Tỷ lệ chọi ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014

Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014. Xem chi tiết tỷ lệ chọi của trường Xã Hội Và Nhân Văn nhanh và chính xác nhất!

Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014 là 2850. Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn năm 2014 nhận được 12950 hồ sơ, Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.54

Tỷ lệ chọi chi tiết theo ngành:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu ĐH Số ĐK dự thi Tỉ lệ chọi (theo số đăng ký)
Văn học(Văn học và ngôn ngữ) D220330 100 396 1/3.96
Ngôn ngữ học (Văn học và ngôn ngữ) D220320 100 166 1/1.66
Báo chí(Báo chí và truyền thông) D320101 130 1277 1/9.82
Lịch sử D320310 140 228 1/1.63
Nhân học D310302 60 278 1/4.63
Triết học D220301 100 367 1/3.67
Địa lý học D310501 130 309 1/2.38
Xã hội học D310301 160 579 1/3.62
Thông tin học(Khoa học thư viện; Thư viện - thông tin) D320201 100 326 1/3.26
Đông phương học D220213 140 564 1/4.03
Giáo dục học D140101 120 235 1/1.96
Lưu trữ học D320303 80 258 1/3.23
Văn hóa học D220340 70 224 1/3.2
Cộng tác xã hội D760101 80 500 1/6.25
Tâm lý học D310401 90 759 1/8.43
Quy hoạch vùng và đô thị(Đô thị học) D580105 80 144 1/1.8
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(Du lịch) D340103 100 1291 1/12.91
Nhật bản học D220216 100 726 1/7.26
Hàn quốc học D220217 100 641 1/6.41
Ngôn ngữ Anh(Ngữ văn Anh) D220201 270 1615 1/5.98
Ngôn ngữ Nga(Song ngữ Nga-Anh) D220202 70 164 1/2.34
Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) D220203 90 231 1/2.57
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung Quốc) D220204 130 341 1/2.62
Ngôn ngữ Đức(Ngữ văn Đức) D220205 50 149 1/2.98
Quan hệ quốc tế D301206 160 608 1/3.8
Ngôn ngữ Tây Ban Nha(Ngữ văn Tây Ban Nha) D220206 50 55 1/1.1
Ngôn ngữ Italia(Ngữ văn Ý) D220208 50 26 1/0.52

Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân  Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014 đã được công bố trên Tuyensinh247.

Tuyensinh247 sẽ cập nhật thông tin về trường, tỷ lệ chọi thường xuyên để gửi tới các bạn nhanh nhất, chính xác nhất.

Đăng ký nhận Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam,  Soạn tin:

CH QSX gửi 8712

Trong đó QSX là Mã trường

Xem Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội nhân Văn - ĐH Quốc gia TPHCM tại đây.

 Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2013, 2012, 2011 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.

1. Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2013

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

QSX

 

 

2850

12852

4.51

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

Báo chí (Báo chí và Truyền thông)

 

D320101

C

130

1117

8.59

Báo chí (Báo chí và Truyền thông)

 

D320101

D1

Công tác xã hội

 

D760101

C

70

329

4.70

Công tác xã hội

 

D760101

D1

Giáo dục học

 

D140101

C

120

153

1.28

Giáo dục học

 

D140101

D1

Hàn Quốc học

 

D220217

D1

90

524

5.82

Lưu trữ học

 

D320303

C

60

200

3.33

Lưu trữ học

 

D320303

D1

Lịch sử

 

D220310

C

170

209

1.23

Lịch sử

 

D220310

D1

Ngôn ngữ Anh (Ngữ văn Anh)

 

D220201

D1

270

1308

4.84

Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn ý)

 

D220208

D1

50

56

1.12

Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn ý)

 

D220208

D3

Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh)

 

D220202

D1

70

277

3.96

Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh)

 

D220202

D2

Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp)

 

D220203

D1

90

287

3.19

Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp)

 

D220203

D3

Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung)

 

D220204

D1

130

499

3.84

Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung)

 

D220204

D4

Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây ban Nha)

 

D220206

D1

50

148

2.96

Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây ban Nha)

 

D220206

D3

Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220320

C

100

218

2.18

Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220320

D1

Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức)

 

D220205

D1

50

207

4.14

Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức)

 

D220205

D5

Nhân học

 

D310302

C

60

79

1.32

Nhân học

 

D310302

D1

Nhật Bản học

 

D220216

D1

90

688

7.64

Nhật Bản học

 

D220216

D6

Quan hệ Quốc tế

 

D310206

D1

160

678

4.24

Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)

 

D580105

A

70

582

8.31

Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)

 

D580105

A1

Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)

 

D580105

D1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch)

 

D340103

C

90

684

7.60

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch)

 

D340103

D1

Thông tin học

 

D320201

A

120

101

0.84

Thông tin học

 

D320201

A1

Thông tin học

 

D320201

C

Thông tin học

 

D320201

D1

Triết học

 

D220301

A

120

213

1.78

Triết học

 

D220301

A1

Triết học

 

D220301

C

Triết học

 

D220301

D1

Tâm lý học

 

D310401

B

70

925

13.21

Tâm lý học

 

D310401

C

Tâm lý học

 

D310401

D1

Văn hóa học

 

D220340

C

70

192

2.74

Văn hóa học

 

D220340

D1

Văn học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220330

C

100

509

5.09

Văn học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220330

D1

Xã hội học

 

D310301

A

180

1388

7.71

Xã hội học

 

D310301

A1

Xã hội học

 

D310301

C

Xã hội học

 

D310301

D1

Đông phương học

 

D220213

D1

140

862

6.16

Địa lý học

 

D310501

A

130

419

3.22

Địa lý học

 

D310501

A1

Địa lý học

 

D310501

B

Địa lý học

 

D310501

C

Địa lý học

 

D310501

D1

2. Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2012

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) Tỉ lệ chọi (theo số đến thi)
1   Toàn trường
2850 0 12356 0 1/4.34


Một số lưu ý về tỷ lệ chọi bạn nên biết:

  1. Tỉ lệ chọi KHÔNG QUYẾT ĐỊNH điểm chuẩn
  2. Tỉ lệ chọi CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 
  3. Bạn nên theo dõi điểm trúng tuyển hoặc điểm chuẩn đại học 3 năm liên tiếp của ngành bạn thi.

Như vậy, tỉ lệ chọi chỉ là 1 con số tạm thời, không quyết định khả năng đỗ/trượt của bạn, thay vì lo lắng và quá chú ý vào tỉ lệ chọi, bạn hãy tập trung học và ôn luyện thi để có một kết quả tốt nhất.

Ty le choi DH Khoa Hoc Xa Hoi Va Nhan Van - DH Quoc Gia TPHCM nam 2014

Một số thông tin về trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP Hồ Chí Minh là một trường đại học nằm trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1955. Hiện nay trường là đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã tuyển sinh: QSX
Cụm trường:Quốc gia HCM
Tên tiếng Anh: Hochiminh City National University, College of Social Sciences and Humanites
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Website: www.hcmussh.edu.vn

 

 

(Tuyensinh 247 tổng hợp)

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Tỷ lệ chọi ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH