Tuyển thẳng Đại học Công nghiệp Hà Nội 2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển thẳng năm 2016, thí sinh nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/05/2016.

1.  Đối tượng tuyển thẳng

1.1. Đối tượng tuyên thẳng vào đại học.

-    Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang Iihân dân, Chiến sĩ thi dua toàn quốc đã tổl nghiệp THPT

-   Học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế;

-    Học sinh trong đội tuyển tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT;

-    Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT

-    Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc tlú khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào lạo tổ chức đã tốt nghiệp THPT.

1.2 Đối tượng tuyển thắng vào cao đẳng:

-     Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp TIIPT.

-   Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tồ chức đã tốt nghiệp THPT.

II. Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng

1. Ngành đăng ký tuyển thẳng đại học:


Số

TT

Tên môn thi học sinh gioi/Lĩnh vực học sinh đoạt giải

 

Tên ngành đào lạo

ngành

1

Hóa học

Công nghệ kĩ thuật Hóa học

051040J

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D5J0406

2

Ngữ văn

Viêí Nam hoc

02201 3

 

 

Khoa học máy lính

0480101

 

Tin học, Phần mềm hê

Kĩ thuật phân mêm

D480103

3

thống

Công nghệ thông tin

D480201

 

 

Hệ thông thông tin

D4S0104

4

Tiêng Anh

Ngôn Iigữ Anh

D220201

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

5

Cơ khí, Vật lý

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

6

Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tủ, truyền thông

D510302

7

Điện

Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử

D510301

8

Kĩ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

9

Rô bốt và máy thông minh

Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa

D510303

 

Cồng nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

2. Ngành đăng ký tuyển thẳng cao đẳng:

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi/Lĩnh vực học sinh đoạt giải

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Hóa học

Công nghệ kĩ thuật Hóa học

C510401

2

Tin học

Công nghệ thông tin

C48Ố201

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

3

Cơ khí, Vật lý

Công nghệ kỷ thuật ô tô

C510205

 

 

Công nghộ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

4

Điên Lử

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truycn thông

C510302

5

Điện

Công nghệ kỹ thuật điện, diện tử

C510301

III. Số lượng tuyển thẳng Đại học, Cao đằng

Số lượng tuyên theo các ngành đăng ký: không hạn chế.

IV. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

-   Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Theo mẫu của Bộ GD&DT);

-    Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tê; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tồ chức và các giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

-   Giấy chứng nhận tốt nghiệp TFIPT hoặc bản sao công chứng bằng tốt nahiộp THPT.

-    Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, sô điện thoại cùa thí sinh, hai ảnh chân dung 4x6.

Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/05/2016.

Nhà trường chỉ nhận Hồ sơ từ các Sở GD&ĐT gửi về không nhận trực tiếp từ thí sinh.

V. Học bổng

-    Những thí sinh tuyển thắng đạt giải nliất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc ơia THPT hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đội tuyền tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế nhập học được miễn toàn bộ kính phí dào tạo toàn khóa học;

-   Những thí sinh tuyển thẳng đạt giải nhì, ba, khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật quổc gia nhập học được miễn toàn bộ kinh phí đào tạo năm thứ nhất.

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Tuyển thẳng Đại học Công nghiệp Hà Nội 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH