Viện đại học mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2017

Viện đại học mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

Viện đại học mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2017

Vien dai hoc mo Ha Noi cong bo diem chuan NVBS dot 1 nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Viện đại học mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học