi chuyên sẽ được tổ chức 1 buối thi, qua kết quả thi sẽ xét môn mà học sinh đã chọn môn chuyên 1, nếu học sinh hỏng môn chuyên 1 sẽ tiếp tục xét môn chuyên 2 mà học sinh đã tham dự thi.

Đề thi bằng hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm, Tiếng Anh chuyên - có phần nghe hiểu. Môn chuyên Tin học sẽ thi môn Tin học (thi lập trình trên máy tỉnh như thi học sinh giỏi lớp 9).

4.2.2 Thời gian làm bài thi

-                Thời gian làm bài thi môn cơ sở (môn không chuyên): Toán, Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút;

-                Thời gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

*Hệ số điểm bài thi

Tuyển sinh lớp chuyên: Điểm bài thi môn không chuyên tính hệ số 1; điếm bài thi chuyên tính hệ số 2.

4.2.3 Nguvên tắc và điều kiện xét tuyển, điểm xét tuyển

-                Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

-                  Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điềm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

-                Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điềm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ sổ 1). Trường họp thi nhiều môn chuyên thi môn chuyên lấy điểm thi là môn chuyẻn có điểm cao nhất.

Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuổng thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyênTrường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyến cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp đế tuyển đủ chỉ tiêu các lóp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

4.2.3  Ngày thi: ngày 01, 02 và 03 tháng 6 năm 2015

4.2.5 Lịch thi

Ngày

Môn thi

Giờ phát đề

Giờ băt đầu làm bài

Thời gian làm bài

01/6/2015

Ngữ văn

Sáng từ 7g 55

Từ 8g00

120 phút

Toán

Chiều từ 13g 55

Từ 14g00

120 phút

02/6/2015

Tiếng Anh

Sáng từ 7g 55

Từ 8g00

60 phút

Môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, Sinh học

Chiêu từ 13g 55

Từ 14g00

150 phút

03/6/2015

Môn chuyên: Toán, Tin học, Ngữ văn

Sáng từ 7g 55

Từ 8g00

150 phút

Môn chuyên: Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh

Chiêu từ 13g 55

Từ 14g00

120 phút ( Hóa học, Tiếng Anh).

150 phút (Địa lý)

 

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2015 tại đây: 

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh Đồng Tháp 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!