Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang năm 2015

Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn chi tiết việc tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường năm học 2015-2016 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và khối thi, môn thi:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 330 học sinh cho 10 lớp chuyên; không tuyển các lớp không chuyên. Cụ thể:

- Chuyên Toán: 35 học sinh (học nâng cao các môn Vật lí, Hóa học). 
- Chuyên Vật lí: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Hóa học). 
- Chuyên Hóa học: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Vật lí). 
- Chuyên Tin học: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Vật lí, Hóa học). 
- Chuyên Sinh học: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Hóa học). 
- Chuyên Ngữ văn : 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, tiếng Anh). 
- Chuyên Lịch sử - Địa lí: 30 học sinh (15 học sinh chuyên Lịch sử học nâng cao các môn Ngữ văn, Địa lí; 15 học sinh chuyên Địa lí học nâng cao các môn Ngữ văn, Lịch sử). 
- Chuyên tiếng Anh: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn). 
- Chuyên tiếng Pháp: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn). 
- Chuyên tiếng Trung: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn). 

2. Môn thi: Có 8 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học đăng kí thi môn chuyên là Toán.
- Học sinh thi vào các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung đăng kí thi môn chuyên là tiếng Anh.
- Học sinh thi vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: đăng kí các môn chuyên tương ứng.

II. Điều kiện, đăng kí dự tuyển 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng dự tuyển: Những học sinh có đủ điều kiện theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2014.

1.2. Điều kiện dự tuyển
Để được dự tuyển, học sinh đạt đồng thời ba (03) điều kiện sau: 
- Xếp loại hạnh kiểm tốt năm lớp 9; học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.
- Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2014-2015 xếp loại từ khá trở lên. 
- Nếu thi vào chuyên Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học thì tương ứng các môn thi Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học phải có điểm tổng kết trung bình môn cả năm lớp 9 đạt từ 8,0 trở lên; Nếu thi vào chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung thì tương ứng các môn thi Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh phải có điểm tổng kết trung bình môn cả năm lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.

2. Đăng kí dự tuyển
- Mỗi học sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào một môn chuyên thuộc một buổi thi (mỗi học sinh đăng kí tối đa 02 môn chuyên theo lịch thi). 
- Các học sinh đăng kí dự thi chuyên Toán, Hoá, Ngữ văn, tiếng Anh có thể đăng kí thêm một nguyện vọng 2 (dự thi chuyên Toán có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên Tin học hoặc Sinh học; dự thi chuyên Hoá có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên Sinh học; dự thi chuyên Ngữ văn có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên Lịch sử hoặc Địa lý; dự thi chuyên tiếng Anh có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên tiếng Pháp hoặc tiếng Trung)

III. Phương thức tuyển sinh 

Thực hiện theo 2 vòng: 
1. Vòng 1: Sơ tuyển
Học sinh đáp ứng điều kiện dự tuyển (Mục II.1.2)

2. Vòng 2: Thi tuyển
Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải thi đủ 04 bài thi, trong đó gồm:
- 03 bài thi của 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (môn thi nền);
- 01 bài thi môn chuyên theo đăng ký dự thi của thí sinh (Mục I. 2)

IV. Ngày thi, địa điểm thi vòng 2

1. Ngày thi vòng 2: 08, 09, 10/6/2015. 
2. Địa điểm dự thi: Thi tại 2 địa điểm
Điểm 1: Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
Điểm 2: Trường THPT Thái Thuận, Đường Đào Sư Tích, TP Bắc Giang.

V. Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng kí dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 (Phiếu theo mẫu thống nhất của trường THPT Chuyên Bắc Giang) 
- Các giấy chứng nhận giải từ cấp tỉnh, khu vực, quốc gia các bộ môn văn hóa, máy tính cầm tay, tiếng Anh qua mạng, viết thư quốc tế, tin học (bản chứng thực)
* Lưu ý: Các giấy chứng nhận để cộng điểm khuyến khích có thể nộp sau, chậm nhất là ngày 11/6/2015 để kịp xét tuyển. 

VI. Tổ chức tuyển sinh 

1. Vòng 1
Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 27/5/2015 đến hết ngày 04/6/2015 tại trường THPT chuyên Bắc Giang. 
Hồ sơ đã nộp nhà trường không trả lại.

2. Vòng 2: Thi tuyển 
- Những học sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 xem Số báo danh, phòng thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang từ 16 giờ 00 ngày 07/6/2015. 
- Học sinh dự thi: sáng đúng 7 giờ 00 có mặt tại phòng thi; buổi chiều đúng 13 giờ 45 phút có mặt tại phòng thi để dự thi. 
2.1. Hình thức và cấu trúc đề thi
- Đề thi theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh có nội dung thi yêu cầu về kĩ năng nghe.
- Cấu trúc đề thi các môn nền: Theo chương trình trung học cơ sở hiện hành và những nội dung nâng cao trong chương trình.
- Điểm các bài thi nền tính theo thang điểm 10, bài thi môn chuyên tính theo thang điểm 20.
- Riêng thi vào các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung làm bài thi môn thi tiếng Anh nội dung có phần thi yêu cầu về kĩ năng nghe (chiếm từ 3 đến 4 điểm/20) và có phần bài viết một đoạn văn (2,0 điểm/20), độ dài từ 70 từ đến 100 từ về các chủ đề đã học trong chương trình trung học cơ sở.
2.2. Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

08/6/2015

Sáng

7h: Thí sinh tập trung tại trường THPT Chuyên Bắc Giang dự Lễ khai mạc kì thi. Sau khai mạc, những thí sinh thi tại điểm trường THPT Thái Thuận di chuyển để xem sơ đồ phòng thi.

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

09/6/2015

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

   10/6/2015

Sáng

Toán, Vật lí, Ngữ văn, Sinh học

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

VII. Điều kiện trúng tuyển

1. Điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển = tổng điểm 04 bài dự thi + Điểm khuyến khích (nếu có)

Điểm khuyến khích:

Thí sinh đăng kí môn chuyên trùng với môn đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hoá lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015 được cộng điểm khuyến khích như sau: Giải Nhất cộng 03 điểm; Giải Nhì cộng 02 điểm; Giải Ba cộng 1,0 điểm.

2. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển

2.1. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

2.2. Điểm xét trúng tuyển lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với môn Tin học xét tuyển các học sinh có điểm từ cao đến thấp kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 cho hết chỉ tiêu chuyên Tin học (môn Toán, Tin thi cùng một đề).

2.3. Đối với những môn có xét tuyển nguyện vọng 2:

- Đối với các lớp chuyên tiếng Pháp, tiếng Trung chỉ tuyển 60% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1, 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Pháp được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên tiếng Anh. 
+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Trung được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho các lớp chuyên tiếng Anh. 

- Lớp chuyên Sinh học, Lịch sử-Địa lí tuyển 80% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1, 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

+ 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên Sinh học được chia ra 10% lấy từ chuyên Toán sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho lớp chuyên Toán, 10% lấy từ chuyên Hoá sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho lớp chuyên Hoá.

+ 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với môn chuyên Lịch sử được lấy từ chuyên Ngữ văn sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên Ngữ văn.

+ 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với môn chuyên Địa lí được lấy từ chuyên Ngữ văn sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên Ngữ văn.

3. Đối với những học sinh đăng kí nhiều hơn 1 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có giải trong kì thi văn hoá cấp tỉnh năm học 2014-2015 cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

VIII. Lịch báo trúng tuyển và gọi nhập học:

Từ ngày 16/6/2015 đến hết ngày 21/6/2015: Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (bản chính); Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh. Sau ngày 21/6/2015, thí sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Tham gia Group phục vụ hỏi đáp ôn thi vào 10 năm 2015 tại đây: 

Môn toán: https://www.facebook.com/groups/2000.Toanhoc.Tuyensinh247/
Môn văn: https://www.facebook.com/groups/2000.Vanhoc.Tuyensinh247/
Môn Anh: https://www.facebook.com/groups/2000.Tienganh.Tuyensinh247/
Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2000.Vatly.Tuyensinh247/
Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2000.Sinhhoc.Tuyensinh247/
Môn Hoá: https://www.facebook.com/groups/2000.Hoahoc.Tuyensinh247/
Môn Sử: https://www.facebook.com/groups/2000.Lichsu.Tuyensinh247/
Môn Địa: https://www.facebook.com/groups/2000.Dialy.Tuyensinh247/

Nguồn: THPT chuyên Bắc Giang

 

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang năm 2015

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247