Xem điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013

Hiện nay điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013 đã được cập nhật trên site tuyensinh247. Click ngay để xem chi tiết.

Ngày 10/8/2013 điểm chuẩn các ngành vào trường đã được công bố.

III

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF):

Khối thi

ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúng

tuyển

 

- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học;

- Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2.

1

Đông phương học

A1

D220213

765

22.5

D1

20.5

 

Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành:

D1

D140231

 

 

2

Sư phạm tiếng Anh

 

 

701

26.5

3

Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

 

 

705

22.5

4

Sư phạm tiếng Pháp

D1,3

D140233

703

17.5

5

Sư phạm tiếng Trung

D1,4

D140234

704

17.0

 

Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

6

Cử nhân tiếng Anh

D1

D220201

751

23.5

7

Cử nhân tiếng Anh thương mại

759

24.0

8

Cử nhân tiếng Anh du lịch

761

23.5

 

Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

9

Cử nhân tiếng Nga

D1,2

D220202

752

16.0

10

Cử nhân tiếng Nga du lịch

762

16.0

 

Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

11

Cử nhân tiếng Pháp

D1,3

 

D220203

753

17.5

12

Cử nhân tiếng Pháp du lịch

D1

763

19.5

D3

18.5

 

Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

13

Cử nhân tiếng Trung

D1

D220204

754

20.5

D4

18.0

14

Cử nhân tiếng Trung thương mại

D1

764

20.0

D4

20.0

15

Ngôn ngữ Nhật

D1

D220209

755

24.5

D6

22.0

16

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D1

D220210

756

21.5

17

Ngôn ngữ Thái Lan

D1

D220214

757

16.0

18

Quốc tế học

D1

D220212

758

19.5

Xem điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013 tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-DDF.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DDF (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DDF  D220209 gửi 8712

Trong đó DDF là Mã trường

D220209 là mã ngành ngôn ngữ Nhật

Hoặc tra cứu Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013 tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Xem điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH