Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển 2580 chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Viện đại học Mở Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, trường tuyển 2.580 chỉ tiêu, xem chi tiết dưới đây:

1.  Đối tượng tuyển sinh

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.  Phạm vi tuyển sinh

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh trên cả nước.

3.   Phương thức tuyển sinh

3.1.   Đối với các ngành chỉ xét tuyển các môn văn hóa:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển các môn văn hóa từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

3.2.   Đối với các ngành có môn năng khiếu vẽ:

Các ngành có môn năng khiếu vẽ gồm: Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

a/ Các môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2 (gồm Vẽ Hình họa, Bố cục màu, Vẽ mỹ

thuật):

Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu vẽ, thí sinh cần có điểm môn năng khiếu vẽ trong năm 2017 theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Tham dự kỳ thi tuyển sinh môn năng khiếu vẽ do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức sau kỳ thi THPT quốc gia. Thủ tục đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh cần xem kỹ tại Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường (tuyensinh.hou.edu.vn). Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ chủ động sử dụng kết quả thi năng khiếu vẽ của thí sinh, kết hợp với kết quả các môn văn hóa để xét tuyển.

+ Cách 2: Dự thi môn năng khiếu vẽ tại các trường Đại học khác trên cả nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Viện Đại học Mở Hà Nội.

Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ GDĐT quy định tên môn thi năng khiếu vẽ là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bằng chì đen.

b/ Các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển:

Tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Sử dụng kết quả từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

+ Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Thí sinh có thể tham gia xét tuyển các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ THPT, với yêu cầu là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung

bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn học đó.

4.   Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 52210402 Thiết kế công nghiệp 80 40  Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2  Năng khiếu 1 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Năng khiếu 2 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ MT Năng khiếu 1
2 52340301 Kế toán 110   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 52340101 Quản trị kinh doanh 560   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng 200   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
5 52380101 Luật 120   Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
6 52380107 Luật kinh tế 120   Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
7 52380108 Luật quốc tế 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
8 52420201 Công nghệ sinh học 200   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
9 52480201 Công nghệ thông tin 290   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 250   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
11 52580102 Kiến trúc 70 30 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 2 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 2 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 1
12 52220201 Ngôn ngữ Anh 320   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh        
13 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 200   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung    


 

 5.    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Viện Đại học Mở Hà Nội nhận ĐKXT của những thí sinh có tống điểm 3 môn thi (gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) không thấp hơn Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố.

6.   Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

THXT

1. Nhóm ngành II: 120 chỉ tiêu

 

 

 

Thiết kế công nghiệp gồm 3 chuyên ngành: + Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Thiết kế đồ họa

52210402

HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn;

HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh.

H00

H01

H06

2. Nhóm ngành III: 1.170 chỉ tiêu

 

 

 

- Kế toán

52340301

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

A00

A01

D01

- Tài chính - Ngân hàng (Đào tạo 2 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại)

52340201

- Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: + Quản trị kinh doanh + Quản trị Du lịch - Khách sạn + Hướng dẫn du lịch

52340101

Toán, Vật lý, Hóa học; Tiếng Anh, Toán, Vật lý;

T iếng Anh, T oán, Ngữ văn.

A00

A01

D01

- Luât

52380101

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

A00

D01

- Luật kinh tế

52380107

- Luật quôc tế

52380108

3. Nhóm ngành IV: 200 chỉ tiêu

 

 

 

Công nghệ sinh học (Đào tạo 4 chuyên ngành: Thực pham, Y-Dược, Môi trường, Nông nghiệp)

52420201

Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý;

Hóa học, Toán, Tiếng Anh.

B00

A00

D07

4. Nhóm ngành V: 640 chỉ tiêu

 

 

 

- Công nghệ thông tin (Đào tạo 4 chuyên ngành: CNphần mềm, Hệ thống thông tin, CN đa phương tiện, Mạng và an toàn hệ thống)

52480201

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

A00

A01

D01

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

(Ngành Điện tử viên thông trước đây)

52510302

VẠT LÝ, Toán, Hóa;

VẠT LÝ, Toán, Tiêng Anh; VẠT LÝ, Toán, Ngữ văn.

A00

A01

C01

- Kiên trúc

52580102

VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Tiêng Anh.

V00

V01

V02

5. Nhóm ngành VII: 520 chỉ tiêu

 

 

 

- Ngôn ngữ Anh

52220201

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn.

D01

- Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn; TIẾNG TRUNG, Toán, Ngữ văn.

D01

D04

 Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ GD&ĐT quy định tên môn thi năng khiếu vẽ là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bằng chì đen.

6.1.  Nguyên tắc xét tuyển:

-     Xét tuyển tổng điểm 3 môn (gồm cả điểm ưu tiên, không có môn nào trong THXT có kêt quả từ 1,0 trở xuống) theo từng ngành/chuyên ngành và theo từng THXT, lấy từ cao xuống thấp đên khi đủ chỉ tiêu.

-   Nhà trường xét tuyển bình đẳng theo kêt quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.

-   Thí sinh ĐKXT vào Khoa Du lịch (chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn và Hướng dẫn du lịch) cần đăng ký chuyên ngành tại Cổng thông tin tuyển sinh http://tuyensinh.hou.edu.vn trước 17h ngày 26/07/2017.

-   Nêu ở mức điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, nhà trường chọn thí sinh có điểm môn thi thứ nhất cao hơn (Thứ tự môn thi tính theo thứ tự các môn trong THXT).

-   Kêt thúc đợt xét tuyển đợt 1, nêu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

-  Nguyên tăc tính Tông điêm xét tuyên như sau:

+ Các ngành/chuyên ngành gồm 3 môn văn hóa tính hệ số 1:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT (nêu có)

+ Các ngành/chuyên ngành có 1 môn tính hệ số 2:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ƯT (nêu có) x 4/3 + Các ngành/chuyên ngành có 2 môn tính hệ số 2:

Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 x 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ƯT (nêu có) x 5/3 Tổng điểm xét tuyển làm tròn đên 0,25.

6.2.   Các môn tính hệ số 2: Các môn thi viêt chữ HOA, in ĐAM là môn thi chính hoặc môn năng khiêu, sẽ tính hệ số 2.

6.3.   Thời gian ĐKXT và xác nhận nhập học: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7.   Tổ chức tuyển sinh:

Viện Đại học Mở Hà Nội chỉ tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiêu vẽ, còn các môn văn hóa sẽ xét tuyển. Nhà trường sẽ công bố thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT năng khiêu vẽ cùng thời điểm với nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia. Thí sinh xem chi tiêt tại Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hou.edu.vn.

8.   Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên trong xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quy chê tuyển sinh ĐHCQ ban hành theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017. Thí sinh xem chi tiêt tại Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hou.edu.vn.

9.  Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; Lệ phí thi tuyển môn năng khiêu vẽ thí sinh xem chi tiêt tại Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hou.edu.vn.

10.  Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Viện Đại học Mở Hà Nội thu học phí theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập quy định tại Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ

tướng Chính phủ, cụ thể như sau (đơn vị 1.000 đồng/ tháng/ sinh viên) :

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2017 - 2018

Năm học 2018 - 2019

Năm học 2019 - 2020

Năm học 2020 - 2021

Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Luật; Luật kinh tế; Luật quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc.

740

810

890

980

Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ĐT, TT; Công nghệ sinh học; Quản trị du lịch, khách sạn; Hướng dẫn du lịch; Kiến trúc, Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa.

870

960

1.060

1.170

Theo thể thao hàng ngày

Viết bình luận: Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển 2580 chỉ tiêu tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!