Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2015

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) tỉnh Lạng Sơn năm học năm học 2015 – 2016. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Lạng Sơn

Đối với tuyển sinh các trường THPT (không áp dụng đối với các trường chuyên biệt), Kế hoạch nêu rõ tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với tổng chỉ tiêu là 8875 học sinh.

Phương thức tuyển sinh

          Áp dụng 2 phương thức tuyển sinh

Xét tuyển: Tổ chức xét tuyển vào lớp 10 THPT đối với các trường THPT: Bình Độ, Pác Khuông, phân trường Ba Sơn thuộc trường THPT Cao Lộc, phân trường Tân Thành thuộc trường THPT Hữu Lũng và trường THPT Dân lập Ngô Thì Sỹ. Tổ chức xét tuyển thẳng vào trường THPT cho đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT.

Thi tuyển: Tổ chức một kỳ thi chung tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh (trừ các trường xét tuyển). Các môn thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Thời gian thi dự kiến từ ngày 15/6 đến 20/6/2015.

Tuyen sinh vao lop 10 tinh Lang Son nam 2015

Có 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015

          Đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Chu Văn An, đối tượng tuyển sinh là các học sinh tốt nghiệp THCS từ khá trở lên; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Những trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. Tuyển sinh 09 lớp (02 lớp chuyên Toán, 01 lớp chuyên Vật lý, 01 lớp chuyên Hóa học, 01 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên tiếng Anh, 01 lớp chuyên tiếng Trung Quốc và 02 lớp không chuyên) với 325 học sinh.

          Về phương thức tuyển sinh, thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012, cụ thể: Vòng 1, tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh đăng ký dự thi; Vòng 2, tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển và đủ điều kiện dự thi. Thời gian tổ chức thi từ ngày 15 đến 20/6/2015.

          Đối với tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (bao gồm các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: Vùng tuyển sinh gồm các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và các thôn xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc.

          Đối tượng tuyển sinh là thanh niên, thiếu niên dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thanh niên, thiếu niên là con em dân tộc thiểu số ở các vùng khác được UBND tỉnh quy định là vùng có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; tỷ lệ học sinh tuyển vào các trường PT DTNT của các vùng này không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường PT DTNT. Học sinh là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Số lượng không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Yêu cầu chung đối với các nhóm đối tượng trên: bản thân học sinh có hộ khẩu thường trú và học tập tại trường thuộc vùng tuyển sinh 05 năm trở lên đối với Tiểu học, 04 năm trở lên đối với THCS.

          Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh cấp tỉnh; hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT chuyên Chu Văn An;...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Lạng Sơn

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

1 bình luận: Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2015

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247